บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2016

การใช้ All และ All of

รูปภาพ
จำง่าย ๆ ใช้ All of นำหน้าคำ pronoun เช่น us, you, it, him และ her เป็นต้น เช่น All of us went to the museum. พวกเราทั้งหมดไปที่พิพิธภัณฑ์ ใช้ All นำหน้าคำนาม ทั่ว ๆ ไป เช่น All the chairs in this room are very old. เก้าอี้ทั้งหมดในห้องนี้ เก่ามาก All the students in my class are coming. นักเรียนทั้งหมดในห้องของฉันจะมา ความจริง จะใช้ All of นำหน้าคำนามทั่ว ๆ ไป ก็ได้ ไม่ผิดไวยากรณ์ เช่น พูดว่า All of the students in my class are coming. นักเรียนทั้งหมดในห้องของฉันจะมา จะเห็นว่า ประโยคนี้ มีความหมายเท่ากับ All the students in my class are coming. ดังนั้น คำว่า of ในประโยคนี้ จึงไม่มีความหมายอะไร เป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็น ทำให้ฟุ่มเฟือย ไม่ใช่คำพูดที่สั้นและคม หรือ ที่เรียกว่ามัน  redundant ไม่ใช้จะดีกว่า ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่ มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา คลิกปุ่มข้างล่าง เพื่อไปดาวน์โหลด

ยกเลิกกรอบและเงาของภาพ ใน Dynamic Template ของ Blogger

รูปภาพ
การกำหนดใช้ หรือไม่ใช้กรอบภาพ และเงาของภาพ ใน Blogger สำหรับ Dynamic template สำหรับ Dynamic Template มีขั้นตอน ดังนี้ ไป Dashboard เลือก แม่แบบ เลือกกำหนดค่า เลือก ขั้นสูง เลือก เพิ่ม CSS พิมพ์โค้ดนี้ ในช่องที่กำหนด .entry-content img{ box-shadow: none !important; padding: 0px !important; border: 0px !important; margin: 7px !important; } กดปุ่ม Enter บนคีบอร์ด หลังเครื่องหมาย } คลิกปุ่ม ใช้กับบล็อก กลับไปดูหน้าเว็บ จะเห็นว่า ภาพไม่มีกรอบอีกต่อไป ถ้าจะให้มีกรอบเหมือนเดิม ก็ลบโค้ดที่พิมพ์เข้าไปออก ก็จะได้กรอบเหมือนเดิม ที่มา: http://www.southernspeakers.net/2011/11/remove-border-and-shadow-from-blogger.html

get in a car/ get on a bus/ get out of a car/ get off a bus

รูปภาพ
get in และ get on (ขึ้นรถ) get in ใช้กับรถยนต์ รถแท็กซี่ รถตู้(van) รถบรรทุก(truck) เรือขนาดเล็ก(boat) เรือแคนนู เป็นต้น The taxi pulled up and we got in. รถแท็กซี่คันนั้นมาจอดและพวกเราก็ขึ้น(รถแท็กซี่) Sheila got in her car and left. ชีลล่าขึ้นรถและ(ขับรถ)จากไป Watch our expert how to get in and out of a canoe in this video. (ไม่ใช่  Watch our expert how to get on and off a canoe in this video. ) ดูผู้เชี่ยวชาญของเรา(สาธิตการ)ขึ้นและลงเรือแคนูจากวิดีโอนี้ get on ใช้กับยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถประจำทาง รถไฟ รถไฟฟ้า เครื่องบิน  เรือเดินทะเล(shop) เป็นต้น We got on the train at Ayutthaya and went up to Pisanuloke. เราขึ้นรถไฟที่อยุธยาและเดินทางขึ้นเหนือไปพิษณุโลก สรุป ถ้าสามารถเดินขึ้นรถและเข้าไปยืนได้ ให้ใช้คำว่า get on นอกจากนั้น ให้ใช้ get in get on a bus/train/plane/ship/etc. get in a car/van/taxi/truck/boat/etc. get out of และ get off (ลงรถ) get out of ใช้กับรถยนต์ รถแท็กซี่ เรือ รถบรรทุก(truck) เป็นต้น We got out of the taxi and paid the driver. (ไม่ใช่  We got off the tax

