บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2017

เตรียมสอบ ก.พ. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ ความสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

รูปภาพ
การสรุปเหตุผล ที่มีในข้อสอบ ก.พ. เป็นการสรุปตามข้อมูลที่ให้ แล้วนำมาสรุปว่า เป็นจริงหรือไม่จริง สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง เป็นต้น การสรุปเหตุผลจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการสรุป ซึ่งตามหลักตรรกศาสตร์มีกฏเกณฑ์การสรุปข้อเท็จจริง จำนวนมาก แต่เท่าที่พบส่วนใหญ่ในข้อสอบ มักจะใช้กฎเกณฑ์พื้น ๆ ไม่กี่อย่าง ถ้าทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จะสามารถทำข้อสอบ การสรุปเหตุผลได้อย่างง่ายดาย การสรุปแบบ นิรนัย (deductive) การสรุปแบบ นิรนัย (deductive) เป็นการสรุปจากข้อเท็จจริง โดยโจทย์จะกำหนด เงื่อนไข เหตุการณ์ หรือสถานการณ์(premises) ซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุป(conclusion) มาให้ 2 หรือ 3 เหตุการณ์ หรือมากกว่านั้น และให้หาข้อสรุป เช่น สมมติว่า ถ้า P เป็นจริงแล้ว จะทำให้ Q เป็นจริงด้วย เราสามารถเขียนได้ ดังนี้ P → Q

เงื่อนไขสัญลักษณ์ กรณีไม่แน่นอน หรือสรุปไม่ได้

รูปภาพ
ในการการทำข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ จะต้องบอกได้ว่า ข้อสรุปของโจทย์ เป็นจริง เป็นเท็จ หรือ ไม่แน่นอน การบอกว่าเงื่อนไขเป็นจริง หรือเป็นเท็จ มักจะไม่ค่อยมีปัญหา เช่น จะเป็นจริง ถ้าผลการพิสูจน์ของเราตรงกับข้อสรุป เช่น ข้อสรุป A > B ผลการพิสูจน์ A > B หรือ ข้อสรุป A ≥ B ผลการพิสูจน์ A > B เป็นเท็จ ถ้าผลการพิสูจน์ไม่ตรงกับข้อสรุป เช่น ข้อสรุป A > B ผลการพิสูจน์ A < B แต่ กรณีสรุปไม่ได้ เป็นกรณีที่ สามารถมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้มากกว่าข้อสรุปของโจทย์ เช่น ข้อสรุป A > B ผลการพิสูจน์ ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B ได้ คือ A เป็นได้ทั้ง มากกว่า B น้อยกว่า B หรืออาจจะเท่ากับ B ก็ได้

คิดลัด ร้อยละ เตรียมสอบ ก.พ.

รูปภาพ
การบริหารเวลา ในการสอบ เป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งถ้าทำได้เร็วและถูกต้อง จะได้มีเวลาเหลือไปคิดข้อสอบข้ออื่นที่ยาก หรือมีเวลาทบทวนข้อสอบที่ทำแล้ว ลักษณะโจทย์ร้อยละ ลักษณะที่ 1 หาตัวเลขจากเปอร์เซ็นต์ โจทย์ในลักษณะนี้ เช่น ถามว่า 50% ของ 200 มีค่าเท่าไร ซื้อของมา 300 บาท ขายขาดทุน 30% ขายไปกี่บาท ซื้อของมา 300 บาท ต้องการกำไร 30% ต้องขายกี่บาท ปีที่แล้วมีเงินเดือน 25,000 บาท ปีนี้ได้เพิ่มอีก 5% ปีนี้ได้เงินเดือนกี่บาท ขายของไป 210 บาท ขาดทุน 30% ซื้อของชิ้นนี้มากี่บาท? ขายของไป 130 บาท ได้กำไร 20% ซื้อของชิ้นนี้มากี่บาท? โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิงคิดเป็น 24% ของนักเรียนทั้งหมด ถ้าโรงเรียนนี้มีนักเรียน 1,800 คน จงหาจำนวนนักเรียนชาย บริษัทขายโทรทัศน์แห่งหนึ่ง สั่งโทรทัศน์จากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีนำเข้า 100%ของราคาที่ซื้อมา ถ้านำมาขายราคาเครื่องละ 13,200บาท จะได้กำไร 20% จงหาราคาที่ซื้อมาจากต่างประเทศ ขายสินค้าไป 600 บาท ได้กำไร 20% ถ้าต้องการกำไร 30% จะต้องขายสินค้าในราคากี่บาท นก ขายของให้หวาน ได้กำไร 10% ต่อมา หวานขายต่อให้ หนูนา ได้กำไร 5% หนูนาซื้อจากหวานในราคา 2,310 บาท ถา