สุขภาพ คือ ธรรมชาติ

Dr. Brad Case เจ้าของเว็บไซต์ healthisnaural.com เป็น chiropractor ซึ่งรักษาโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และกระดูกสันหลัง โดยใช้วิธีธรรมชาติ ไม่ใช้ยา และไม่ใช้การผ่าตัด แต่ใช้ความสามารถของร่างกายในการรักษาตัวเอง

ร่างกายคน มีความสามารถในการรักษาตัวเอง

Dr. Case บอกว่า ร่างกายคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรักษาตัวเองได้อย่างวิเศษ ประกอบด้วยเซลล์เป็นล้าน ๆ เซลล์ที่ทำงานประสานงานกัน ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติของร่างกายคือ ร่างกายประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ร่างกายปราศจากสาร
พิษ(toxins) ร่างกายมีวิตามิน แร่ธาตุ น้ำย่อย กรดไขมัน และโปรตีน ร่างกายมีการพักผ่อน ได้รับน้ำบริสุทธิ์ทุกวัน ฯลฯ

อะไรที่ทำให้ร่างกายห่างออกจากธรรมชาติ เป็นสิ่งทำลายสุขภาพ อะไรที่ทำให้ร่างกายเข้าใกล้ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เสริมสุขภาพ

ยาเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งไม่มีในธรรมชาติ ยาบังคับให้ร่างกายทำในสิ่งที่ร่างกายจะไม่ทำโดยตัวของร่างกายเอง ในขณะที่ยาช่วยรักษาอาการต่าง ๆ เช่น ความเจ็บปวด ความวิตกกังกล ความเครียด แต่ในขณะเดียวกัน ก็แทรกแซงกระบวนการรักษาตนเองของร่างกาย หรืออาจจะพูดว่า ยาทำให้คนเจ็บป่วย(Drugs cause illness.) ก็ได้ เช่น เกิดผลข้างเคียง ซึ่งบางครั้ง ผลข้างเคียงก็ไม่แสดงให้เห็นจนกว่า จะกลายเป็นโรคอีกชนิดหนึ่ง การผ่าตัด การฉายรังษีก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการใช้ยาเหมือนกัน ที่ช่วยรักษาอาการ แต่ท้ายที่สุดก็ทำให้ร่างกายห่างออกจากธรรมชาติ

การรักษาโดยธรรมชาติ เช่น การได้รับวิตามิน เกลือแร่ ไขมันที่จำเป็น การล้างพิษ(detoxification) การนวดกระดูกสันหลัง ฯลฯ ต่าง ๆ เหล่านี้ ช่วยให้ร่างกายเข้าใกล้ธรรมชาติ และช่วยให้ร่างกายใช้กระบวนการทางธรรมชาติรักษาตัวเอง ดีกว่าการใช้ยา และยิ่งถ้ารักษาโดยองค์รวม ไม่เน้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จะทำให้เกิดพลัง (synergy) และเมื่อนั้น ความมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้น

Dr. Case ต่อต้านการใช้ยา เพราะฉะนั้น ข้อมูลที่ว่ามา ก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกัน ต้องหาข้อมูลอีกด้านหนึ่งประกอบด้วย แต่ในที่นี้ ผมจะปล่อยให้เป็นภาระของผู้สนใจที่อ่านข้อมูลนี้นะครับ

Dr. Case ในรายการของ voiceamerica.com พูดถึงยาว่าเป็นสิ่งกลบเกลื่อนอาการเพียงทำให้คนมีชีวิตอยู่ได้ในขณะป่วย (Drugs allow you to live while being sick.) และ โจมตีบริษัทยา ว่า หากินอยู่กับการเจ็บป่วยของผู้คน ไป lobby ออกกฎหมาย และเอามาใช้เป็นเครื่องมือ และพูดถึงวงการยาว่า เป็นมหาธุรกิจพัน ๆ ล้าน



ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.