เงื่อนไขสัญลักษณ์ A > B < C

 เงื่อนไขสัญลักษณ์ A > B < C ทำไมจึงสรุปไม่ได้

ในการพิสูจน์เงื่อนไขสัญลักษณ์ การสอบ กพ มีข้อสรุปอย่างหนึ่งว่า ถ้าเจอเครื่องหมายสวนทางกัน ให้สรุปได้ทันทีเลยว่า สรุปไม่ได้ หรือ สรุปได้ไม่แน่ชัด

คือ ไม่สามารถสรุปได้ว่า ระหว่าง A กับ C ใครจะมาก-น้อยกว่ากัน

ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น

A > B < C คือ A มากกว่า B แต่ B น้อยกว่า C

หรือ มองอีกอย่างได้ว่า

 A มากกว่า B  และ C ก็มากกว่า B ด้วย 

ดังนั้น ทั้ง B และ C ต่างก็มากกว่า C เหมือนกัน

แต่ทั้ง A และ C จะมากกว่า B เท่าไร เราไม่รู้

ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า

A อาจจะเท่ากับ C ก็ได้ ในกรณีที่ ทั้ง A และ C มากกว่า B เท่ากัน เช่น

ถ้าสมมุติให้ B = 3 และ ให้ A และ B มากกว่า C เท่ากับ 5
ดังนั้น
A = 3+5 = 8
C = 3+5 = 8

หรือ

A อาจจะน้อยกว่า C ก็ได้ ในกรณีที่ (A มากกว่า B) น้อยกว่า  (C มากกว่า B) เช่น

ถ้าสมมุติให้ B = 3 และ ให้ A มากกว่า B เท่ากับ 3 และ   ให้ C มากกว่า B เท่ากับ 4
ดังนั้น
A = 3+3 = 6
C = 3+4 = 7

หรือ

A อาจจะมากกว่า C ก็ได้ ในกรณีที่ (A มากกว่า B) มากกว่า  (C มากกว่า B) เช่น

ถ้าสมมุติให้ B = 3 และ ให้ A มากกว่า B เท่ากับ 7 และ   ให้ C มากกว่า B เท่ากับ 2
ดังนั้น
A = 3+7 = 10
C = 3+2 = 5

ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ได้มากกว่า 1 โอกาส จึงสรุปได้ไม่แน่ชัดว่า ค่าของ A และ C จะมากกว่ากัน หรือจะเท่ากัน หรือจะน้อยกว่ากันลักษณะนี้ จึงสรุปได้ไม่แน่ชัด

เขาจึงสรุปง่าย ๆ ว่า ถ้าเจอเครื่องหมายสวนทางกัน ให้บอกได้เลยว่า ไม่แน่ชัด

ฟรี พื้นที่บน DROPBOX คลิกที่นี่
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์