บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2016

การใช้ the กับชื่อต่าง ๆ เช่น ชื่อแม่น้ำ อ่าว ภูเขา สะพาน เป็นต้น

รูปภาพ
ชื่อแม่น้ำ อ่าว ภูเขา สะพาน ชื่อคน ชื่อประเทศ ต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่าเป็นชื่อเฉพาะ หรือ คำนามชี้เฉพาะ หรือวิสามานยนาม หรือ Proper Nouns ซึ่งถือว่าเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ และสิ่งของต่าง ๆ คำนามชี้เฉพาะพวกนี้เมื่ออยู่ในประโยคภาษาอังกฤษ จะต้องใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ขึ้นต้นเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ต้นประโยค หรือส่วนไหนของประโยคก็ตาม เช่น สุดา (ชื่อคน) สามสี (ชื่อแมว) Bangkok (ชื่อเมือง) Mount Everest (ชื่อภูเขา) เป็นต้น คำนามชี้เฉพาะเหล่านี้ ส่วนใหญ่ไม่ต้องมี article นำหน้า แต่บางคำก็มี the นำหน้า ทำให้สับสนอยู่มากเหมือนกัน กฏเกณฑ์ข้างล่าง แต่ละอย่างก็มีข้อยกเว้น จริง ๆ ต้องดูว่า ชื่อแต่ละชื่อ หน่วยงาน/องค์กร เจ้าของ หรือความนิยม เขาใช้กันอย่างไร ก็ใช้ตามนั้น ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่ มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา คลิกปุ่มข้างล่าง เพื่อไปดาวน์โหลด หลักโดยทั่วไป โดยทั่วไป ตามปกติ เราจะไม่ใช้ the นำหน้า ชื่อเฉพาะ ท

hair/a hair/hairs

รูปภาพ
โดยทั่วไปเราคิดว่า hair (ผม/ขน) เป็นคำนามที่นับไม่ได้ หรือ uncountable noun เช่น ในประโยคต่อไปนี้ I wash my hair once a week. ฉันสระผมสัปดาห์ละครั้ง I have my hair cut once a month. ฉันตัดผมเดือนละครั้ง My hair is black but it is turning grey. ผมของฉันสีดำ แต่มันกำลังเปลี่ยนเป็นสีเทา My cat loses a lot of hair. แมวของฉันขนร่วงเยอะเลย แต่ในบางโอกาส เราต้องการพูดถึงเส้นผมแต่ละเส้น ซึ่งในลักษณะเช่นนี้แล้ว hair จะใช้เป็นคำนามที่นับได้ หรือ countable noun ทำให้เราสามารถใช้คำว่า a hair หรือ hairs ได้ เช่น There is a hair in my soup. มีเส้นผมเส้นนึงอยู่ในซุปของฉัน I just pulled out one of your white hairs. ฉันถอนผมสีขาวของคุณออกไปเส้นนึง (ในจำนวนหลายเส้น)

การสร้างเส้นขอบให้ตัวอักษร ใน Photoshop

รูปภาพ
ในตัวอย่างนี้ เราจะสร้างเส้นขอบรอบตัวอักษร 2 ชั้น ดังภาพ วิธีการ เปิด ไฟล์ นำภาพเข้า และใช้ Type Tool เขียนข้อความ คลิกที่ชั้นของตัวหนังสือ แล้วคลิกที่ไอคอน Fx ด้านล่าง เลือก Stroke จะเปิดหน้าจอให้ตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับ stroke ให้เลือก Fill Type เป็น Color เลือกสีที่ต้องการ และ กำหนดความหนา (Size) เป็น 3 px คลิก OK จะได้ตัวอักษรที่มีเส้นขอบ ดังภาพ สำหรับเส้นรอบตัวอักษรชั้นที่ 2 เราจะคัดลอกเอาสิ่งที่ทำแล้วมาปรับ คลิกขวาที่ชั้นตัวหนังสือที่มีเส้นกรอบที่ทำไว้แล้ว และเลือก Duplicate Layer จะเห็นว่ามีชั้นตัวหนังสือ 2 ชั้น ให้ดับเบิ้ลคลิกที่คำว่า Stroke ของชั้นล่าง จะเกิดหน้าจอให้ปรับค่า ให้เพิ่มค่า Size ให้มากขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนสี เป็นสีอื่น  เมื่อคลิก OK จะได้ตัวหนังสือ ที่มีเส้นขอบ 2 ชั้น คลิกที่บริเวณนอกตัวหนังสือ เพื่อเอาเส้นล้อมรอบตัวหนังสือออก จะได้ ดังภาพ

It doesn't matter. กับ Don't mention it.

รูปภาพ
คำว่า It doesn't matter. กับคำว่า Don't mention it. คนไทยเรามักจะแปลว่า ไม่เป็นไรทั้งสองคำ แต่ความจริงแล้ว ทั้งสองคำนี้ ใช้ไม่เหมือนกัน It doesn't matter. - ใช้ตอบรับคำขอโทษ เมื่อคิดว่าเรื่องนั้น ๆ ไม่สำคัญ ทำนองว่าเป็นการปลอบใจผู้พูดด้วยว่า ไม่เป็นไร ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ตัวอย่างประโยค A: I'm sorry. I broke you mug. ขอโทษ ฉันทำเหยือกของคุณแตก B: It doesn't matter. It was old and I was going to throw it away. ไม่เป็นไร มันเก่าแล้ว และผมก็กำลังจะเอาไปทิ้งอยู่แล้ว - มีความหมายเหมือนกับ Never mind. Don't mention it.  - ใช้สำหรับตอบรับคำขอบคุณ ทำนองว่า สิ่งที่ทำให้เป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ต้องขอบคุณก็ได้ ตัวอย่างประโยค A: Thank you for the drive. ขอบคุณที่ขับรถมาส่ง B: Don't memtion it. ไม่เป็นไร เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น การตอบรับคำขอบคุณ ยังมีอีกหลายคำ เช่น You're welcome.  ด้วย

Do you like ... VS Would you like ....

รูปภาพ
หลายคนมักจะสับสน ระหว่างคำว่า Do you like .... กับ Would you like .... และมักจะใช้สลับกัน ไม่ถูกต้อง Do you like ...  - ใช้ถามเกี่ยวกับความชอบทั่ว ๆ ไป เช่นถามว่า เธอชอบไปซื้อของไหม Do you like shopping? คุณชอบข้าวหรือไม่ Do you like rice? - สามารถตามด้วยคำนาม (ตามตัวอย่างข้างบน) หรือถ้าตามด่วยคำกริยา ก็สามรรถใช้ได้ทั้ง กริยาเติม ing และ กริยาที่มี to นำหน้า เช่น ฉันชอบว่ายน้ำในแม่น้ำ I like swimming in the river. หรือ I like to swim in the river. ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่ มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา คลิกที่ปุ่มเพื่อไปดาวน์โหลด Would you like ... - ใช้พูดเมื่อต้องการเสนอ หรือถามความต้องการ เช่น พนักงานบริการ ต้องการถามลูกค้าว่า จะเอากาแฟไหม ถามว

ride, go for a ride, take someone for a ride

รูปภาพ
คำว่า ride มีความหมายได้หลายอย่าง เช่น ride เป็นคำกริยา  หมายถึงเดินทาง โดยใช้ยานพาหนะ  เช่น ขี่ม้า = ride a horse (ride on a horse - แบบอังกฤษ) นั่งรถบัส = ride a bus (ride on a bus - แบบอังกฤษ) ขี่มอเตอร์ไซต์ = ride a motorcycle เป็นต้น ตัวอย่างประโยค Can you ride a bike? คุณขี่จักรยานได้ไหม I learned to ride a bike when I was six. ผม/ฉันหัดขี่จักรยานตอนอายุได้ 6 ขวบ I ride my moped to work. ผม/ฉันขี่มอเตอร์ไซต์ไปทำงาน We rode the train from Ayutthaya to Bangkok. เราโดยสารรถไฟจากอยุธยาไปกรุงเทพ หมายถึงการบังคับ ข่มขู่ให้ทำงาน เช่น Your boss is riding you much too hard at the moment.  หัวหน้าบังคับคุณมากเกินไปนะตอนนี้ ride เป็นคำนาม หมายถึง การเดินทางด้วย ม้า รถ หรือ พาหนะต่าง ๆ  เช่น It's a short bus ride to the airport. นั่งรถบัสไปไม่ไกลก็ถึงสนามบิน I went for a horse ride last Saturday. ผม/ฉันไปขี่ม้าเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว  

การสร้างลิงค์ใน DialogFragment ของ Android 1.5

รูปภาพ
มีหลายครั้งที่เราต้องการสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บต่าง ๆ ใน DialogFragment ของ Android ดังภาพ หลักการ โดยปกติเราจะไม่สามารถใช้ลิงค์ไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ จาก DialogFragment ได้ ถ้าต้องการให้มี Link เราต้องจัดการข้อความที่จะให้แสดง โดยทำให้เป็น SpannableString เสียก่อน ใช้ Linkyfy สร้างลิงค์ นำไปไว้ใน TextView และเอา TextView ไปไว้ใน Dialog อีกที จึงจะได้ลิงค์ตามต้องการ วิธีการ สร้างไฟล์ใหม่ ตั้งชื่อว่า AlertDialogWithLink สร้าง Java Class ชื่อ MyDialogFragment.java สำหรับเป็น adapter สร้าง Dialog MyDialogFragment.java package com.thongjoon.alertdialogwithlink; import android.app.AlertDialog; import android.app.Dialog; import android.app.DialogFragment; import android.os.Bundle; import android.text.SpannableString; import android.text.method.LinkMovementMethod; import android.text.util.Linkify; import android.widget.TextView; public class MyDialogFragment extends DialogFragment { @Override public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) { //

เกี่ยวกับ คอเลสเตอรอล: เรื่องต้องรู้

รูปภาพ
มารู้จัก คอเรสเตอรอล(Cholesterol) ของทุกคน แปลกใจไหม ถ้าจะบอกว่า คอเลสเตอรอลเป็นสิ่งดีและมีประโยชน์ ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอย่างที่คิด คอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นและใช้เพื่อรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ คอเรสเตอรอล พบในกระแสเลือดและในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย คอเรสเตอรอลช่วยสร้างเยื่อหุ้มเซลล์( cell membranes ) ช่วยนำพาไขมันไปในกระแสเลือด ช่วยสร้างฮอร์โมนให้แก่ร่างกาย วิตามินดี และ กรดไบ ( bile acids ) ซึ่งช่วยในการย่อยไขมัน คอเรสเตอรอลยังช่วยด้านความจำ และการทำงานของสมองอีกด้วย โดยเฉพาะในด้านการทำงานของสมอง นับได้ว่า คอเรสเตอรอลมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก คอเรสเตอรอลจำนวนประมาณ 3 ใน 4 ของจำนวนคอเรสเตอรอลทั้งหมดในร่างกาย สร้างขึ้นจากตับของคนเรา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ คอเรสเตอรอลส่วนใหญ่ที่มีในร่างกายของเรานั้น เกิดขึ้นจาก  ตับของเราสร้างขึ้น  นั่นเอง LDL และ HDL Cholesterol โมเลกุล ชื่อ  lipoproteins เป็นโมเลกุลที่พาคอเรสเตอรอลไปในกระแสเลือด โมเลกุล lipoproteins มี 2 ชนิดคือ  LDL ( low-density lipoprotein) และ HDL (high-density lipoprotein) ซี่งเรียกว่าเป็น LDL Cholesterol แล

การใช้ How do you like...? How much do you like...?

รูปภาพ
คำถามที่ขึ้นต้นด้วย คำว่า How do you like....? เป็นคำถามที่กำกวมเหมือนกันนะ How do you like ..... ? คุณชอบ...... มากแค่ไหน? หรือ How do you like ..... ? คุณชอบ...... อย่างไร? ลองดูประโยคต่อไปนี้ How do you like your steak? ถ้าพนักงานบริการอาหารถามคำถามนี้ในร้านอาหาร คำตอบก็คงจะเป็น medium-rare หรือ well done จะสุกมาก หรือ สุกน้อย ก็แล้วแต่ชอบ How do you like ..... ? ในความหมายนี้ ก็คงจะเป็นในทำนองว่า ชอบให้ทำสะเต็กอย่างไรนั่นเอง แต่ถ้าเพื่อนถามว่า How do you like steak? คำตอบก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ชอบสุกมาก หรือสุกน้อย ตามข้างบน แต่ ก็ไม่ผิดนะ ถ้าจะตอบว่า It's not my favorite. ผมไม่ค่อยชอบซักเท่าไร ไม่ใช่ของโปรดของผม How do you like.....? ในความหมายหลังนี้ น่าจะเป็นไปในทำนองว่า ชอบมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม คนถามก็อาจจะงงนิดนึง ว่า ต้องการถามอีกอย่าง แต่ตอบอีกอย่าง งงเหมือนกัน ผมก็งงเหมือนกัน ทางที่ดี เวลาถาม ต้องถามให้ชัดลงไป จะดีกว่า โดยเฉพาะถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรช่วย ต้องถามให้ชัดเจน เช่น คุณชอบสะเต็กแบบไหน สุกมาก หรือสุกน้อย ก็ถามว่า How do you like your ste

การตัดช่องว่างเว้นวรรคระหว่างคำ ใน MS Word 2010

รูปภาพ
สภาพปัญหา  เวลาคนไทยพิมพ์ภาษาอังกฤษ บางทีเว้นวรรคระหว่างคำ มากกว่า 1 วรรค ซึ่งไม่ถูกต้อง ทำให้เสียเวลาต้องมาแก้ไขลบวรรคออก ซึ่งต้องใช้เวลามาก ดังภาพ หลักการแก้ไข ใช้ Regular Expressions ค้นหาและแทนที่ โดยการค้นหาเว้นวรรคหลังคำแต่ละคำ ถ้ามีตั้งแต่ 2 วรรคขึ้นไป ก็ให้แทนที่ด้วยเว้นวรรค จำนวน 1 วรรค วิธีการ เปิดไฟล์ MS Word ที่มีข้อความที่ต้องแก้ไข ไปที่แถบ Replace หรือ แทนที่ ที่ช่อง ค้นหา ให้พิมพ์ ( ){2,} และช่อง แทนที่ ให้พิมพ์ \1 และคลิกปุ่ม เพิ่มเติม เลือก ใช้ Wildcard กดปุ่ม แทนที่ทั้งหมด จะเกิดหน้าจอ รายงานให้ทราบว่า พบและแทนที่ตามคำสั่งทั้งหมด กี่ตัว คลิกปุ่ม OK และปุ่ม ปิด Close จะได้ข้อความที่แก้ไขแล้ว ดังภาพ ถ้าต้องการยกเลิก ให้กด Ctrl+z จะคืนค่าให้เหมือนเดิม ดูวิธีการใช้ Regular Expression สำหรับการค้นหา และแทนที่ได้ ที่ https://support.office.com/en-us/article/Find-and-replace-text-by-using-regular-expressions-Advanced-eeaa03b0-e9f3-4921-b1e8-85b0ad1c427f#__toc282774574

การปรับแต่ง TabLayout ของ Android

รูปภาพ
TabLayout เป็นเหมือนกับแถบเมนูที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ ต่อจาก toolbar ลงมา ดังภาพ เราสามารถจัดการปรับเปลี่ยน หรือตั้งค่าองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ ดังนี้ การกำหนดขนาดตัวอักษรบน TabLayout ก่อนอื่นต้องกำหนด style ไว้ใน style.xml เช่น <style name="MyCustomTabText" parent="TextAppearance.Design.Tab"> <tem name="android:textSize">20sp</item> </style> จากนั้น ที่ไฟล์ xml layout ที่มี TabLayout กำหนดให้ใช้ Style กับตัวอักษร ดังนี้ <android.support.design.widget.TabLayout ... app:tabTextAppearance="@style/MyCustomTabText" ... /> การจัดให้ TabLayout อยู่กึ่งกลางหน้าจอ ที่ไฟล์ xml layout ที่มี TabLayout กำหนดให้ใช้ Style กับตัวอักษร ดังนี้ <android.support.design.widget.TabLayout ... android:layout_gravity="center" ... /> ในกรณีที่มีการกำหนดให้ TabLaout มี scrollable ได้ ต้องเอาออกด้วย เพราะจะขัดกัน มี 2 อย่างอยู่ด้วยกันไม่ได้ การกำหนดความหนา และสี ของ S

การใช้ let, let's

รูปภาพ
เราคุ้นเคยกับคำว่า Let's เช่นพูดว่า Let's go now. = ไปกันเลยตอนนี้ Let's go for a walk. = ไปเดินเล่นกันดีกว่า แต่คำว่า Let ยังมีอีกหลายความหมาย รวมทั้งมีสำนวนเกี่ยวกับ Let ที่น่าสนใจอีกด้วย ความหมายที่ 1: อนุญาต รูปแบบประโยคคือ => let + object + infinitive without to เช่น She let me look at the photos. ( ไม่ใช่   She let me to look at the photos. ) เธอให้ผม/ฉันดูรูปภาพพวกนั้น การใช้ในความหมายว่าอนุญาต เราจะไม่ใช้ let ในกรณีที่เป็น Passive Voice เราพูดว่า They didn't let us take photographs inside the theater. We weren't allowed to take photographs inside the theater. อย่าใช้ We weren't let (to) take photographs... ความหมายที่ 2 เสนอแนะ/ชักชวน พูดว่า/ใช้  Let us ... ในกรณีที่เป็นทางการมาก ๆ เช่นในการเขียน หรือ กล่าวสนุทรพจน์ Let us remember all those who have died in this terrible conflict. ขอเราจงจำพวกเขาเหล่านั้นซึ่งเสียชีวิตในความขัดแย้งที่เลวร้า

