บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2017

ข้อสอบ คำที่มักเขียนผิด

รูปภาพ
คำที่มักเขียนผิด มักจะมีออกข้อสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. อยู่เสมอ การเขียนให้ถูกต้องนอกจากจะมีประโยชน์ในการสอบแล้ว ยังแสดงออกถึงความเป็นคนไทย ที่รู้รักและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางภาษาของเราอีกด้วย ศึกษาเพิ่มเติม คำที่มักเขียนผิด คลิกทีนี่ คำสั่ง: ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกที่สุด ข้อ 1. ข้อใดมีคำที่เขียนสะกดไม่ถูกต้อง 1. กระยาสารท ซาละเปา ราดหน้า ฮ่อยจ๊อ 2. เฆี่ยนตี เดินจงกรม จระเข้ดุ จลาจลวุ่นวาย 3. จะงอยปาก ปลาจะละเม็ด เข้าฌาน อนุญาต 4. ประสบทุพภิกขภัย กฎเกณฑ์ ทศกัณฐ์ กรรมพันธุ์ dummy text ซาละเปา คำที่ถูกคือ ซาลาเปา

คำที่มักเขียนผิด

รูปภาพ
คำที่มักเขียนผิด คำที่มักเขียนผิด ส่วนใหญ่นำมาจาก วิกิพีเดีย และเว็บไซต์อื่น ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบกับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้จัดทำปุ่มค้นหา ทำให้ตรวจสอบคำที่สงสัย สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น จึงหวังว่า น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้เตรียมสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ตลอดจนผู้สนใจศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับ การเขียนภาษาไทย ให้ถูกต้อง ได้ตามสมควร

แนวข้อสอบ ก.พ. โอเปอเรต

ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. มีบางครั้งที่ข้อสอบ ก.พ. มีการออกข้อสอบเรื่อง โอเปอร์เรต ซึ่งเป็นทักษะการคำนวนเบื้องต้น ทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร หรือเลขยกกำลังเป็นต้น ลักษณะของข้อสอบ จะให้ตัวเลขมา 2 ชุด โดยมีคำตอบมาให้ ผู้เข้าสอบต้องหาว่า คำตอบที่ได้มานั้น มาจากการนำตัวเลขมาทำอะไรทางคณิตศาสตร์ และผู้เข้าสอบต้องใช้วิธีเดียวกันกับตัวเลข 2 ชุดที่ให้มา เพื่อหาคำตอบจากตัวเลขที่กำหนดให้ แนวการหาคำตอบ ให้ลองเอาตัวเลขชุดแรก มาลอง บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ดู แล้วจดผลที่ได้เอาไว้ จากนั้น ให้ลองเปรียบเทียบดูกับผลลัพธ์ที่โจทย์ให้มา ว่า เราจะทำอย่างไร ให้ได้เหมือนผลลัพธ์ของโจทย์ เช่น ถ้า  2 * 3 = 15 และ 3 * 4 = 21 แล้ว  1 * 6 = ? ให้ลองเอา 2 บวก ลบ คูณ หาร กับ 3 แล้วจดเอาไว้ การทำเช่นนี้ ผมจะเรียกว่า หาข้อมูลดิบ เพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบกับ ผลลัพธ์ที่โจทย์ให้มา ซึ่งผมจะเรียกว่า เป้าหมาย คำถามคือ เราจะทำอย่างไรกับ ข้อมูลดิบ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย การที่เราจดไว้แทนการคิดในใจ จะทำให้เราเห็นทางได้ง่ายขี้น 2 + 3 = 5 2 × 3 = 6 3 - 2 = 1 จะเห็นว่าข้อมูลดิบที่เราได้ คือ 5, 6 และ 1 สามารถทำให้ได้

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

รูปภาพ
ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้ ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่ มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบ