ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คิดลัด ร้อยละ เตรียมสอบ ก.พ.

การบริหารเวลาในการสอบ เป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งถ้าทำได้เร็วและถูกต้อง จะได้มีเวลาเหลือไปคิดข้อสอบข้ออื่นที่ยาก หรือมีเวลาทบทวนข้อสอบที่ทำแล้ว
การคิดร้อยละ มักจะมีออกข้อสอบในการสอบภาค ก. ข้อสอบรับราชการ เช่น สอบ ก.พ. หรือสอบบรรจุอื่น ๆ ดังนั้น ถ้ารู้หลักการคิดเร็ว และฝึกได้คล่องแคล่วก็จะมีประโยชน์มากในการทำข้อสอบ

การคิดร้อยละ วิธีปกติ

ร้อยละเป็นการคิดจากจำนวนเต็ม 100 ถ้าคิดแบบทั่ว ๆ ไป ก็ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ เช่น
ร้อยละ 30 ของ 750 คือเท่าไร ก็เทียบบัญญัติไตรยางค์ว่า
จำนวนเต็ม 100 คิดเป็น 30
ถ้าจำนวนเต็ม 1 คิดเป็น
30/100

∴ ถ้าจำนวนเต็ม 750 คิดเป็น
30/100
x750 = 225

การคิดลัด ร้อยละ

ให้เอา 100 หารจำนวนร้อยละที่กำหนด คูณด้วยจำนวนเต็มที่ต้องการ หรือ
เปลี่ยนตัวเลขร้อยละให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยเติมจุดหน้าจำนวนร้อยละ เช่น
4 ทำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้ .04 60 ทำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้ .6 250 ทำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้ 2.5 แล้วจึงนำไปคูณกับจำนวนเต็มที่ต้องการ

ตัวอย่าง

ร้อยละ 30 ของ 750 คืออะไร
(750)(.3) = 225
ร้อยละ 30 ของ 500 คืออะไร
(500)(.3) = 150
ร้อยละ 8 ของ 450 คืออะไร
(450)(.08) = 36
20% ของ 380 คืออะไร
(380)(.2) = 76


แบบฝึกหัด
 1. ร้อยละ 10 ของ 500 ได้เท่าไร
 2. ร้อยละ 30 ของ 460 ได้เท่าไร
 3. ร้อยละ 8 ของ 370 ได้เท่าไร
 4. ร้อยละ 12 ของ 500 ได้เท่าไร
 5. 5% ของ 650 ได้เท่าไร
 6. ร้อยละ 70 ของ 720 ได้เท่าไร
 7. 90% ของ 380 ได้เท่าไร
 8. 20% ของ 950 ได้เท่าไร
 9. ร้อยละ 60 ของ 650 ได้เท่าไร
 10. ร้อยละ 5 ของ 480 ได้เท่าไร
 11. ราคาต้นทุนกระเป๋าใบละ 800 บาท ต้องการปิดราคาขายโดยคิดกำไร 40% ต้องติดราคาเท่าไร
 12. ราคาต้นทุนรองเท้าคู่ละ 750 บาท ต้องการปิดราคาขายโดยคิดกำไร 20% ต้องติดราคาเท่าไร
 13. เสื้อยืดมีป้ายลดราคา 20% ถ้าเสื้อยืดตัวนี้ ราคาเต็มคือ 850 บาท ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเท่าไร
 14. กระเป๋าใบหนึ่งมีป้ายลดราคา 30% ถ้าราคาเต็มของกระเป๋าใบนี้คือ 650 บาท ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเท่าไร
 15. โรงงานแห่งหนึ่ง มีพนักงานทั้งสิ้น 750 คน เป็นพนักงานชายร้อยละ 60 โรงงานแห่งนี้มีพนักงานหญิง กี่คน
 16. โรงงานแห่งหนึ่ง มีพนักงานทั้งสิ้น 750 คน เป็นพนักงานชายร้อยละ 60 โรงงานแห่งนี้มีพนักงานหญิงน้อยกว่าพนักงานชาย ร้อยละเท่าไร
 17. โรงงานแห่งหนึ่ง มีพนักงานทั้งสิ้น 750 คน เป็นพนักงานชายร้อยละ 80 โรงงานแห่งนี้มีพนักงานชายกว่าพนักงานหญิง กี่คน
 18. ราคาทุนเสื้อแขนยาวตัวละ 250 บาท ติดราคาขายโดยคิดกำไร 30 % เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ติดป้ายลดราคาเสื้อตัวนี้ 20% คนขายได้กำไรหรือขาดทุน กี่บาท
 19. ราคาทุนเสื้อแขนยาวตัวละ 450 บาท ติดราคาขายโดยคิดกำไร 30 % เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ติดป้ายลดราคาเสื้อตัวนี้ 20% คนขายได้กำไรหรือขาดทุน ร้อยละเท่าไร
 20. ราคาทุนเสื้อแขนยาวตัวละ 450 บาท ติดราคาขายโดยคิดกำไร 30 % เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ติดป้ายลดราคาเสื้อตัวนี้ 20% คนขายได้กำไรหรือขาดทุน กี่บาท
ขอบคุณ
แปลงข้อความเป็น Unicode สำหรับ Javascript ที่เว็บไซต์
https://r12a.github.io/apps/conversion/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …