การใช้คำว่า next to

next to ส่วนใหญ่เรามักจะแปลกันว่า ต่อจาก เช่น

Suda is sitting next to Prakob. = สุดานั่งต่อจากประกอบ

แต่ความจริง คำว่า next to มีความหมายได้หลายอย่าง เช่น

ความหมายที่ 1 หมายถึง ต่อจาก ติดกัน หรือ ข้าง ๆ มีความหมายเดียวกับคำว่า adjacent to  เช่น

 Trump is next to Putin.
 The kitten is next to the rabbit.

ความหมายที่ 2 หมายถึง เกือบจะ หรือ ใกล้จะ หรือ มีความหมายเดียวกับคำว่า almost หรือ nearly เช่น


He has sold his house and has no job and so now he has next to nothing.
เขาขายบ้าน และไม่มีงานทำ ดังนั้น ตอนนี้เขาเกือบจะไม่มีอะไรเลย

I bought this antique chair for next to nothing.
ผมซื้อเก่าอี้โบราณตัวนี้ได้ถูกเหมือนได้เปล่า

ความหมายที่ 3 หมายถึง นอกจากนี้ (aside from/in addition to/besides) เช่น

Next to fried rice, chicken curry is my favorite dish.
นอกจากข้าวผัดแล้ว อาหารจานเด็ดที่ผมชอบคือแกงไก่


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.