บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2016

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

รูปภาพ

การบันทึกและตัดต่อเสียง ด้วย Audacity อย่างง่าย

รูปภาพ
โปรแกรม Audacity เป็นโปรแกรมสำหรับการบันทึก และตัดต่อเสียงที่ดีมากโปรแกรมหนึ่ง และเป็น Freeware ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้บ้นทึกเสียงจากอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถทำไฟล์เสียง เป็น podcast ออกอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย Audacity มีคุณสมบัติสามารถตัดต่อเสียง ผสมเสียงจากหลาย ๆ ไฟล์เข้าด้วยกัน สามารถตกแต่งเสียง ตัดเสียงรบกวน ทำ Effect เสียงต่าง ๆ หลายอย่าง เป็นโปรแกรมตัดต่อเสียงระดับมืออาชีพ ในเอกสารต่อไปนี้ จะเป็นการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น ที่พอเพียงสำหรับการบันทึกและตัดต่อเสียง https://drive.google.com/open?id=0Bwu_RylR4AyudkdLQU5ZS01UOEk

อัตราส่วน ratios

รูปภาพ
ในการสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ มักจะมีเรื่องอัตราส่วนรวมอยู่ด้วย การทำความเข้าใจเรื่องนี้ จึงเป็นประโยชน์ ทำให้สามารถทำข้อสอบ ก.พ. ได้ดีขึ้น อัตราส่วน เป็นการเปรียบเทียบปริมาณของสองสิ่ง อัตราส่วน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ส่วนต่อส่วน หรือ part to part ส่วนต่อท้้งหมด หรือ part to whole อัตรา หรือ rate ส่วนต่อส่วน (part to part)  อัตราส่วนในลักษณะนี้ จะพบเห็นโดยทั่ว ๆ ไป เช่น ในสำนักงานแห่งหนึ่ง มีจำนวนพนักงานชาย:พนักงานหญิง = 8:7 หรือ พูดได้อีกอย่างว่า ทุก ๆ 8 คนที่เป็นพนักงานชาย จะมีพนักงานหญิงจำนวน 7 คน ส่วนต่อทั้งหมด (part to whole) ส่วนทั้งหมด หาได้จากผลรวมของส่วนที่นำมาเปรียบเทียบกัน เช่น พนักงานชาย:พนักงานหญิง = 8:7 พนักงานชาย:พนักงานทั้งหมด = 8:(8+7) = 8:15 หรือ พนักงานหญิง: พนักงานทั้งหมด = 7:(8+7) = 7:15 อัตรา (rate) เป็นการเปรียบเทียบของ 2 สิ่งที่ไม่เหมือนกัน ไม่ใช่หน่วยเดียวกัน  เช่น ความเร็ว 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผู้ชาย:แมว = 1:3 เป็นต้น อัตรา(rate) ต่างจา