การใช้ some any และ no

รูปภาพ
หลักการโดยทั่วไป some ใช้กับประโยคบอกเล่า ใช้กับนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ และนามนับไม่ได้ เช่น There are some books on the table. มีหนังสือ 2-3 เล่มบนโต๊ะนั้น (books = นามนับได้และเป็นพหูพจน์) There are some water left in the bottle. มีน้ำอยู่บ้างในขวดนั้น(water = นามนับไม่ได้)   any ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ ใช้กับนามนับได้ และนามนับไม่ได้ เช่น ประโยคคำถาม Do you have any pens? ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่ มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา คลิกปุ่มข้างล่าง เพื่อไปดาวน์โหลด คุณมีปากกาไหม(pens = นามนับได้และเป็นพหูพจน์) Do you have any money? คุณมีเงินบ้างไหม (money = นามนับไม่ได้) ถ้าใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ ให้ใช้คำว่า a หรือ an แทน เช่น Have you got a pen? (ไม่ใช่ Have you got any pen? )    no มีความหมายเท่ากับ nor a หรือ not any สามารถใช้ได้ทั้งนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับความหมาย เช่น S

May/Can/Could I...?

รูปภาพ
การขออนุญาต จะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า May I, Can I หรือ Could I ทั้ง 3 คำนี้ใช้ต่างกันอย่างไร May I ... ใช้ May ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการ เช่น ใช้กับครู หรือ สุภาพชนที่ไม่คุ้นเคย ก็ได้ เช่น May I be excused? ขออนุญาตออกไปข้างนอก, ขออนุญาต ขอตัวก่อนนะครับ (เช่น จะขอตัวลุกออกไปก่อนจากโต๊ะอาหาร) Teacher, may I go to the bathroom? ครูครับ ขออนุญาตไปห้องน้ำ May I borrow your pen for a second? ขอยืมปากกาแป๊บนึงนะครับ May I speak to Mr. Brown, please? ขอพูดกับคุณบราวน์หน่อยได้ไหมครับ การใช้ May you.. . ห้ามใช้ May you เพื่อขอให้ใครทำอะไร เช่น May you open the door, please?  แต่ให้พูดว่า Can you open the door, please? ดีกว่า May you ใช้สำหรับการอวยพร หรือแสดงความปรารถนาดี เช่น May you live long. ขอให้อายุยืน May you be happy always. ขอให้มีความสุขนิรันดร์ Can I .... ใช้ Can เพื่อขออนุญาตในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ หรือเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไป ก็ใช้ได้ เช่น พูดกับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ก็ได้ เช่น Can I speak to M

การใช้คำว่า suggest

suggest แปลว่าแนะนำ ในภาษาไทยเราพูดว่า ใคร + แนะนำ + ใคร + ให้ทำอะไร แต่ในภาษาอังกฤษ เราจะ ไม่ พูดว่า He suggested us that we should go to the beach. แต่ต้องพูดว่า He suggested that we should go to the beach. หรือ He suggested that we go to the beach. (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะไม่ใช้ should แต่จะตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ที่ไม่มี to นำหน้า) การใช้ suggest มีวิธีใช้ 3 ลักษณะ ใหญ่ ๆ คือ Suggest that someone do something (แนะนำว่า ใคร ทำอะไร) รูปประโยคที่ใช้คือ Subject + suggest + (that) + subject + กริยาช่อง 1 ที่ไม่มี to คำว่า that อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ตัวอย่างประโยค The company suggested (that) we take an extra day off. ไม่ใช่ The company suggested us to take an extra day off. She suggests (that) we go out for dinner after the movie. He suggested that Somsak go for a drink. (ไม่ใช่ goes for a drink) Suggest doing something (แนะนำ ให้ทำอะไร) รูปประโยคที่ใช้คือ