ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ปวดหลัง ปวดข้อ เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ รักษาด้วย PRP

PRP ในที่นี้ หมายถึง Protein Rich Plasma หรือ Platelet Rich Plasma  เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้ร่างกายรักษาตนเองโดยวิธีธรรมชาติ เป็นทางเลือกหนึ่งโดยไม่ต้องใช้วิธีการผ่าตัด
ต้องบอกก่อนว่า ผมไม่ใช่หมอ ที่จะเอามาเล่านี้เป็นจากการฟัง และการอ่าน ใครจะนำไปรักษาด้วยตัวเองไม่ได้นะครับ ต้องปรึกษาหมอเท่านั้น

แนวคิดเบื้องหลังคือ มีข้อค้นพบใหม่ว่า เกล็ดเลือด (platelet) นอกจากจะทำหน้าที่ก่อตัวรวมกันเป็นก้อนเพื่อทำให้เลือดหยุดไหลแล้ว ยังทำหน้าที่อื่น ๆ ที่สำคัญอีกด้วย คือเป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้าง(growth factors) หรือ ที่เรียกว่าcytokines ซึ่งช่วยให้ร่างกายสร้างซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายหรือบาดเจ็บ

วิธีการคือ ใช้เลือดของท่านประมาณ 20 ซี.ซี. แล้วนำมาปั่นในเครื่องปั่น ประมาณ 15 นาที จนมีลักษณะเป็นเจล และนำเจลเกล็ดเลือดฉีดกลับเข้าไปยังบริเวณที่บาดเจ็บ หรือบริเวณที่เอ็นอักเสบ จะช่วยให้ร่างกายสร้าง/ซ่อมส่วนที่เสียหาย และรักษาตัวเองได้
Dr. David Wang อาจารย์หมอ มหาวิทยาลัย Harvard (Harvard Medical School) บอกว่า วิธีการนี้ เป็นวิธีการรักษาโดยธรรมชาติ สามารถใช้รักษา กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบ กล้ามเนื้อฉีก และอื่น ๆ ได้อีกมาก และที่ดีอีกอย่าง คุณหมอ Wang บอกว่า อาการอักเสบเรื้อรัง ที่เป็นมานานสิบ ๆ ปี (คุณหมอยกตัวอย่าง 30 ปี) ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้

รายการโทรทัศน์ CBS Evening News ของอเมริกา ได้นำเสนอตัวอย่างนักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บที่เข่า และใช้วิธีการนี้รักษาหายได้อย่างรวดเร็ว

ใครที่ปวดเข่าเรื้อรังมานาน หรือเพิ่งจะเป็น ลองปรึกษาแพทย์ดูนะครับ วิธีนี้น่าสนใจ และมีการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการกันมาก

อ้างอิง

"Healing Yourself With Protein Rich Plasma", http://EzineArticles.com/2007201
Dr. David Wang, http://www.healthradio.net/component/mtree/Health-Radio-Shows/Ask-Dr-2E-DeSilva/Platelet-Rich-Plasma-Therapy-44273/details
http://www.kaplanclinic.com/health-and-wellness/index.php?itemid=12
http://www.youtube.com/watch?v=FuX0uBapPGc&feature=player_embedded

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …