การส่งออกบางส่วนของภาพ ใน illustrator cs6

สมมุติว่า เราทำ Logo หลายชิ้น ใน Adobe Illustrator CS6 และต้องการบันทึกออกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์นามสกุลอื่น หรือ ต้องการส่งออกไปยังโปรแกรม Photoshop แต่ต้องการส่งออกเฉพาะบาง Logo เท่านั้น จะทำอย่างไร

ในภาพ ต้องการส่งออก หรือบันทึกเป็นไฟล์เฉพาะโลโก้ด้านซ้ายมือ ที่มีกรอบเป็นสีเหลือบเท่านั้น จะทำอย่างไรดี

มีวิธีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือการจัด Artboard ให้คลุมเฉพาะโลโก้ที่ต้องการ แล้วจึงส่งออก หรือบันทึกเป็นไฟล์อื่น ๆ ตามต้องการ

วิธีการ

  1. คลิกเลือกเฉพาะโลโก้ที่ต้องการส่งออก โดยใช้ Selection Tool ลากให้คลุม Artwork ที่ต้องการ
  2. จะได้ดังภาพ
  3. ไปที่ Object > Artboards > Fit to Selected Art
  4. Artboard จะย่อขนาดลงเท่ากับโลโก้ที่เลือกเอาไว้แล้ว
  5. ไปที่เมนู File > Save As... หรือ File > Export...
    • Save As เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ของ illustrator หรือ PDF หรือ อื่น ๆ 
    • Export เพื่อส่งไปยัง Photoshop หรือ Flash หรือส่งออกเป็นภาพ BMP, JPG, WMF สำหรับ Windows Media หรือ เป็นไฟล์นามสกุลอื่น ๆ
  6. ภาพต้วอย่างส่งออกเป็น PDF
ส่วนวิธีอื่น ๆ เช่น เลือก Artwork ทั้งหมด แล้ว Shift Click เพื่อยกเลิกการเลือกเฉพาะ Artwork ที่ต้องการส่งออก แล้วไปที่ Object > Hide เพื่อซ่อน Artwork ที่ไม่ต้องการ แล้วจึงบันทีก หรือส่งออก

อีกวิธีคือ การเลือกเฉพาะ Artwork ที่ต้องการ แล้ว Cut และเปิดโปรแกรม illustrator ใหม่ แล้ว Paste เข้ามาอีกที

แต่คิดว่าวิธีที่ดีที่สุด คือ จัดการ Artboard เพราะจะได้ขนาดภาพตามที่ต้องการ ดังที่เห็นในภาพจากไฟล์ PDF 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์