บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2012

ซองยา ต้องมีชื่อยา

รูปภาพ
วันนี้ได้อีเมล จากเครือข่ายทันตะ-เภสัช รณรงค์ว่า เมื่อได้รับยา ให้ตรวจดูว่า มีชื่อยาหรือเปล่า ก็เลยนำมาขึ้นไว้เผื่อว่าจะได้ช่วยกันบอกต่อ ๆ ไป ไม่เสียหาย ระวังไว้ก็ดี เครือข่ายรณรงค์ซองยา/ฉลากยาต้องมีชื่อยา สถาบันวิจัยชาวนา ( สวช ) เครือข่ายทันตะ - เภสัช บุคลากรเพื่อการทำงานด้านสุขภาพชุมชน ช่วยเป็นหนึ่งพลังคนไทยที่จะช่วยกันรณรงค์ให้มีชื่อยาบนซองยาและฉลากยาได้ที่ http://www.druglabel.net เมื่อได้รับยาทุกครั้ง อย่าลืม ถามหา ชื่อยา บนซองยา             เครือข่ายรณรงค์ชื่อยาบนซองยา

โฮโมนเพศที่จำเป็น Testosterone

Testosterone เป็นโฮโมนเพศที่มีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อสุขภาพของคนทุกคนด้วย Testosterone เป็นโฮโมนเพศชาย แต่ให้ประโยชน์ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในผู้ชาย Testosterone ร้อยละ 95 จะสร้างที่ที่อัณฑะ(testis) ในผู้หญิง Testosterone จะสร้างที่รังไข่ (ovaries) โฮโมนนี้ ในผู้หญิงจะมีน้อยกว่าผู้ชาย Testosterone นอกจากจะสร้างลักษณะของความเป็นผู้ชาย เช่น กล้ามเนื้อ ขนตามร่างกายแล้ว ยังให้ประโยชน์อื่น ๆ ทั้งชายและหญิงอีกด้วย Testosterone มีผลต่อการทำงานของสมอง กระดูก และกล้ามเนื้อ การกระจายของไขมัน(fat distribution)  ระบบลำเลียง(vascular system) ระดับพลังงาน(energy levels) เนื้อเยื่ออวัยวะเพศ(genital tissues) เป็นต้น Testosterone สามารถวัดได้ โดยการตรวจเลือด โดยเฉพาะหมอมักจะตรวจเลือดในช่วงเช้า ซึ่งเป็นช่วงที่มี Testosterone ในระดับสูงสุด Testosterone เป็นโฮโมนเพศชาย ที่มีในทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็ก แต่จะมีมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีเสียงห้าวขึ้น มีขนขึ้นตามร่างกาย มีกล้ามเนื้อ เป็นต้น โฮโมนนี้ จะเริ่มลดลงเมื่ออายุ 40 ปี ถ้า

สุขภาพ คือ ธรรมชาติ

รูปภาพ
Dr. Brad Case เจ้าของเว็บไซต์ healthisnaural.com เป็น chiropractor ซึ่งรักษาโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และกระดูกสันหลัง โดยใช้วิธีธรรมชาติ ไม่ใช้ยา และไม่ใช้การผ่าตัด แต่ใช้ความสามารถของร่างกายในการรักษาตัวเอง ร่างกายคน มีความสามารถในการรักษาตัวเอง Dr. Case บอกว่า ร่างกายคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรักษาตัวเองได้อย่างวิเศษ ประกอบด้วยเซลล์เป็นล้าน ๆ เซลล์ที่ทำงานประสานงานกัน ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติของร่างกายคือ ร่างกายประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ร่างกายปราศจากสาร พิษ(toxins) ร่างกายมีวิตามิน แร่ธาตุ น้ำย่อย กรดไขมัน และโปรตีน ร่างกายมีการพักผ่อน ได้รับน้ำบริสุทธิ์ทุกวัน ฯลฯ อะไรที่ทำให้ร่างกายห่างออกจากธรรมชาติ เป็นสิ่งทำลายสุขภาพ อะไรที่ทำให้ร่างกายเข้าใกล้ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เสริมสุขภาพ ยาเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งไม่มีในธรรมชาติ ยาบังคับให้ร่างกายทำในสิ่งที่ร่างกายจะไม่ทำโดยตัวของร่างกายเอง ในขณะที่ยาช่วยรักษาอาการต่าง ๆ เช่น ความเจ็บปวด ความวิตกกังกล ความเครียด แต่ในขณะเดียวกัน ก็แทรกแซงกระบวนการรักษาตนเองของร่างกาย หรืออาจจะพูดว่า ยาทำให้คนเจ็บป่วย

การ Backup ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ด้วย Clonezilla

รูปภาพ
วันก่อนลง Windows และโปรแกรมใหม่ ใช้เวลานานเหมือนกัน เพราะต้องหาและลง Drivers ใหม่วลวลด้วย ก็เลยคิดว่า น่าจะทำ Backup ฮาร์ดดิสก์ทั้งก้อนเลย เวลามีปัญหา เช่น ไวรัสลง บูทช้ามาก ก็จะได้รื้อใหม่ กลับให้เหมือนสภาพที่ติดตั้ง ลงโปรแกรมใหม่ ๆ ความจริงมีโปรแกรม Ghost ของ Norton ทำอย่างที่ว่าได้ แต่โปรแกรมนี้ ต้องซื้อ แต่มีอีกโปรแกรมหนึ่งที่ทำได้ดี และฟรีด้วย โปรแกรมนั้นคือ Clonezilla เนื่องจากว่า เวลาถอนคืนโปรแกรม (Restore) โปรแกรม Clonezilla จะลบของเดิม และเอาสิ่งที่ได้เก็บเอาไว้มาแทนทีทั้งหมด ดังนั้น จึงควรแยก partition คือ ทำ Drive อีก 1 ไดรฟ์ เช่น D:\ สำหรับเก็บข้อมูลอย่างเดียว เวลาถอนคืน จะได้ไม่ต้องห่วงว่า ข้อมูลจะหาย ถ้าไม่ทำอย่างนี้ ก่อนถอนคืน ต้อง Copy ข้อมูลไปไว้ที่อื่นก่อน จะได้ไม่หายไปไหน การ Backup ฮาร์ดดิสก์ ด้วย Clonezilla ภาพรวม คือ ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Clonezilla จากเว็บไซต์ http://clonezilla.org ซึ่งเป็นไฟล์ ISO ให้นำไปเขียนลงแผ่นซีดีโดยใช้โปรแกรม เช่น CD BurnerXP หรือ Nero ก็ได้ แล้วให้ บูตเครื่องคอมพิวเตอร์จากแผ่นนี้ แล้วทำตามวิธีการข้างล่างนี้ เพื่อ Backup ข้อมูลไว้