การสร้างสามเหลี่ยม มุมมน

เป้าหมาย
ต้องการสร้างภาพนี้
หลักการ
สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่า ใช้ Effect > Stylize > Round Corner เพื่อปรับให้มุมมน แล้ว Expand จากนั้นเพิ่มจุดกึ่งกลาง และตัดออกเป็น 3 ส่วน ขั้นสุดท้ายคือใช้ Brush ที่เป็นหัวลูกศรเพื่อให้เส้นเป็นลูกศร

วิธีการ
 1. เลือก Polygon Tool ลากเพื่อสร้างภาพหลายเหลี่ยม กดปุ่มลูกศรลง เพื่อลดจำนวนด้านให้เหลือ 3 ด้าน และกด Shift เพื่อให้ได้สามเหลี่ยมด้านเท่าที่ตั้งตรง ดังภาพ
 2. ไปที่ Effect > Stylize > Round Corners...
 3. จะเกิดหน้าต่างให้ตั้งค่า ให้่ตั้งค่าความมน เท่ากับ 30 ม.ม. หรือตามต้องการ คลิก preview เพื่อดูตัวอย่าง
 4. กดปุ่ม OK
 5. ไปที่ Object > Expand Apprerance
 6. ไปที่ Object > Path > Add anchor point เพื่อสร้างจุดกึ่งกลาง
 7. เลือกเครื่องมือ กรรไกร (อยู่หลังยางลบ) และตัดที่จุดกึ่งกลางทั้งสามด้าน
 8. กด V เพื่อเลือก Black Arrow Tool และลากคลุมรูปสามเหลี่ยมเพื่อเลือกทั้งหมด
 9. ไปที่ Window > Brushes และคลิกที่ library เลือก Arrows Standard
 10. เลือกลูกศรที่ต้องการ
 11. ปรับขนาด และสีของ Stroke ในตัวอย่างนี้ ปรับความหนา เท่ากับ 2 และ กำหนดสีของ Stroke เป็นสีแดง
 12.  จะได้ภาพ ตามต้องการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.