บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2012

การวิเคราะห์ข้อสอบ ด้วย Excel 2010

ครูกับข้อสอบเป็นของคู่กัน ครูดีต้องรู้จักการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่ดี และถ้าวิเคราะห์แล้วเก็บข้อสอบที่ดี ๆ ไว้ใช้งาน ก็จะทำให้ประหยัดได้ทั้งเวลา มีข้อสอบที่ดีให้เลือกใช้ได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นกระบวนการหาคุณภาพของข้อสอบ โดยการพิจารณาเป็นรายข้อ ว่า ข้อสอบแต่ละข้อที่ออกนั้นมีความยากง่าย และสามารถแยกแยะนักเรียนอ่อนออกจากนักเรียนเก่งได้มากเพียงใด ข้อสอบที่มีค่าความยากมาก ๆ หรือง่ายมาก ๆ เป็นข้อสอบที่ไม่ควรนำมาใช้งาน หรือข้อสอบที่เด็กอ่อนตอบถูกกันมาก แต่เด็กเก่งตอบผิดกันมาก เรียกว่าไม่มีค่าอำนาจจำแนก ข้อสอบประเภทนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน ส่วนคุณภาพของข้อสอบทั้งฉบับต้องพิจารณา ความเชื่อมั่น ( reliability ) ความเที่ยงตรง ( validity ) ความเทียงตรง ( validity ) เป็นการตรวจสอบว่า ข้อสอบมีความสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามเนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุมทุกจุดประสงค์หรือไม่ ซึ่งอาจจะใช้ผู้รู้ หรือครูที่สอนวิชานั้น ๆ มาช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหา จัดทำเป็นผังข้อสอบ สำหรับการนำไปออกข้อสอบ และเมื่อได้ข้อสอบแล้วก็มาช่วยกันวิเคราะห์ว่า ข้อสอบนั้น ๆ เป็นไปตามจุดประสงค์หรือไม่อย่างไร ส่วนคว

คำสั่ง Dos ที่มีประโยชน์

วันก่อน ต้องการคัดลอกชื่อไฟล์ใน directory เพื่อนำมาใช้เป็นชื่อสำหรับเรียกใน MP3 Flash Player วิธีการที่ง่ายที่สุด ก็คือการใช้คำสั่ง Dos ซึ่งมีมาช้านานแล้ว สำหรับ Windows 7 แม้ว่าจะไม่มีคำสั่ง MS-Dos ให้ใช้แล้วก็ตาม แต่มี Command line ให้ใช้ได้เหมือนกับคำสั่ง Dos เช่นเดียวกัน การเข้าใช้งาน ให้ไปที่ Start พิมพ์คำว่า cmd.exe แล้วกด Enter จะเข้าสูหน้าจอ Command Prompt คำสั่ง Dos/Command line ที่มีประโยชน์ cd\ ถอยหลังออกจาก Directory กลับไปที่ root cd ชื่อ Directory เข้าห้อง Directory ที่ระบุ dir แสดง Directory copy *.txt myText.txt คัดลอกข้อมูลในไฟล์ที่เป็น Text file (มีนามสกุล txt) ทุกไฟล์ ไปไว้ในไฟล์ myText.txt คำสั่งจะรวมข้อความในไฟล์ txt ทุกไฟล์ไปไว้ใน myText.txt สำหรับนามสกุลของ text file ที่จะคัดลอก จะเป็นนามสกุลอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็น Text file ก็แล้วกัน เช่น บางโปรแกรมอาจจะเก็บ text file โดยใช้นามสกุล dat เป็นต้น dir *.* > myDir.txt พิมพ์ชื่อไฟล์ รายละเอียดของไฟล์ และ ชื่อ Directory ทั้งหมดใน directory ปัจจุบัน ลงในไฟล์ ชื่อ myDir.txt สามารถให้พิมพ์เฉพาะชื่อไฟล์บางไ

