แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์


ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา
แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ
ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
 • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
 • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
 • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
 • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
 • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่

คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง สรุปไม่แน่นอน หรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ว่าถูกต้องหรือผิดตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 4. ถ้าข้อสรุปทั้งสองสรุปไม่เหมือนกัน คือ มีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่เท่ากับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ข้อ 1.


เงื่อนไข
A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A > M
ข้อสรุปที่ 2: A = Eข้อ 2.
เงื่อนไข

A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: B = M
ข้อสรุปที่ 2: C > F


ข้อ 3
A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 3M > 2E
ข้อสรุปที่ 2 G < E


ข้อ 4
A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1 F > M
ข้อสรุปที่ 2 C ≠ F


ข้อ 5
A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: D ≤ B
ข้อสรุปที่ 2: 2B ≥ 2C


ข้อ 6
เงื่อนไข
A+B = C < D < K
M = N > C ≥ P = 2B
(ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่า 0)

ข้อสรุปที่ 1: A = B
ข้อสรุปที่ 2: P≠B จริง


ข้อ 7
เงื่อนไข

A+B = C < D < K
M = N > C ≥ P = 2B
(ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่า 0)

ข้อสรุปที่ 1: D < N
ข้อสรุปที่ 2: D < K


ข้อ 8
เงื่อนไข

A+B = C < D < K
M = N > C ≥ P = 2B
(ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่า 0)

ข้อสรุปที่ 1: K < B จริง
ข้อสรุปที่ 2: D > P


ข้อ 9
เงื่อนไข

2P > 3Q ≮ 5R ≮ 5S
R = (2T+V) > W/2 ≯ Z
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: P > 2S
ข้อสรุปที่ 2: 3W > 7Rข้อ 10
เงื่อนไข

5D > 3Q/4 ≮ R ≮ 5S
R = (2T+K) > W ≯ Z
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 3W > 6S
ข้อสรุปที่ 2: R > Zข้อ 11
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A > M
ข้อสรุปที่ 2: A = Eข้อ 12
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: B = N
ข้อสรุปที่ 2: C > T


ข้อ 13
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 3M > 2N
ข้อสรุปที่ 2: E < S


ข้อ 14
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: P > M
ข้อสรุปที่ 2: C < Sข้อ 15
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: C ≥ S
ข้อสรุปที่ 2: 5N > 2T


ข้อ 16
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A > M
ข้อสรุปที่ 2: A = Eข้อ 17
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: B = M
ข้อสรุปที่ 2: C > F


ข้อ 18
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 3M > 2E
ข้อสรุปที่ 2: G < Eข้อ 19
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: F > M จริง
ข้อสรุปที่ 2: C ≠ F จริงข้อ 20
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: D ≤ B
ข้อสรุปที่ 2: 2B ≥ 2Cข้อ 21
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A > C
ข้อสรุปที่ 2: A = B


ข้อ 22
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: B = M
ข้อสรุปที่ 2: C > Gข้อ 23
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 2C > 2B
ข้อสรุปที่ 2: G < Rข้อ 24
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A = M
ข้อสรุปที่ 2: C > R


ข้อ 25
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อสรุปที่ 1: F < M
ข้อสรุปที่ 2: 3M > 2Aข้อ 26
เงื่อนไข

A/5 > B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F = G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: C > F fALSE
ข้อสรุปที่ 2: D > 2B FALSE


ข้อ 27
เงื่อนไข

A/5 > B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F = G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: E > 3C
ข้อสรุปที่ 2: B ≠ A


ข้อ 28
เงื่อนไข

A/5 > B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F = G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 8C < 4G
ข้อสรุปที่ 2: C < (B + A)


ข้อ 29
เงื่อนไข

A/5 > B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F = G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อสรุปที่ 1: D < E
ข้อสรุปที่ 2: C > 3G


ข้อ 30
เงื่อนไข

A/5 < B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F ≠ G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อสรุปที่ 1: E < 3A
ข้อสรุปที่ 2: D > G/5

หมายเหตุ
ถ้าเห็นข้อไหนดูแปลก ๆ ก็ Comment มาบอกกันหน่อยนะครับ

ความคิดเห็น

 1. ทำไมคำตอบกับ คำอธิบายไม่ตรงกันอ่ะคะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ ที่ช่วยตรวจสอบ
   เขียนโค้ดมาก ๆ ใช้ Copy/Paste บางแห่งลืมแก้ ก็เลยผิดไป

   ลบ
 2. ข้อ 9 ข้อแรก ตอบจริงรึป่าวคะ โจทย์ กับที่เฉลย ไม่ตรงกันค่ะ

  ตอบกลับลบ
 3. ข้อ 8 ตอบ กเพราะเป็นจริงทั้งคู่ครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ เผลอไปบ้าง อธิบายถูกแต่ตอบผิด ก็ไม่ได้คะแนน

   ลบ
 4. จากที่คิดนะครับ มีหลายข้อ คิดถูกแล้ว แต่ เฉลยผิด อย่าง ข้อ 10 ต้องตอบ ไม่แน่ชัดทั้งสองข้อ แต่เฉลยดันตอบข้อ สอง คือ ไม่จริงทั้งสองข้อ (แต่คำอธิบายบอกว่า สรุปไม่ได้ทั้งสองข้อนะ)

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ข้อ 10 ใช่เลย ต้องตอบข้อ 3 เพราะสรุปไม่แน่นอนทั้งคู่
   ขอบคุณที่ช่วยตรวจสอบ
   แก้ไขแล้ว

   ลบ
 5. ขอบคุณมากๆค่ะ เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ ^_^

  ตอบกลับลบ

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.