คิดลัด ร้อยละ เตรียมสอบ ก.พ.

การบริหารเวลาในการสอบ เป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งถ้าทำได้เร็วและถูกต้อง จะได้มีเวลาเหลือไปคิดข้อสอบข้ออื่นที่ยาก หรือมีเวลาทบทวนข้อสอบที่ทำแล้ว
การคิดร้อยละ มักจะมีออกข้อสอบในการสอบภาค ก. ข้อสอบรับราชการ เช่น สอบ ก.พ. หรือสอบบรรจุอื่น ๆ ดังนั้น ถ้ารู้หลักการคิดเร็ว และฝึกได้คล่องแคล่วก็จะมีประโยชน์มากในการทำข้อสอบ

การคิดร้อยละ วิธีปกติ

ร้อยละเป็นการคิดจากจำนวนเต็ม 100 ถ้าคิดแบบทั่ว ๆ ไป ก็ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ เช่น
ร้อยละ 30 ของ 750 คือเท่าไร ก็เทียบบัญญัติไตรยางค์ว่า
จำนวนเต็ม 100 คิดเป็น 30
ถ้าจำนวนเต็ม 1 คิดเป็น
30/100

∴ ถ้าจำนวนเต็ม 750 คิดเป็น
30/100
x750 = 225

การคิดลัด ร้อยละ

ให้เอา 100 หารจำนวนร้อยละที่กำหนด คูณด้วยจำนวนเต็มที่ต้องการ หรือ
เปลี่ยนตัวเลขร้อยละให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยเติมจุดหน้าจำนวนร้อยละ เช่น
4 ทำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้ .04 60 ทำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้ .6 250 ทำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้ 2.5 แล้วจึงนำไปคูณกับจำนวนเต็มที่ต้องการ

ตัวอย่าง

ร้อยละ 30 ของ 750 คืออะไร
(750)(.3) = 225
ร้อยละ 30 ของ 500 คืออะไร
(500)(.3) = 150
ร้อยละ 8 ของ 450 คืออะไร
(450)(.08) = 36
20% ของ 380 คืออะไร
(380)(.2) = 76


แบบฝึกหัด
 1. ร้อยละ 10 ของ 500 ได้เท่าไร
 2. ร้อยละ 30 ของ 460 ได้เท่าไร
 3. ร้อยละ 8 ของ 370 ได้เท่าไร
 4. ร้อยละ 12 ของ 500 ได้เท่าไร
 5. 5% ของ 650 ได้เท่าไร
 6. ร้อยละ 70 ของ 720 ได้เท่าไร
 7. 90% ของ 380 ได้เท่าไร
 8. 20% ของ 950 ได้เท่าไร
 9. ร้อยละ 60 ของ 650 ได้เท่าไร
 10. ร้อยละ 5 ของ 480 ได้เท่าไร
 11. ราคาต้นทุนกระเป๋าใบละ 800 บาท ต้องการปิดราคาขายโดยคิดกำไร 40% ต้องติดราคาเท่าไร
 12. ราคาต้นทุนรองเท้าคู่ละ 750 บาท ต้องการปิดราคาขายโดยคิดกำไร 20% ต้องติดราคาเท่าไร
 13. เสื้อยืดมีป้ายลดราคา 20% ถ้าเสื้อยืดตัวนี้ ราคาเต็มคือ 850 บาท ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเท่าไร
 14. กระเป๋าใบหนึ่งมีป้ายลดราคา 30% ถ้าราคาเต็มของกระเป๋าใบนี้คือ 650 บาท ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเท่าไร
 15. โรงงานแห่งหนึ่ง มีพนักงานทั้งสิ้น 750 คน เป็นพนักงานชายร้อยละ 60 โรงงานแห่งนี้มีพนักงานหญิง กี่คน
 16. โรงงานแห่งหนึ่ง มีพนักงานทั้งสิ้น 750 คน เป็นพนักงานชายร้อยละ 60 โรงงานแห่งนี้มีพนักงานหญิงน้อยกว่าพนักงานชาย ร้อยละเท่าไร
 17. โรงงานแห่งหนึ่ง มีพนักงานทั้งสิ้น 750 คน เป็นพนักงานชายร้อยละ 80 โรงงานแห่งนี้มีพนักงานชายกว่าพนักงานหญิง กี่คน
 18. ราคาทุนเสื้อแขนยาวตัวละ 250 บาท ติดราคาขายโดยคิดกำไร 30 % เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ติดป้ายลดราคาเสื้อตัวนี้ 20% คนขายได้กำไรหรือขาดทุน กี่บาท
 19. ราคาทุนเสื้อแขนยาวตัวละ 450 บาท ติดราคาขายโดยคิดกำไร 30 % เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ติดป้ายลดราคาเสื้อตัวนี้ 20% คนขายได้กำไรหรือขาดทุน ร้อยละเท่าไร
 20. ราคาทุนเสื้อแขนยาวตัวละ 450 บาท ติดราคาขายโดยคิดกำไร 30 % เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ติดป้ายลดราคาเสื้อตัวนี้ 20% คนขายได้กำไรหรือขาดทุน กี่บาท
ขอบคุณ
แปลงข้อความเป็น Unicode สำหรับ Javascript ที่เว็บไซต์
https://r12a.github.io/apps/conversion/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.