บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2013

การห้ามย้ายเซลล์ (Drag) เฉพาะไฟล์ที่กำลังใช้งาน ของ Excel

รูปภาพ
ปัญหา ปกติเมื่อมีการเรียกใช้งาน Application.CellDragAndDrop = False จะทำให้ ไฟล์ของ Excel ทุกไฟล์ หรือ ทุก Workbook ที่เปิดใช้งาน ไม่สามารถ ลากเซลลไปวางไว้ที่ไหนได้ ถ้าต้องการห้ามเฉพาะไฟล์ หรือ Workbook ที่กำลังใช้งาน หรือ Active Workbook เท่านั้น จะทำอย่างไร หลักการ คำสั่งดังกล่าว เป็นระดับ Application จึงมีผลต่อทุกไฟล์ที่เปิด ถ้าต้องการบังคับเฉพาะไฟล์ หรือเฉพาะ Workbook จึงต้องมีวิธีการ กำหนดให้บังคับเฉพาะชื่อไฟล์ที่ระบุเท่านั้น วิธีการ เปิดไฟล์ใหม่ บันทึกเป็นไฟล์ xlsm โดยใช้ชื่อ noDrag เปิดหน้าจอเขียนโค้ด (Alt + F11) สร้างโมดูลใหม่ โดยไปที่ Insert > Module Excel จะตั้งชื่อให้เป็น Module1 ให้คัดลอกโค้ดนี้ไปวาง Dim X As New Class1 Sub InitializeApp() '   Called by Workbook_Open     Set X.App = Application End Sub สร้าง Class Module ใหม่ โดยไปที่ Insert > Class Module Excel จะตั้งชื่อว่า Class1 ให้ใช้ชื่อนี้ จะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนในโค้ด คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ ลงใน Class1 Public WithEvents App As Application Private Sub App_WorkbookActivate(ByVal Wb As Workbook) 

การสร้างเส้นขอบให้ตัวหนังสือ ด้วย Illustrator

รูปภาพ
ต้องการสร้างตัวหนังสือที่มีเส้นขอบ และสีพื้น ดังภาพ จะเห็นว่าลักษณะที่ต้องการ คือ ภายในมีการไล่สี เป็น Gradient จากสีเหลืองเป็นสีฟ้า มีเส้นขอบสีขาว และสีน้ำตาลอยู่รอบนอก หลักการ พิมพ์ข้อความ แล้ว เปลี่ยนเป็น Outline จากนั้นใช้ Appearance Panel โดยเปลี่ยนสีพื้น หรือ Fill ให้เป็น Gradient เพิ่ม Fill เป็นสีขาวแล้ว Offset Path จากนั้น จึงเพิ่ม Fill เป็นสีน้ำตาล และ Offset Path อีกครั้งหนึ่ง วิธีการ พิมพ์ตัวหนังสือ โดยคลิกที่ Type Tool และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ผมเลือกตัวหนังสือที่มีลักษณะหนา ตัวหนังสือที่ใช้ คือ TP Kubua พัฒนาโดย konkuneng จาก www.f0nt.com  โดยกำหนดขนาด 105 px ใช้ ลูกศรสีดำ เลือก ข้อความที่พิมพ์ แล้วเปิดหน้าจอ Appearance โดยไปที่ Window > Appearance ต่อไปนี้ จะเปลี่ยนสีของสีพื้นตัวอักษร ที่ด้านล่างของหน้าจอ Appearance ให้คลิกเพิ่ม Fill โดยคลิกปุ่ม Add New Fill จะเกิดชั้นใหม่ เป็นชั้น Fill เพิ่มขึ้น 1 ชั้น เปิดหน้าจอ Gradient โดยไปที่ Window > Gradient และเลือก Gradient ปรับองศาของ Gradient เป็น -90 เพื่อปรับทิศทางของ Gradient จากบนมาสู่ล

ส่งเมลด้วย VBA ใน Excel ผ่าน Outlook

รูปภาพ
สมมุติว่า ใน Sheet ชื่อ users มีอีเมล์ ตั้งแต่เซลล์ B6:B20 และต้องการส่งเมล ไปยังอีเมลเหล่านั้น โดยใช้ Outlook จะทำอย่างไร หลักการ ก่อนอื่น ต้องทำการ Config โปรแกรม Outlook ให้สามารถใช้งานได้ก่อน โดยกำหนดว่าจะใช้ Serve ใดเป็นตัวส่งเมล์ จากนั้นจึง เปิด Excel ทำการอ้างอิงไปที่ Microsoft Outlook Object Library แล้วเขียนโค้ดส่งเมล์ และแนบกับปุ่ม เมื่อคลิกปุ่ม จะทำการส่งเมลทั้งหมดที่อยู่ในเซลล์ B6:B20 วิธีการ เปิด Excel 2010 และเรียกเมนู ผู้พัฒนา โดยไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง และเลือก ผู้พัฒนา อ้างอิง Outlook Object Library ให้เปิดหน้าจอเขียนโค้ด (กด Alt+F11) (หรือ นักพัฒนา > แสดงโค้ด ) แล้วไปที่ Tools > References และเลือก Library ที่ต้องการ สร้างโมดุลใหม่ โดยไปที่ เมนู Insert > Module ดับเบิ้ลคลิกที่ Module1 และสร้าง Procedure การเรียกใช้งาน Outlook ดังนี้ Sub sendMyMail(addrss As String)     Dim OutApp As Object     Dim OutMail As Object     Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")     Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

กระชาย "ราชาแห่งสมุนไพร"

รูปภาพ
วันนี้ ได้รับอีเมลจาก อาจารย์วิไลพรรณ สมตระกูล Forward มาให้เรื่อง กระชาย น่าสนใจดีนะครับ ของไทย ๆ พื้นบ้าน ปลูกง่าย มีประโยชน์ กระชายมี 3 ชนิด คือ กระชายดำ กระชายแดง กระชายเหลือง กระชาย ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกระชายเหลืองอย่างเดียวเปรียบเทียบกระชายคือโสมของไทย คือ "ราชาแห่งสมุนไพร" กระชายปั่นคั้นน้ำ กระชายมีวิตามินซี, บี1, บี 3 ,บี 6 และแคลเซียม สรรพคุณกระชาย 1.ช่วยบำรุงตับ ไต แข็งแรง 2.ช่วยฟื้นฟูต่อมไทรอยด์ ต่อมใต้สมอง 3.ช่วยบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง กระดูกไม่เปราะบาง 4.ช่วยให้เส้นผมไม่หงอกก่อนวัยเล็บมือ เล็บเท้า แข็งแรง 5.ช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตให้พอดี ไม่ให้สูงมากหรือต่ำมากเกินไป 6..ช่วยบำรุงหัวใจ ระบบกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เต้นสม่ำเสมอ ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้น คุณค่าในน้ำกระชาย เมื่อกินน้ำกระชายเข้าไปแล้ว ในกระเพาะเรามีน้ำ มีไขมันและจุลินทรีย์สองกลุ่มจะแยกกันทำหน้าที่ของมันเอง ตัวจุลินทรีย์ในกระเพาะจะทำให้เกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่สกัดตัวยากลุ่มที่ละลายน้ำออกมาจากกระชายได้เอง ส่วนกลุ่มที่ละลายในไขมันก็ทำงานของเขาเอง คนปกติดื่มกระ