กินผักช่วยลดคอเลสเตอรอล

รูปภาพ
ก่อนอื่น มารู้จักเส้นใยอาหาร หรือ fiber กันก่อนนะครับ เส้นใยอาหาร มี 2 ชนิดคือ ละลายในน้ำได้(Soluble fiber) กับที่ละลายในน้ำไม่ได้ (Insoluble fiber) ละลายน้ำได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ละลายแบบสมบูรณ์ (Completely soluble fiber) Viscous soluble fiber เส้นใยชนิดนี้ มีประโยชน์เพราะสามารถก่อตัวเป็นวุ้น(gel) และจับ/ขจัดของเสีย และคอเลสเตอรอลได้ นอกจากนั้นยังจับคาร์โบไฮเดรท และช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลของร่างกายได้ ชนิดที่ละลายน้ำไม่ได้ เส้นใยอาหารประเภทนี้ มีความสามารถต่ำในการจับน้ำตาลและคอเรสเตอรอล ไม่ค่อยมีการแปรสภาพ(fermentation) เคลื่อนผ่านระบบการย่อยอาหารอย่างรวดเร็ว เพิ่มปริมาณเนื้ออุจจาระ จะเห็นว่า เส้นใยอาหารมีหลายชนิด แต่ละชนิดให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ดูเหมือนว่า ชนิด Viscous soluble fiber จะให้ประโยชน์มากกว่าชนิดอื่น อาหารอะไรที่มี Viscous soluble fiber สูง อาหารที่มี Viscous soluble fiber สูง ได้แก่ ถั่วแดง(kidney beans) ข้าวโอ๊ต(whole grain oats) และขนมปังที่ทำจากแป้งข้าวโอ๊ต (breads made with whole grain oat flour) นอกจากนี้ อาหารที่มี Viscous soluble fiber ค่อนข้างสูง

ปวดหลัง ปวดข้อ เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ รักษาด้วย PRP

รูปภาพ
PRP ในที่นี้ หมายถึง Protein Rich Plasma หรือ Platelet Rich Plasma  เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้ร่างกายรักษาตนเองโดยวิธีธรรมชาติ เป็นทางเลือกหนึ่งโดยไม่ต้องใช้วิธีการผ่าตัด ต้องบอกก่อนว่า ผมไม่ใช่หมอ ที่จะเอามาเล่านี้เป็นจากการฟัง และการอ่าน ใครจะนำไปรักษาด้วยตัวเองไม่ได้นะครับ ต้องปรึกษาหมอเท่านั้น แนวคิดเบื้องหลังคือ มีข้อค้นพบใหม่ว่า เกล็ดเลือด (platelet) นอกจากจะทำหน้าที่ก่อตัวรวมกันเป็นก้อนเพื่อทำให้เลือดหยุดไหลแล้ว ยังทำหน้าที่อื่น ๆ ที่สำคัญอีกด้วย คือเป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้าง(growth factors) หรือ ที่เรียกว่าcytokines ซึ่งช่วยให้ร่างกายสร้างซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายหรือบาดเจ็บ วิธีการคือ ใช้เลือดของท่านประมาณ 20 ซี.ซี. แล้วนำมาปั่นในเครื่องปั่น ประมาณ 15 นาที จนมีลักษณะเป็นเจล และนำเจลเกล็ดเลือดฉีดกลับเข้าไปยังบริเวณที่บาดเจ็บ หรือบริเวณที่เอ็นอักเสบ จะช่วยให้ร่างกายสร้าง/ซ่อมส่วนที่เสียหาย และรักษาตัวเองได้ Dr. David Wang อาจารย์หมอ มหาวิทยาลัย Harvard (Harvard Medical School) บอกว่า วิธีการนี้ เป็นวิธีการรักษาโดยธรรมชาติ สามารถใช้รักษา กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบ กล้ามเ

การซ่อน VBA Code ของ Access 2010

รูปภาพ
ถ้าไม่ต้องการให้ผู้ใช้แก้ไข VBA Code ของ Access 2010 สามารถทำได้ 2 วิธี คือ แปลงไฟล์ จาก .accdb  เป็น .accde หรือ .mde วิธีนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไข VBA Code ตลอดจน ฟอร์ม และรายงาน ได้ อีกอย่าง คือ จะต้องเปิดด้วยโปรแกรม Access รุ่นเดียวกับที่ใช้ Compile เช่นสร้างด้วย Windows 7 ก็ต้องใช้ Office 2010 กับ Windows7 จะใช้บน Vista หรือ XP จะไม่สามารถเปิดไฟล์ .accde ได้ ป้องกันการเปิด VBA Code ด้วย Password วิธีนี้ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยน ฟอร์ม และรายงานได้ แต่ไม่สามารถเปิด VBA Code ได้ ถ้าไม่มีรหัสผ่าน วิธีนี้ ดูเหมือนจะยืดหยุ่นกว่าวิธีแรก การแปลงไฟล์ จาก .accdb เป็น accde มีวิธีการ ดังนี้ ไปที่ File > Save & Publish เลือก Make ACCDE จะเกิดแถบแสดงการเลือก คลิกปุ่ม Save As ระบุห้องที่จะจัดเก็บไฟล์ เป็นอันเสร็จ การสร้างรหัสป้องกัน VBA Code มีวิธีการ ดังนี้ เปิด Access 2010 แล้วกด ALT+F11 เพื่อเปิดหน้าจอของ VBA ไปที่เมนู Tools เลือก <ชื่อฐานข้อมูล>Properties... ไปที่แท็บ Protection คลิกเติมเครื่องหมายถูก หน้า Lock project for viewing พิมพ์รหัสผ่าน และพิมพ์