บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2018

ปัญหาการใช้โน้ต ของ PowerPoint 2010

รูปภาพ
โดยปกติ การใช้งาน PowperPoint 2010 เราสามารถใช้ โน้ต เพื่อบันทึกข้อความช่วยจำ ในแต่หน้าการนำเสนอสไลด์แต่ละแผ่นได้ โดยเพิ่มข้อความที่ต้องการช่วยจำ ในบริเวณด้านล่างของแต่ละหน้า

การแก้ปัญหาการใช้หัวข้อลำดับเลข หรือ List ใน MS Word

รูปภาพ
หัวข้อลำดับเลข ใน MS Word ใช้สำหรับเรียงลำดับรายการ เป็นข้อ ๆ