บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2017

แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูล จาก กราฟ

รูปภาพ
แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ กราฟ ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ กราฟ ที่ http://www.thongjoon.com/2017/08/blog-post.html คำสั่ง: ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด ใช้ข้อมูลในแผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 1-3 ข้อ 1. จังหวัดใด มีประชากรสูงอายุ มากที่สุด

แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลตาราง

รูปภาพ
แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ กราฟ ที่ http://www.thongjoon.com/2017/08/blog-post.html คำสั่ง: ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด ใช้ข้อมูลในตารางข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 1-4 การจำหน่ายรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม (หน่วย : คัน)    เดือน Toyota Mazda Honda Mitsu Isuzu ม.ค. 340 64 221 147 104 ก.พ. 570 125 315 102 96 มี.ค. 112 16 118 61 57 เม.ย. 43 8 96 31 84 พ.ค. 165 41 83 24 38 ข้อ 1. ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ยอดจำหน่ายของโตโยต้า มีจำนวนมากกว่าอันดับที่ 3 เป็นจำนวนกี่คัน

การวิเคราะห์ ตาราง กราฟ แผนภูมิ เตรียมสอบ ก.พ. ท้องถิ่น

รูปภาพ
การวิเคราะห์ ตาราง แผนภูมิ และกราฟ ข้อสอบ ก.พ. การวิเคราะห์ ตาราง แผนภูมิ และกราฟ มักจะถามให้วิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ ซึ่งสามารถใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ได้ในทุกกรณี เช่น จากแผนภูมิ ปริมาณน้ำฝน ในเดือน กรกฎาคม 2559 ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละเท่าไร