การสร้างสามเหลี่ยมสานไขว้กัน ด้วย illustrator

เป้าหมายคือการสร้างภาพสามเหลี่ยมสานไขว้กัน ดังภาพ
จากภาพ จะเห็นว่า ภาพนี้มีการสานไขว้ขึ้นลง ซึ่งโดยปกติ Illustrator จะไม่สามารถกำหนดเส้นให้ไขว้กันได้ ภาพจะต้องอยู่ใน Layer ของตนเอง

วิธีการสร้าง มีหลายอย่าง ง่ายที่สุด คือการสร้างสามเหลี่ยมแล้วตัดเป็นท่อน ๆ แต่วิธีการนี้ ถ้าต้องการปรับแต่ง เช่น ย่อหรือขยาย ก็ต้องทำใหม่ทั้งหมด

วิธีการที่ดีกว่า คือการใช้ Live Paint หลังจากที่สร้ารูปสามเหลี่ยมแล้ว โดยจะทำเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสร้างสามเหลี่ยม และการใช้ Live Paint กำหนดให้เส้นขึ้นลง หรือสานกัน จากนั้นก็จะใช้ Gradient เพื่อกำหนดให้สีไล่โทน ตามภาพตัวอย่าง

วิธีสร้างสามเหลี่ยม
 1. สร้างเส้น Guide และวาดรูปวงกลม (กำหนด Fill เป็นไม่มี Fill และ Stroke เป็นสีดำ ขนาด 1 pixel ส่วนขนาดของวงกลม ก็กะพอประมาณ แล้วแต่ว่าต้องการเล็ก-ใหญ่ขนาดไหน) ดังภาพ
 2. เราจะหมุนภาพวงกลม โดยใช้จุดศูนย์กลางที่เป็นจุดตัดของเส้น Guide ที่อยู่เหนือขึ้นไป
  1. เลือกเครื่องมือ Rotate Tool กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วใช้เมาส์คลิกตรงจุดที่กำหนดให้เป็นจุดหมุน จะเกิดกล่องโต้ตอบ ให้กำหนดค่า การหมุน 120 องศา (320 หารด้วย 3 = 120) แล้วคลิก Copy
 3. จะได้ดังภาพ

 4. กด Ctrl + D เพื่อให้หมุนโดยใช้การตั้งค่าแบบเดิม จะได้ ดังภาพ
 5. เลือกภาพทั้งหมด โดยกด Ctrl + A และกำหนด stroke ให้ใหญ่ขึ้น แล้วคลิกที่เครื่องมือ กรรไกร (Scissors Tool) ซึ่งอยู่หลังเครื่องมือยางลบ
 6. ใช้เมาส์ลากเข้าไปบริเวณจุดตัดที่เป็นยอดสามเหลี่ยม และคลิกเมื่อปรากฏการเลือกทั้งสองวงกลม เพื่อตัดจุดที่วงกลมทั้งสองตัดกัน ดังภาพ

 7. เลือก White Arrow Tool คลิกบริเวณเส้นนอกสามเหลี่ยมที่ไม่ต้องการ และกดปุ่ม ลบ เมื่อทำทั้งหมด จะได้ ดังภาพ
 8. จะเห็นว่า ส่วนยอดยังไม่ต่อกัน เพราะเป็นคนละเส้น  (Path)
 9. ให้เลือก white Arrow Tool ลากคลุม บริเวณยอดของสามเหลี่ยม กด Ctrl + Alt + J เพื่อปรับตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งเดียวกัน เพื่อจะได้รวมเส้นเข้าด้วยกันได้
 10. ให้เลือก white Arrow Tool ลากคลุม บริเวณยอดของสามเหลี่ยมเพื่อเลือก แล้วกด Ctrl + J เพื่อรวมเส้นเข้าด้วยกัน หรือ จะไปที่ Object > Path > Join ก็ได้
 11. เมื่อรวมเส้นแล้่ว จะได้สามเหลี่ยม ดังภาพ

