การซ่อน VBA Code ของ Access 2010

ถ้าไม่ต้องการให้ผู้ใช้แก้ไข VBA Code ของ Access 2010 สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
 1. แปลงไฟล์ จาก .accdb  เป็น .accde หรือ .mde วิธีนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไข VBA Code ตลอดจน ฟอร์ม และรายงาน ได้ อีกอย่าง คือ จะต้องเปิดด้วยโปรแกรม Access รุ่นเดียวกับที่ใช้ Compile เช่นสร้างด้วย Windows 7 ก็ต้องใช้ Office 2010 กับ Windows7 จะใช้บน Vista หรือ XP จะไม่สามารถเปิดไฟล์ .accde ได้
 2. ป้องกันการเปิด VBA Code ด้วย Password วิธีนี้ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยน ฟอร์ม และรายงานได้ แต่ไม่สามารถเปิด VBA Code ได้ ถ้าไม่มีรหัสผ่าน วิธีนี้ ดูเหมือนจะยืดหยุ่นกว่าวิธีแรก
การแปลงไฟล์ จาก .accdb เป็น accde มีวิธีการ ดังนี้
 1. ไปที่ File > Save & Publish
 2. เลือก Make ACCDE จะเกิดแถบแสดงการเลือก
 3. คลิกปุ่ม Save As
 4. ระบุห้องที่จะจัดเก็บไฟล์
 5. เป็นอันเสร็จ
การสร้างรหัสป้องกัน VBA Code มีวิธีการ ดังนี้
 1. เปิด Access 2010 แล้วกด ALT+F11 เพื่อเปิดหน้าจอของ VBA
 2. ไปที่เมนู Tools เลือก <ชื่อฐานข้อมูล>Properties...
 3. ไปที่แท็บ Protection คลิกเติมเครื่องหมายถูก หน้า Lock project for viewing
 4. พิมพ์รหัสผ่าน และพิมพ์อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน
 5. กดปุ่ม OK
 6. ปิดโปรแกรม Access และเปิดใหม่ จะไม่สามารถดู VBA Code ได้
 7. ถ้าจะเข้าไปดูโค้ด โปรแกรมจะถามหา Password ดังภาพ


  การใช้ Password ไม่สามารถป้องกันการเข้าไปแก้ไข VBA Code ได้เหมือนการแปลงไฟล์เป็น .accde เพราะสามารถใช้โปรแกรมถอดรหัสได้ ดังนั้น ถ้าต้องการป้องกัน VBA Code จริง ๆ ต้องใช้วิธีการแรก จึงจะปลอดภัย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.