การใช้ All และ All of

จำง่าย ๆ

ใช้ All of นำหน้าคำ pronoun เช่น us, you, it, him และ her เป็นต้น เช่น
All of us went to the museum.
พวกเราทั้งหมดไปที่พิพิธภัณฑ์

ใช้ All นำหน้าคำนาม ทั่ว ๆ ไป เช่น

All the chairs in this room are very old.
เก้าอี้ทั้งหมดในห้องนี้ เก่ามาก
All the students in my class are coming.
นักเรียนทั้งหมดในห้องของฉันจะมา

ความจริง จะใช้ All of นำหน้าคำนามทั่ว ๆ ไป ก็ได้ ไม่ผิดไวยากรณ์ เช่น พูดว่า

All of the students in my class are coming.
นักเรียนทั้งหมดในห้องของฉันจะมา

จะเห็นว่า ประโยคนี้ มีความหมายเท่ากับ All the students in my class are coming. ดังนั้น คำว่า of ในประโยคนี้ จึงไม่มีความหมายอะไร เป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็น ทำให้ฟุ่มเฟือย ไม่ใช่คำพูดที่สั้นและคม หรือ ที่เรียกว่ามัน  redundant ไม่ใช้จะดีกว่า

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
 • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
 • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
 • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
 • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
 • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
คลิกปุ่มข้างล่าง เพื่อไปดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ถ้าเกิดเป็นข้อสอบ และมีตัวเลือกให้เลือก ระหว่าง all the students และ all of the students ให้เลือก all the students จะดีกว่า เพราะว่ามันดีกว่า นั่นเอง

อีกประโยคที่ใช้ได้ คือ ใช้ All นำหน้าคำนาม เช่น
All students are coming.
ถ้าเป็นความหมายกวน ๆ ก็หมายถึงว่า นักเรียนทั้งหมดในโลกนี้กำลังมาที่นี่
แต่ถ้าแบบเข้าใจกัน ก็จะหมายถึง นักเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นที่รู้กันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังว่าหมายถึงใครนั่นเอง ซึ่งก็จะมีความหมายเท่ากับ
All the students are coming.

คำว่า All ทำหน้าที่ได้ 2 อย่าง คือ เป็นคำ adjective และอีกอย่างคือทำหน้าที่เป็น pronoun

 • All students
  คำว่า all ทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำนาม คือ students
  คำ adjective จะใช้ขยาย pronoun ไม่ได้ เราจึงไม่พูดว่า all us แต่พูดว่า all of us
 • All of the students
  คำว่า all ทำหน้าที่เป็น คำ pronoun


แหล่งอ้างอิง
http://www.grammar-monster.com/lessons/all_of.htm


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.