บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ illustrator cs6

การปรับระยะห่าง ตาราง ใน Rectangular Grid Tool ของ Illustrator cs6

รูปภาพ
Rectangular Grid Tool ของ Illustrator CS6 มีไว้สำหรับวาดตาราง ที่มีขนาดเท่า ๆ กัน แต่ถ้าต้องการให้ปรับขนาดของตาราง เพื่อให้แต่ละช่องมีขนาดที่แตกต่างกัน มีวิธีการทำได้ ดังนี้ ตารางของเดิมที่สร้างขึ้น ตารางที่ปรับขนาดแล้ว วิธีการ กำหนดขนาด และวาดตาราง เลือกตารางที่สร้างขึ้น แล้วไปที่ Object > Ungroup กรอบสี่เหลี่ยมรอบนอกสุดเป็น Compound path เป็นชิ้นเดียวกัน ใช้ลูกศรสีขาว (Direct Selection Tool) เลือก เส้นแนวตั้ง กดลากพร้อมทั้งกดปุ่ม Shift เพื่อคัดลอก ลากไปวางในตำแหน่งเส้นที่เป็นเส้นกรอบด้านขวา ใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool) เลือกเส้นกรอบนอก ซ่อนเส้นกรอบ โดยคลิกปิดไม่ให้แสดง ใช้ลูกศรสีขาว เลื่อนเส้นแนวตั้งด้านซ้ายมือสุด ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ใช้ลูกศรสีดำ เลือกเส้นแนวตั้งทั้งหมด เปิด Align Panel โดยไปที่ Window > Align คลิกเปิด Options บริเวณมุมขวาด้านบน เพื่อเลือก Distribution Space (ถ้าเปิดอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเปิดอีก) เส้นแนวตั้ง จะจัดระยะห่างให้เท่ากัน เปิดให้แสดงเส้นกรอบรอบนอก จะได้ตารางที่ปรับเส้น ดังภาพ

การส่งออกบางส่วนของภาพ ใน illustrator cs6

รูปภาพ
สมมุติว่า เราทำ Logo หลายชิ้น ใน Adobe Illustrator CS6 และต้องการบันทึกออกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์นามสกุลอื่น หรือ ต้องการส่งออกไปยังโปรแกรม Photoshop แต่ต้องการส่งออกเฉพาะบาง Logo เท่านั้น จะทำอย่างไร ในภาพ ต้องการส่งออก หรือบันทึกเป็นไฟล์เฉพาะโลโก้ด้านซ้ายมือ ที่มีกรอบเป็นสีเหลือบเท่านั้น จะทำอย่างไรดี มีวิธีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือการจัด Artboard ให้คลุมเฉพาะโลโก้ที่ต้องการ แล้วจึงส่งออก หรือบันทึกเป็นไฟล์อื่น ๆ ตามต้องการ วิธีการ คลิกเลือกเฉพาะโลโก้ที่ต้องการส่งออก โดยใช้ Selection Tool ลากให้คลุม Artwork ที่ต้องการ จะได้ดังภาพ ไปที่ Object > Artboards > Fit to Selected Art Artboard จะย่อขนาดลงเท่ากับโลโก้ที่เลือกเอาไว้แล้ว ไปที่เมนู File > Save As... หรือ File > Export... Save As เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ของ illustrator หรือ PDF หรือ อื่น ๆ  Export เพื่อส่งไปยัง Photoshop หรือ Flash หรือส่งออกเป็นภาพ BMP, JPG, WMF สำหรับ Windows Media หรือ เป็นไฟล์นามสกุลอื่น ๆ ภาพต้วอย่างส่งออกเป็น PDF ส่วนวิธีอื่น ๆ เช่น เลือก Artwork ทั้งหมด แล้ว Sh

