บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2023

เงื่อนไขสัญลักษณ์ A > B < C

รูปภาพ
 เงื่อนไขสัญลักษณ์ A > B < C ทำไมจึงสรุปไม่ได้ ในการพิสูจน์เงื่อนไขสัญลักษณ์ การสอบ กพ มีข้อสรุปอย่างหนึ่งว่า ถ้าเจอเครื่องหมายสวนทางกัน ให้สรุปได้ทันทีเลยว่า สรุปไม่ได้ หรือ สรุปได้ไม่แน่ชัด คือ ไม่สามารถสรุปได้ว่า ระหว่าง A กับ C ใครจะมาก-น้อยกว่ากัน ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น A > B < C คือ A มากกว่า B แต่ B น้อยกว่า C หรือ มองอีกอย่างได้ว่า  A มากกว่า B  และ C ก็มากกว่า B ด้วย  ดังนั้น ทั้ง B และ C ต่างก็มากกว่า C เหมือนกัน แต่ทั้ง A และ C จะมากกว่า B เท่าไร เราไม่รู้ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า A อาจจะเท่ากับ C ก็ได้ ในกรณีที่ ทั้ง A และ C มากกว่า B เท่ากัน เช่น ถ้าสมมุติให้ B = 3 และ ให้ A และ B มากกว่า C เท่ากับ 5 ดังนั้น A = 3+5 = 8 C = 3+5 = 8 หรือ A อาจจะน้อยกว่า C ก็ได้ ในกรณีที่ (A มากกว่า B) น้อยกว่า  (C มากกว่า B) เช่น ถ้าสมมุติให้ B = 3 และ ให้ A มากกว่า B เท่ากับ 3 และ   ให้ C มากกว่า B เท่ากับ 4 ดังนั้น A = 3+3 = 6 C = 3+4 = 7 หรือ A อาจจะมากกว่า C ก็ได้ ในกรณีที่ (A มากกว่า B) มากกว่า  (C มากกว่า B) เช่น ถ้าสมมุติให้ B = 3 และ ให้ A มากกว่า B เท่ากับ 7 และ   ให้ C มา