บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2021

กพ เลื่อนสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

รูปภาพ
สำนักงาน ก.พ. เลื่อนสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นในเดือนสิงหาคมและกันยายนแทน หลังสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย รายละเอียดตามประกาศนี้