แนวข้อสอบ ก.พ. โอเปอเรต

ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. มีบางครั้งที่ข้อสอบ ก.พ. มีการออกข้อสอบเรื่อง โอเปอร์เรต ซึ่งเป็นทักษะการคำนวนเบื้องต้น ทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร หรือเลขยกกำลังเป็นต้น

ลักษณะของข้อสอบ จะให้ตัวเลขมา 2 ชุด โดยมีคำตอบมาให้ ผู้เข้าสอบต้องหาว่า คำตอบที่ได้มานั้น มาจากการนำตัวเลขมาทำอะไรทางคณิตศาสตร์ และผู้เข้าสอบต้องใช้วิธีเดียวกันกับตัวเลข 2 ชุดที่ให้มา เพื่อหาคำตอบจากตัวเลขที่กำหนดให้

แบบฝึกหัดต่อไปนี้ เป็นการฝึกทักษะในการมอง/วิเคราะห์ ตัวเลข และการคำนวณเพื่อให้ได้คำตอบ ตามที่ระบุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการทำข้อสอบ ก.พ. ฉบับจริง

คำสั่ง:ให้ท่านหาคำตอบ โดยใช้วิธีการเดียวกันกับตัวเลข 2 ชุดแรกที่กำหนดให้


ข้อ 1.
3 * 2 =11
3 * 8 =17
4 * 9 = ?

25
28
30
33

ข้อ 2.
4 * 2 = 6
6 * 6 = 6
9 * 7 = ?

16
56
11
23


ข้อ 3.
7 * 6 = 39
9 * 2 = 33
5 * 3 = ?

28
24
13
14


ข้อ 4.
9 * 4 = 10
7 * 6 = 2
7 * 3 = ?

46
17
10
8


ข้อ 5.
5 * 2 = 9
4 * 2 = 6
5 * 1 = ?

4
6
12
24


ข้อ 6.
8 * 9 = 72
5 * 8 = 40
2 * 4 = ?

2
8
16
32


ข้อ 7.
4 * 7 = 18
2 * 3 = 8
8 * 4 = ?

12
16
22
24


ข้อ 8.
2 * 8 = 12
6 * 5 = 41
2 * 7 = ?

13
9
51
11


ข้อ 9.
9 * 8 = 34
6 * 3 = 18
4 * 4 = ?

12
16
32
64


ข้อ 10.
9 * 4 = 85
5 * 1 =26
2 * 2 = ?

12
8
6
4


ข้อ 11.
6 * 5 = 22
9 * 6 =30
9 * 8 = ?

1
89
73
34


ข้อ 12.
2 * 8 = 32
5 * 3 = 30
3 * 8 = ?

73
25
22
48


ข้อ 13.
4 * 2 = 4
16 * 4 = 8
25 * 4 = ?

7
9
13
17


ข้อ 14.
8 * 5 = 19
4 * 8 = 4
6 * 2 = ?

20
14
24
16


ข้อ 15.
5 * 7 = 24
8 * 3 = 22
2 * 6 = ?

10
12
16
32


ข้อ 16.
5 * 4 = 21
4 * 2 = 8
3 * 6 = ?

12
15
30
39


ข้อ 17.
6 * 9 = 27
8 * 5 = 29
5 * 7 = ?

18
22
32
35


ข้อ 18.
9 *8 = 11
64 * 9 = 17
4 * 5 = ?

7
9
13
14


ข้อ 19.
8 * 16 = 12
1 * 4 =3
3 * 25 = ?

24
28
8
14


ข้อ 20.
7 * 9 = 32
5 * 8 = 26
9 * 6 = ?

15
21
30
54

ความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.