คำสั่ง Dos ที่มีประโยชน์

วันก่อน ต้องการคัดลอกชื่อไฟล์ใน directory เพื่อนำมาใช้เป็นชื่อสำหรับเรียกใน MP3 Flash Player วิธีการที่ง่ายที่สุด ก็คือการใช้คำสั่ง Dos ซึ่งมีมาช้านานแล้ว

สำหรับ Windows 7 แม้ว่าจะไม่มีคำสั่ง MS-Dos ให้ใช้แล้วก็ตาม แต่มี Command line ให้ใช้ได้เหมือนกับคำสั่ง Dos เช่นเดียวกัน

การเข้าใช้งาน ให้ไปที่ Start พิมพ์คำว่า cmd.exe แล้วกด Enter จะเข้าสูหน้าจอ Command Prompt

คำสั่ง Dos/Command line ที่มีประโยชน์

cd\ถอยหลังออกจาก Directory กลับไปที่ root
cd ชื่อ Directoryเข้าห้อง Directory ที่ระบุ
dirแสดง Directory
copy *.txt myText.txtคัดลอกข้อมูลในไฟล์ที่เป็น Text file (มีนามสกุล txt) ทุกไฟล์ ไปไว้ในไฟล์ myText.txt คำสั่งจะรวมข้อความในไฟล์ txt ทุกไฟล์ไปไว้ใน myText.txt สำหรับนามสกุลของ text file ที่จะคัดลอก จะเป็นนามสกุลอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็น Text file ก็แล้วกัน เช่น บางโปรแกรมอาจจะเก็บ text file โดยใช้นามสกุล dat เป็นต้น
dir *.* > myDir.txt พิมพ์ชื่อไฟล์ รายละเอียดของไฟล์ และ ชื่อ Directory ทั้งหมดใน directory ปัจจุบัน ลงในไฟล์ ชื่อ myDir.txt สามารถให้พิมพ์เฉพาะชื่อไฟล์บางไฟล์ได้ เช่น *.txt ให้พิมพ์เฉพาะไฟล์นามสกุล txt
dir *.* > prn ส่งชื่อไฟล์ รายละเอียดของไฟล์ ออกทางเครื่องพิมพ์
fc file1.txt file2.txtเปรียบเทียบไฟล์ file1.txt และ file2.txt
ipconfigแสดง IP และ Gateway ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน
ping google.comคำสั่งเพื่อทดสอบว่าเน็ตใช้งานได้หรือไม่
netstatตรวจดูการต่อเชื่อมเน็ตทั้งหมดในปัจจุบัน
tasklistตรวจดู process ในปัจจุบันว่ามีอะไรกำลังใช้งานอยู่บ้าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.