การใช้ Reflect Tool สร้างรูปสมมาตร ใน Illustrator CS6

รูปภาพ
หลักการใช้ Reflect Tool คือ ต้องใช้ลูกศรสีดำเลือก เส้นที่จะกลับรูป จากนั้น จึงไปเลือกเครื่องมือ Reflect Tool โดย กดปุ่ม Alt ค้างไว้พร้อมกับคลิก เพื่อเปิดหน้าจอตัวเลือกของ Reflect Tool ต่อไป ตัวอย่าง ต้องการกลับรูปนี้ ให้เป็นรูปสมมาตร วิธีการ คลิก Black Arrow Tool และเลือกเส้นโค้งนี้ คลิกที่เครื่องมือ Reflect Tool กดปุ่ม Alt ค้างไว้ เพื่อเปิด หน้าจอตัวเลือก และคลิกที่จุดปลายล่าง เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่งการ Reflect เมื่อคิก จะเกิดหน้าจอตัวเลือก ดังภาพ คลิก Preview เพื่อดู และคลิก Copy เพื่อสร้างภาพสมมาตร จะได้ ดังภาพ ถ้าต้องการรวมภาพเข้าด้วยกัน ให้ใช้ Black Arrow Tool คลิกเลือกเส้นโค้งทั้งสอง และกด Ctrl+J จะได้ภาพสมมาตร รูปเดียว การ Reflect เส้นโค้งที่เอียง อย่างไรก็ตาม ถ้าเส้นโค้งนี้ เป็นเส้นโค้งเอียง การสร้างรูปสมมาตร ต้องกำหนดแนวเส้น (Axis) สำหรับการกลับ เพราะ Illustrator จะกลับภาพบนเส้นแกน axis เรากำหนดเส้นแกน axis เองได้โดยการคลิก 2 ครั้ง ดังนี้ สร้างเส้นโค้งที่มีแกนเอียง คลิก Black Arrow Tool และเลือกเส้นโค้ง คลิกที่ Reflect Tool คลิกที่จุ

ตัวหนังสือ รอยเย็บแนวขอบ ด้วย Illustrator CS6

รูปภาพ
ต้องการสร้างตัวหนังสือ รอยเย็บแนวขอบ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ หลักการ ใช้ Appearance Panel สร้างเส้นขอบ (Stroke) และกำหนดรูปแบบเป็นเส้นประ หรือ Dashed Line ปัญหาคือ ใน Illustrator CS6  ไม่สามารถสร้างเส้นขอบ หรือ Stroke ให้กับตัวหนังสือได้ หรือจะจัดตำแหน่งของเส้น Stroke ก็ไม่สามารถทำได้ วิธีการ เปิดไฟล์ใหม่ และใช้ Type Tool เขียนข้อความ โดยเลือกตัวหนังสือตัวหนา ๆ ในตัวอย่างนี้ เลือกตัวหนังสือ TP Kubua ขนาด 150pt เปิด Appearance Panel โดยไปที่ Window > Appearance ตรงนี้ เราไม่สามารถสร้าง Stroke เพิ่มให้กับตัวหนังสือได้ ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ไปคลิกที่ลูกศรสีดำ (Selection Tool) เพื่อเปลี่ยนจากตัวหนังสือ เป็น Object ที่ Appearance Panel คลิกที่มุมขวาด้านบน คลี่ลงมา และเลือก Add New Stroke คลิกเปลี่ยนสีของ Stroke เป็นสีน้ำเงินเข้ม และปรับขนาดของ Stroke เป็น 2px ซึ่งจะทำให้เมื่อลากไปไว้ข้างหลัง Fill จะได้เส้นขนาด 1px เนื่องจากไม่สามารถปรับ Stroke ให้อยู่ชิดด้านนอกได้  คลิกที่ข้อความ Stroke  และเลือกลักษณะเส้น เป็น Dashed Line กำหนด dash = 4 pt และ gap = 3 pt

การสร้างภาพสามมิติและเงา ด้วย Illustrator cs6

รูปภาพ
ภาพที่ต้องการสร้างคือ ภาพข้างล่าง วิธีการสร้าง การสร้างภาพขวดสามมิติ การสร้างเงา การปรับตำแหน่งแสงและแปะภาพที่ขวด การสร้างขวดสามมิติ เปิดโปรแกรม และนำภาพพื้นหลังเข้า โดยไปที่ File > Place... กำหนด Fill เป็นไม่ไม่ และกำหนด Stroke เป็นสีเขียว ความหนาของเส้นคือ 1 pixel ใช้ Pen Tool วาดภาพขวด ดังภาพ ไปที่ Effect > 3D > Revolves... แล้วคลิก OK ใช้ White Arrow Tool ปรับแต่งภาพขวด โดยปรับตำแหน่งของจุด Anchor point จนได้ภาพขวดที่ต้องการ ดังภาพ การสร้างเงา เลือกชั้นรูปขวดที่สร้างขึ้น คัดลอกและวาง โดยกด Ctrl + C และ Ctrl + F จะเกิดชั้นใหม่อีกหนึ่งชั้น ให้ซ่อนชั้นบน โดยคลิกที่ตา และคลิกเลือกชั้นล่าง ไปที่ Object > Expand Appearance เปิดแถบสี (Window > swatches) และเลือกสีเทา เปิด Pathfinder (Window > Pathfinder) และเลือก Unite ลดจำนวนจุด Anchor point ให้น้อยลง โดยไปที่ Object > Path > Simplify path ปรับค่า ดังภาพ คลิก OK เลือกเครื่องมือลูกศรสีดำ เปิดชั้นขวด และคลิกช่องลูกกุญแจเพื่อล็อคชั้นนี้ เลือกชั้นขวดสีเทา และเลื่อ