บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2013

การสร้างสามเหลี่ยม มุมมน

รูปภาพ
เป้าหมาย ต้องการสร้างภาพนี้ หลักการ สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่า ใช้ Effect > Stylize > Round Corner เพื่อปรับให้มุมมน แล้ว Expand จากนั้นเพิ่มจุดกึ่งกลาง และตัดออกเป็น 3 ส่วน ขั้นสุดท้ายคือใช้ Brush ที่เป็นหัวลูกศรเพื่อให้เส้นเป็นลูกศร วิธีการ เลือก Polygon Tool ลากเพื่อสร้างภาพหลายเหลี่ยม กดปุ่มลูกศรลง เพื่อลดจำนวนด้านให้เหลือ 3 ด้าน และกด Shift เพื่อให้ได้สามเหลี่ยมด้านเท่าที่ตั้งตรง ดังภาพ ไปที่ Effect > Stylize > Round Corners... จะเกิดหน้าต่างให้ตั้งค่า ให้่ตั้งค่าความมน เท่ากับ 30 ม.ม. หรือตามต้องการ คลิก preview เพื่อดูตัวอย่าง กดปุ่ม OK ไปที่ Object > Expand Apprerance ไปที่ Object > Path > Add anchor point เพื่อสร้างจุดกึ่งกลาง เลือกเครื่องมือ กรรไกร (อยู่หลังยางลบ) และตัดที่จุดกึ่งกลางทั้งสามด้าน กด V เพื่อเลือก Black Arrow Tool และลากคลุมรูปสามเหลี่ยมเพื่อเลือกทั้งหมด ไปที่ Window > Brushes และคลิกที่ library เลือก Arrows Standard เลือกลูกศรที่ต้องการ ปรับขนาด และสีของ Stroke ในตัวอย่างนี้ ปรับความหนา เท่ากับ 2 และ 

สร้างตึกอย่างง่าย ด่วย illustrator

รูปภาพ
เป้าหมาย ต้องการสร้างภาพนี้ จะเห็นว่า ภาพมีลักษณะเป็น สามมิติ ซึ่ง Illustrator มีเครื่องมือ Perspective Tool สำหรับสร้างภาพสามมิติโดยเฉพาะ แต่ในที่นี้ จะไม่ใช้ แต่จะสร้างเองโดยใช้ Distort ในเมนู Effect แทน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทำได้ง่าย ๆ วิธีการ สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ Rectangle Tool ตั้งค่า Fill และ Stroke เป็นสีดำ คลิกเครื่องมือลูกศรสีดำ (หรือกด v) แล้วคลิกเลือกสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้น นำเคอเซอร์มาวางที่เส้นขอบ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นหัวลูกศรสีดำ กด Alt ค้างไว้ สังเกตเห็นเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็น หัวลูกศร 2 หัว ลากเพื่อCopy โดยลากเป็นแนวเส้นตรง ควรกด Shift ค้างไว้ด้วยจะได้เป็นเส้นตรง ดังภาพ เมื่อปล่อยเมาส์ จะได้สี่เหลี่ยม 2 รูป กด Ctrl + D จำนวน 3 ครั้ง เพื่อคัดลอกสี่เหลี่ยมเพิ่มอีก 3 รูป ทำลักษณะเดียวกับข้อ 4-6 เพื่อคัดลอกชุดสี่เหลี่ยมลงมา กด Ctrl + D จำนวน 6 ครั้ง เลือกทั้งหมด โดยกด Ctrl + A และรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยกด Ctrl + G ให้สังเกตที่ layer จะเกิดกลุ่มตามมา  ไปที่ Effect > Distort & Transform > Free Distort ใช้เมาส์ ปร

การสร้างสามเหลี่ยมสานไขว้กัน ด้วย illustrator

รูปภาพ
เป้าหมายคือการสร้างภาพสามเหลี่ยมสานไขว้กัน ดังภาพ จากภาพ จะเห็นว่า ภาพนี้มีการสานไขว้ขึ้นลง ซึ่งโดยปกติ Illustrator จะไม่สามารถกำหนดเส้นให้ไขว้กันได้ ภาพจะต้องอยู่ใน Layer ของตนเอง วิธีการสร้าง มีหลายอย่าง ง่ายที่สุด คือการสร้างสามเหลี่ยมแล้วตัดเป็นท่อน ๆ แต่วิธีการนี้ ถ้าต้องการปรับแต่ง เช่น ย่อหรือขยาย ก็ต้องทำใหม่ทั้งหมด วิธีการที่ดีกว่า คือการใช้ Live Paint หลังจากที่สร้ารูปสามเหลี่ยมแล้ว โดยจะทำเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสร้างสามเหลี่ยม และการใช้ Live Paint กำหนดให้เส้นขึ้นลง หรือสานกัน จากนั้นก็จะใช้ Gradient เพื่อกำหนดให้สีไล่โทน ตามภาพตัวอย่าง วิธีสร้างสามเหลี่ยม สร้างเส้น Guide และวาดรูปวงกลม (กำหนด Fill เป็นไม่มี Fill และ Stroke เป็นสีดำ ขนาด 1 pixel ส่วนขนาดของวงกลม ก็กะพอประมาณ แล้วแต่ว่าต้องการเล็ก-ใหญ่ขนาดไหน) ดังภาพ เราจะหมุนภาพวงกลม โดยใช้จุดศูนย์กลางที่เป็นจุดตัดของเส้น Guide ที่อยู่เหนือขึ้นไป เลือกเครื่องมือ Rotate Tool กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วใช้เมาส์คลิกตรงจุดที่กำหนดให้เป็นจุดหมุน จะเกิดกล่องโต้ตอบ ให้กำหนดค่า การหมุน 120 องศา (320 หารด้วย 3 = 120) แล้วค