การใช้คำว่า next to

รูปภาพ
next to ส่วนใหญ่เรามักจะแปลกันว่า ต่อจาก เช่น Suda is sitting next to Prakob. = สุดานั่งต่อจากประกอบ แต่ความจริง คำว่า next to มีความหมายได้หลายอย่าง เช่น ความหมายที่ 1 หมายถึง ต่อจาก ติดกัน หรือ ข้าง ๆ มีความหมายเดียวกับคำว่า adjacent to  เช่น  Trump is next to Putin.  The kitten is next to the rabbit. ความหมายที่ 2 หมายถึง เกือบจะ หรือ ใกล้จะ หรือ มีความหมายเดียวกับคำว่า almost หรือ nearly เช่น He has sold his house and has no job and so now he has next to nothing. เขาขายบ้าน และไม่มีงานทำ ดังนั้น ตอนนี้เขาเกือบจะไม่มีอะไรเลย I bought this antique chair for next to nothing. ผมซื้อเก่าอี้โบราณตัวนี้ได้ถูกเหมือนได้เปล่า ความหมายที่ 3 หมายถึง นอกจากนี้ (aside from/in addition to/besides) เช่น Next to fried rice, chicken curry is my favorite dish. นอกจากข้าวผัดแล้ว อาหารจานเด็ดที่ผมชอบคือแกงไก่

Would you like a hand ....?

รูปภาพ
คำว่า hand หมายถึง มือ แต่ Would you like a hand...? ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องการมือ นะครับ Would you like a hand...?   คำว่า hand ในประโยคนี้ หมายถึงความช่วยเหลือให้ทำอะไรสักอย่าง คำกริยาที่ต่อมา ต้องเติม ing เช่น Would you like a hand ​ carrying those bags? คุณต้องการความช่วยเหลือให้ช่วยเอากระเป๋าพวกนั้นไปให้หรือไม่ Would you like a hand bringing those bags up to your room? Our bellhop can take those for you. คุณต้องการความช่วยเหลือให้ขนกระเป๋าพวกนั้นไปที่ห้องคุณหรือไม่ พนักงาน (ยกกระเป๋า) โรงแรมของเราขนกระเป๋าไปให้ได้ สำนวนอื่น ๆ ที่มีความหมายว่า ความช่วยเหลือ เช่น give someone a hand  Could you give me a hand with the ​ table, ​ please? ช่วยจัดการโต๊ะนี่หน่อยนะครับ ? ( ได้ไหมครับ) lend someone a hand  Could you lend me a hand with the table,  ​ please? ช่วยจัดการโต๊ะนี่หน่อยนะครับ ? ( ได้ไหมครับ) สำนวนเกี่ยวกับ Hand อื่น ๆ ที่น่าสนใจ get/have a hand in something = มีส่วนร่วมในการเริ่มต้น หรือดำเนินกิจกรรม เช่น I would like to have a hand in the pl

มังสวิรัติ กับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคหัวใจ

รูปภาพ
คิดว่า มังสวิรัติ ซึ่งกินผักที่มีเส้นใยสูงช่วยให้ระบายท้องได้ดี ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องมะเร็งลำไส้ แต่วันนี้ฟังหมอดาเลีย (The Dr Daliah Show Thursday March 2016 Hour 2)  บอกว่า คนกินผัก หรือ Vegetarian หรือ มังสวิรัติ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ (colon cancer) และโรคหัวใจ (heart disease) ผู้ที่มีบรรพบุรุษที่เป็นมังสะวิรัติ หรือ Vegetarian ได้รับการสืบทอดการกลายพันธุ์ในระดับยีนหรือโมเลกุลของดีเอ็นเอ (DNA Gene Mutation) จากบรรพบุรุษ การกลายพันธ์นี้มีประโยชน์คือ ช่วยให้เราสามารถดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นจากพืชได้ แต่มีผลเสียคือ เมื่อเรากินอาหารที่ใช้น้ำมันพืช(vegetable oils) เช่น น้ำมันทานตะวัน ยีนนี้จะเปลี่ยนกรดไขมัน(fatty acids) เป็น กรดแอแลคาโดนิค (arachidonic acid) ซึ่งจะทำให้เกิด inflammation disease (การอักเสพ) ซึ่งจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ (colon cancer) และโรคหัวใจ (heart disease) โดยสรุปคือ ผู้ที่เป็นมังสวิรัติ หรือ Vegetarian มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ มากกว่าผู้ที่กินเนื้อ (meat eaters) ประมาณ 40% เป็นวิจัยของมหาวิทยาลัย Cornell University โดย Profes