 ต่อไปนี้ จะเป็นการสร้างสามเหลี่ยมให้สาน หรือไขว้กัน พร้อมทั้งทำสีให้เป็น Gradient

ในขั้นแรกต้องทำให้เส้น เปลี่ยนเป็นรูป โดยการตัดบางส่วนออก เพื่อใช้ Live Paint และ Gradient ต่อไป

วิธีการ
 1. เลือกเครื่องมือ กรรไกร และตัดบริเวณสามเหลี่ยมด้านใน ตรงจุด Anchor Point
 2. ทำเช่นเดียวกันนี้ กับอีก 2 จุด เมื่อเสร็จแล้ว จะเห็นที่ชั้น Layer เป็น ดังนี้

 3. เปลี่ยนเส้นให้เป็นภาพ โดย เลือกทั้งหมด แล้วไปที่ Object > Path > Outline Stroke จะได้ ดังนี้
 4. ก่อนที่จะทำอะไรต่อไป ต้องรวมส่วนที่เราตัดบริเวณตรงกลางให้ขาดจากกัน นำมารวมกันเพื่อให้เป็นส่วนเดียวกัน ก่อนการใช้ Live Paint
 5. ใช้ White Arrow Tool เลือกเส้นที่ตัด แล้วกด Delete
 6. ใช้ White Arrow Tool ลากคลุมบริเวณเส้นที่ขาดจากกัน และกด Ctrl + J เพื่อรวมกัน ทำเช่นนี้ ทุกจุด ทั้งหมด รวม 6 จุดด้วยกัน เสร็จแล้ว จะได้ ดังภาพ
 7. เลือกทั้งหมด (Ctrl + A) แล้ว ดับเบิ้ลคลิกเครื่องมือ Live Paint Bucket ซึ่งอยู่หลังเครื่องมือ Shape Builder Tool ตั้งค่า เลือกทั้ง Paint Fills และ Paint Strokes
 8. กำหนดสี Fill เป็นสีแดง และ Stroke เป็นสีดำ
 9. เลื่อนเมาส์ไปในบริเวณพื้นของสามเหลี่ยม แล้่วคลิกเติมสี
 10. เลื่อนเมาส์ไปในบริเวณเส้นขอบของสามเหลี่ยม แล้วคลิกเติมสี จะได้สีดำ เพราะตั้งค่าเอาไว้แล้ว
 11. ส่วนบริเวณตรงกลาง ให้เปลี่ยนเป็น ไม่มีสี
 12. เมื่อเสร็จแล้ว จะได้ดังภาพ
 13. จากนั้น จะกำหนดให้สามเหลี่ยมสานไขว้กัน โดยกำหนดบริเวณตัดกัน ถ้าอยู่ด้านบน ให้กำหนดเส้นแนวที่ตัดขวางเป็นไม่มีสี
 14. เมื่อเสร็จแล้ว จะได้ ดังภาพ
 15. การทำ Gradient ให้เปิดแถบ Gradient โดยไปที่ Window > Gradient
 16. คลิกเลือกสี Gradient เป็น Orange, Yellow ลักษณะ Gradient เป็นแบบ Radial
 17. เลือกภาพสามเหลี่ยมทั้งหมด ( กด Ctrl + A) แล้วกดที่รูป Gradient เพื่อใช้กับภาพ
 18. คลิกเลือกเครื่องมือ Gradient
 19. ลากกำหนดลักษณะใหม่
   
 20. เสร็จแล้ว จะได้ ดังภาพ
 21. จะเห็นว่าเส้่นขอบรูปหายไป ต้องกำหนดใหม่ โดยเลือกสามเหลี่ยมทั้งหมด แล้วไปกำหนดความหนาของ stroke เป็น 4 pixel จะได้ ดังภาพ
 22. เสร็จแล้ว ถ้าต้องการปรับเปลี่ยน สามารถทำได้ โดยใช้ White Arrow Tool ปรับใหม่ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสีจะผิดเพี้ยน หรือต้องทำใหม่ เพราะ Live Paint จะปรับปรุงให้โดยอัตโนมัติ เหมือนดังภาพข้างล่างนี้


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.