แนวข้อสอบ ก.พ. โอเปอเรต

ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. มีบางครั้งที่ข้อสอบ ก.พ. มีการออกข้อสอบเรื่อง โอเปอร์เรต ซึ่งเป็นทักษะการคำนวนเบื้องต้น ทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร หรือเลขยกกำลังเป็นต้น

ลักษณะของข้อสอบ จะให้ตัวเลขมา 2 ชุด โดยมีคำตอบมาให้ ผู้เข้าสอบต้องหาว่า คำตอบที่ได้มานั้น มาจากการนำตัวเลขมาทำอะไรทางคณิตศาสตร์ และผู้เข้าสอบต้องใช้วิธีเดียวกันกับตัวเลข 2 ชุดที่ให้มา เพื่อหาคำตอบจากตัวเลขที่กำหนดให้

แนวการหาคำตอบ

ให้ลองเอาตัวเลขชุดแรก มาลอง บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ดู แล้วจดผลที่ได้เอาไว้ จากนั้น ให้ลองเปรียบเทียบดูกับผลลัพธ์ที่โจทย์ให้มา ว่า เราจะทำอย่างไร ให้ได้เหมือนผลลัพธ์ของโจทย์ เช่น

ถ้า  2 * 3 = 15 และ
3 * 4 = 21
แล้ว  1 * 6 = ?

ให้ลองเอา 2 บวก ลบ คูณ หาร กับ 3 แล้วจดเอาไว้ การทำเช่นนี้ ผมจะเรียกว่า หาข้อมูลดิบ เพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบกับ ผลลัพธ์ที่โจทย์ให้มา ซึ่งผมจะเรียกว่า เป้าหมาย คำถามคือ เราจะทำอย่างไรกับ ข้อมูลดิบ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย การที่เราจดไว้แทนการคิดในใจ จะทำให้เราเห็นทางได้ง่ายขี้น

2 + 3 = 5
2 × 3 = 6
3 - 2 = 1

จะเห็นว่าข้อมูลดิบที่เราได้ คือ 5, 6 และ 1 สามารถทำให้ได้ 15 เหมือนเป้าหมาย คือ

5 × 3 = 15 
สูตรคือ (หน้า +  หลัง) × 3 

6 + 5 = 15
สูตรคือ (หน้า ×  หลัง) + 5 


1 + 14 = 15
สูตรคือ (หลัง - หน้า) + 14 

คราวนี้ ก็มาลองทดสอบกับข้อมูลอีกชุดว่า ได้ผลลัพธ์เท่ากับที่โจทย์บอกหรือไม่

(หน้า +  หลัง) × 3 

3 * 4 = 21

(3 +  4) × 3  = 21

สูตรนี้ ใช้ได้กับข้อมูลทั้งสองชุด นำไปใช้หาคำตอบได้เลย

1 * 6 = ?

(1 +  6) × 3  = 21

ตอบ 21

เมื่อได้คำตอบแล้ว สูตรที่เหลือก็ไม่ต้องใช้ ยกเว้น สูตรแรก ไม่มีคำตอบในตัวเลือกคำตอบ อย่างนี้ ก็ต้องลองสูตรอื่น ๆ ต่อไป

การหาข้อมูลดิบ ให้สังเกตลักษณะข้อมูลที่โจทย์ให้มา และสันนิษฐานเบื้องต้น ว่า ผลลัพธ์น่าจะเกิดจากการบวก ลบ คูณ หาร หรือ ยกกำลัง เช่น

1 * 10 = 121

จะเห็นว่า 121 ห่างจาก 1 และ 10 มาก ไม่น่าจะบวก หรือคูณกัน แต่น่าจะเป็นการยกกำลัง อาจจะยกกำลัง 2 หรือ 3 หรือมากกว่านั้น

ถ้าทำโจทย์มาก ๆ มีประสบการณ์ จะเห็นว่า 121 เกิดจาก 11 × 11 = 121 และ 1 + 10 ก็ได้ 11 พอดี

อย่างนี้ ก็จะได้สูตรว่า (หน้า + หลัง)2 

ถ้าฝึกเยอะ ๆ จะทำให้มองเห็นแนวทางการหาคำตอบได้ดี และรวดเร็วขึ้น

ต่อไปนี้ เป็นรูปแบบตัวอย่าง 

 1. (หน้า + หลัง) + หน้า(หรือหลัง)
 2. (หน้า + หลัง) - หน้า(หรือหลัง)
 3. (หน้า + หลัง) + ค่าคงที่ เช่น 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ ...
 4. (หน้า + หลัง) - ค่าคงที่ เช่น 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ ...
 5. (หน้า x หลัง) + หน้า(หรือหลัง)
 6. (หน้า x หลัง) - หน้า(หรือหลัง)
 7. (หน้า x ค่าคงที่ เช่น 2 หรือ 3) + หน้า(หรือหลัง)
 8. (หน้า x ค่าคงที่ เช่น 2 หรือ 3) - หน้า(หรือหลัง)
 9. (หน้า x หลัง) + ค่าคงที่ เช่น 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ ...
 10. (หน้า x หลัง) - ค่าคงที่ เช่น 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ ...
 11. (หน้า - หลัง) + หน้า(หรือหลัง) -- ข้อสังเกตคือ เลขตัวหน้าต้องมากกว่าเลขตัวหลัง
 12. (หน้า - หลัง) - หน้า(หรือหลัง) -- ข้อสังเกตคือ เลขตัวหน้าต้องมากกว่าเลขตัวหลัง
 13. (หน้า - หลัง) + ค่าคงที่ เช่น 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ ... -- ข้อสังเกตคือ เลขตัวหน้าต้องมากกว่าเลขตัวหลัง
 14. (หน้า - หลัง) - ค่าคงที่ เช่น 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ ... -- ข้อสังเกตคือ เลขตัวหน้าต้องมากกว่าเลขตัวหลัง
 15. (หน้า)2 + (หลัง)
 16. (หน้า)2 - (หลัง)
 17. (หน้า) + (หลัง)2
 18. (หน้า)2 + (หลัง)2 -- ข้อสังเกตคือ ผลลัพธ์จะมีค่ามาก
 19. (หน้า + หลัง)2-- ข้อสังเกตคือ ผลลัพธ์จะมีค่ามาก
 20. เป็นต้น

แบบฝึกหัดต่อไปนี้ เป็นการฝึกทักษะในการมอง/วิเคราะห์ ตัวเลข และการคำนวณเพื่อให้ได้คำตอบ ตามที่ระบุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการทำข้อสอบ ก.พ. ฉบับจริง

คำสั่ง:ให้ท่านหาคำตอบ โดยใช้วิธีการเดียวกันกับตัวเลข 2 ชุดแรกที่กำหนดให้


ข้อ 1.
3 * 2 =11
3 * 8 =17
4 * 9 = ?

25
28
30
33

ข้อ 2.
4 * 2 = 6
6 * 6 = 6
9 * 7 = ?

16
56
11
23


ข้อ 3.
7 * 6 = 39
9 * 2 = 33
5 * 3 = ?

28
24
13
14


ข้อ 4.
9 * 4 = 10
7 * 6 = 2
7 * 3 = ?

46
17
10
8


ข้อ 5.
5 * 2 = 9
4 * 2 = 6
5 * 1 = ?

4
6
12
24


ข้อ 6.
8 * 9 = 72
5 * 8 = 40
2 * 4 = ?

2
8
16
32


ข้อ 7.
4 * 7 = 18
2 * 3 = 8
8 * 4 = ?

12
16
22
24


ข้อ 8.
2 * 8 = 12
6 * 5 = 41
2 * 7 = ?

13
9
51
11


ข้อ 9.
9 * 8 = 34
6 * 3 = 18
4 * 4 = ?

12
16
32
64


ข้อ 10.
9 * 4 = 85
5 * 1 =26
2 * 2 = ?

12
8
6
4


ข้อ 11.
6 * 5 = 22
9 * 6 =30
9 * 8 = ?

1
89
73
34


ข้อ 12.
2 * 8 = 32
5 * 3 = 30
3 * 8 = ?

73
25
22
48


ข้อ 13.
4 * 2 = 4
16 * 4 = 8
25 * 4 = ?

7
9
13
17


ข้อ 14.
8 * 5 = 19
4 * 8 = 4
6 * 2 = ?

20
14
24
16


ข้อ 15.
5 * 7 = 24
8 * 3 = 22
2 * 6 = ?

10
12
16
32


ข้อ 16.
5 * 4 = 21
4 * 2 = 8
3 * 6 = ?

12
15
30
39


ข้อ 17.
6 * 9 = 27
8 * 5 = 29
5 * 7 = ?

18
22
32
35


ข้อ 18.
9 *8 = 11
64 * 9 = 17
4 * 5 = ?

7
9
13
14


ข้อ 19.
8 * 16 = 12
1 * 4 =3
3 * 25 = ?

24
28
8
14


ข้อ 20.
7 * 9 = 32
5 * 8 = 26
9 * 6 = ?

15
21
30
54

มีแอพเตรียมสอบ ก.พ. ทั้งของ Android บน Play Store และ iPhone บน App Store  นะครับ สนใจคลิกไปดาวน์โหลดกันได้ มีครบทุกวิชา และอัพเดทเป็นประจำ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์