ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สุขภาพ คือ ธรรมชาติ

Dr. Brad Case เจ้าของเว็บไซต์ healthisnaural.com เป็น chiropractor ซึ่งรักษาโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และกระดูกสันหลัง โดยใช้วิธีธรรมชาติ ไม่ใช้ยา และไม่ใช้การผ่าตัด แต่ใช้ความสามารถของร่างกายในการรักษาตัวเอง

ร่างกายคน มีความสามารถในการรักษาตัวเอง

Dr. Case บอกว่า ร่างกายคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรักษาตัวเองได้อย่างวิเศษ ประกอบด้วยเซลล์เป็นล้าน ๆ เซลล์ที่ทำงานประสานงานกัน ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติของร่างกายคือ ร่างกายประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ร่างกายปราศจากสาร
พิษ(toxins) ร่างกายมีวิตามิน แร่ธาตุ น้ำย่อย กรดไขมัน และโปรตีน ร่างกายมีการพักผ่อน ได้รับน้ำบริสุทธิ์ทุกวัน ฯลฯ

อะไรที่ทำให้ร่างกายห่างออกจากธรรมชาติ เป็นสิ่งทำลายสุขภาพ อะไรที่ทำให้ร่างกายเข้าใกล้ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เสริมสุขภาพ

ยาเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งไม่มีในธรรมชาติ ยาบังคับให้ร่างกายทำในสิ่งที่ร่างกายจะไม่ทำโดยตัวของร่างกายเอง ในขณะที่ยาช่วยรักษาอาการต่าง ๆ เช่น ความเจ็บปวด ความวิตกกังกล ความเครียด แต่ในขณะเดียวกัน ก็แทรกแซงกระบวนการรักษาตนเองของร่างกาย หรืออาจจะพูดว่า ยาทำให้คนเจ็บป่วย(Drugs cause illness.) ก็ได้ เช่น เกิดผลข้างเคียง ซึ่งบางครั้ง ผลข้างเคียงก็ไม่แสดงให้เห็นจนกว่า จะกลายเป็นโรคอีกชนิดหนึ่ง การผ่าตัด การฉายรังษีก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการใช้ยาเหมือนกัน ที่ช่วยรักษาอาการ แต่ท้ายที่สุดก็ทำให้ร่างกายห่างออกจากธรรมชาติ

การรักษาโดยธรรมชาติ เช่น การได้รับวิตามิน เกลือแร่ ไขมันที่จำเป็น การล้างพิษ(detoxification) การนวดกระดูกสันหลัง ฯลฯ ต่าง ๆ เหล่านี้ ช่วยให้ร่างกายเข้าใกล้ธรรมชาติ และช่วยให้ร่างกายใช้กระบวนการทางธรรมชาติรักษาตัวเอง ดีกว่าการใช้ยา และยิ่งถ้ารักษาโดยองค์รวม ไม่เน้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จะทำให้เกิดพลัง (synergy) และเมื่อนั้น ความมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้น

Dr. Case ต่อต้านการใช้ยา เพราะฉะนั้น ข้อมูลที่ว่ามา ก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกัน ต้องหาข้อมูลอีกด้านหนึ่งประกอบด้วย แต่ในที่นี้ ผมจะปล่อยให้เป็นภาระของผู้สนใจที่อ่านข้อมูลนี้นะครับ

Dr. Case ในรายการของ voiceamerica.com พูดถึงยาว่าเป็นสิ่งกลบเกลื่อนอาการเพียงทำให้คนมีชีวิตอยู่ได้ในขณะป่วย (Drugs allow you to live while being sick.) และ โจมตีบริษัทยา ว่า หากินอยู่กับการเจ็บป่วยของผู้คน ไป lobby ออกกฎหมาย และเอามาใช้เป็นเครื่องมือ และพูดถึงวงการยาว่า เป็นมหาธุรกิจพัน ๆ ล้านความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …