บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2016

การเปลี่ยนชื่อ Project และ Package ของ Android Studio 1.5

รูปภาพ
มีหลายครั้งที่เราต้องการ คัดลอก และ วาง Project ของ Android เพื่อปรับแก้ไข หรือ เพิ่มคุณลักษณะ แต่ยังคงรักษา Project เดิมเอาไว้ การเปลี่ยนชื่อ Project อย่างเดียวยังไม่พอ ต้องเปลี่ยนชื่อ Package ด้วย เพราะ Android ถือว่า ชื่อ Package จะต้องไม่ซ้ำกัน ถ้าเปลี่ยนชื่ออย่างเดียว เมื่อนำขึ้นเผยแพร่ จะทำให้เกิดปัญหาได้ วิธีการเปลี่ยนชื่อ Project และ Package ไปที่ห้อง Project ของ Android คัดลอก และวาง ห้อง Project ที่ต้องการคัดลอก  วาง และเปลี่ยนชื่อห้อง เช่น จากของเดิม engExamPrepPro4 เป็น engExamPrepPro5 เปิด Android Studio และเลือก Import Project เลือก Project ที่เปลี่ยนชื่อแล้ว ในตัวอย่างคือ engExamPrepPro5 รอสักครู่ Project ใหม่พร้อมชื่อใหม่จะเปิดขึ้น ที่ หน้าต่าง Explorer ของ Android Studio ให้เลือก Android ไปที่ห้อง Package ของ Project แล้วคลิกขวา  คลิกขวา เลือก Refactor > Rename จะเกิดหน้าจอโต้ตอบ ให้เลือก Rename Package จะเกิดหน้าจอโต้ตอบ ให้ระบุชื่อ Package พร้อมทั้งให้แก้ไขชื่อทั้งหมดใน Project แล้วกด Refactor รอสักครู่ เมื่อ Android ค้นหาข้อความ

ตัวหนังสืออ่านไม่ออก เป็นเครื่องหมายคำถาม

รูปภาพ
การเปลี่ยนการเข้ารหัส หรือ Collation ฐานข้อมูลบน Server มักจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร ทำให้อ่านไม่ออก กลายเป็นเครื่องหมายคำถาม หรือ ตัวอักษรต่างดาวก็มี ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ สาเหตุเกิดจากการไม่เข้ากันของการกำหนดชุดอักษร บนฐานข้อมูล MySql ใน Server และการใช้ encoding ของไฟล์ ตลอดจนการกำหนดชุดตัวอักษร หรือ charset บนหน้าเว็บ ทำให้มีปัญหาไม่ลงตัว Browser จึงแสดงออกมาเป็นเครื่องหมายคำถาม หรือ ข้อความต่างดาว อ่านไม่ออก เมื่อสังเกตจากตัวอย่าง จะเห็นว่า บางตัวก็เป็นตัวหนังสือธรรมดา แต่บางตัวก็เป็นตัวอ่านไม่ออก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ตัวที่อ่านไม่ออก เป็นข้อมูลที่ดึงออกมาจากฐานข้อมูลบน Server ส่วนตัวที่อ่านออก เป็นส่วนที่เขียนโค้ดในหน้าเว็บ ในตัวอย่างนี้ หน้าเว็บกำหนด charset เป็น tis-620 วิธีการแก้ไข หลังจากที่ติดต่อกับฐานข้อมูลแล้ว ให้ใช้คำสั่ง mysql_set_charset() เพื่อเปลี่ยนให้เป็น charset ที่ใช้ในหน้าเว็บ เช่น                                 $cid = mysql_connect($host,$usr,$pwd); mysql_set_charset("tis620",$cid); mysql_select_db($db); เมื่อเปลี่ยนแล้ว ต