การกำหนดหมายเลขหน้าเริ่มต้น ของ Excel 201

โปรแกรม Excel สามารถจัดพิมพ์ออกได้ เป็นหน้า ๆ โดยมีเลขหน้า กำกับ อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราไม่ต้องการให้เลขหน้าขึ้นต้นด้วยเลข 1 แต่ต้องการให้ขึ้นต้นด้วยตัวเลขที่กำหนด จะทำอย่างไร

แนวทางการกำหนดหมายเลขหน้า หน้าแรก

เราสามารถกำหนดหมายหน้าเริ่มต้น ในโปรแกรม Excel 2010 โดยใช้เมนูการพิมพ์ ดังนี้

  1. เปิดไฟล์ Excel ที่มีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  2. ไปที่ เมนู แทรก > กลุ่มข้อความ >  หัวกระดาษท้ายกระดาษ เพื่อใส่หมายเลขหน้า
  3. พิมพ์โค้ดแสดงหมายเลขหน้า &[Page] เพื่อกำหนดเลขหน้ากระดาษ ซึ่งเป็นค่า Default ซึ่งจะขึ้นต้นด้วยเลข 1


  4. ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นเลขอื่น ให้บวกด้วย ตัวเลข ให้เป็นเลขที่้ต้องการ เช่น ต้องการขึ้นต้นด้วยเลข 6 ให้พิมพ์ &[Page]+5&
  5. ตรวจดูการใส่เลขหน้า ให้ ไปที่ แฟ้ม > พิมพ์ จะเห็นเลขหน้าปรากฏ
  6. เมื่ออยู่ที่หน้าจอพิมพ์ เราสามารถแก้ไขเลขหน้าได้อีก โดยคลิกที่ ตั้งค่าหน้ากระดาษที่อยู่บริเวณด้านล่าง
  7. จะเกิดหน้าจอใหม่ ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือก
  8. ให้กำหนดตัวเลขในช่อง หมายเลขหน้าแรก แทน Auto จะได้หมายเลขหน้าแรก ตามต้องการ
การใช้เลขไทยเป็นเลขหน้า

ให้แทน &[Page] เป็น &[หน้าที่] จะได้เลขหน้าที่เป็นเลขไทย และสามารถกำหนดหน้าเริ่มต้นได้ เช่นเดียวกัน เช่น ต้องการเริ่มต้นด้วยหน้า ๖ คำสั่งที่ใช้คือ &[หน้าที่]+5

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.