ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การแก้ปัญหาการใช้หัวข้อลำดับเลข หรือ List ใน MS Word

หัวข้อลำดับเลข ใน MS Word ใช้สำหรับเรียงลำดับรายการ เป็นข้อ ๆความจริงการใช้ ลำดับเข หรือ List ในโปรแกรม MS Word มีประโยชน์มาก เพราะทำให้แก้ไข ปรับเปลี่ยน โยกย้าย สลับข้อ ทำได้ง่ายมาก เพราะโปรแกรม จะจัดเรียงลำดับหัวข้อให้ใหม่ โดยท่ี่เราไม่ต้องเสียเวลามาเรียงเอง โดยเฉพาะ ถ้ามีหลายห้วข้อมาก ก็จะเสียเวลามาก

แต่คนทั่วไป มักจะไม่ค่อยใช้กัน เพราะ ปัญหาอย่างหนึ่งคือ ฟอนต์ ในหัวข้อรายการ มักจะเปลี่ยนไป ควบคุมไม่ค่อยได้ เช่น กำลังพิมพ์โดยใช้ TH Sarabun New แต่พอคลิกหัวข้อ  ตัวหนังสือ หรือ ฟอนต์กลายเป็น Angsana เป็นคนละฟอนต์กัน เช่น
สาเหตุเพราะ หัวข้อรายการ ใช้ Style คนละแบบกัน ตัวหนังสือปกติ

วิธีการแก้ไข

 1. คลิกที่ข้อความหลังหัวข้อ 
 2. กดปุ่ม Shift + Ctrl + S จะเกิดหน้าจอ Style
 3. ให้คลิกเลือก ปรับเปลี่ยน จะมีหน้าจอปรับเปลี่ยน Style ให้เปลี่ยนฟอนต์ เป็น TH-Sarabun เพราะเนื้อหา เราพิมพ์ด้วย TH-Sarabun และ เปลี่ยนขนาดของฟอนต์ ให้ตรงกับขนาดที่เราใช้งาน
 4. ควรคลิกเลือกอัปเดตอัตโนมัติ และ เอกสารใหม่ ให้ใช้เทมเพลตนี้ด้วย เพราะจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนอีกเมื่อเริ่มเอกสารใหม่
 5. คลิก รูปแบบ เพื่อไปเปลี่ยนฟอนต์ในรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. ปรับฟอนต์ ให้เป็น TH Sarabun New และกำหนดขนาดให้ถูกต้อง
 7. คลิก ตกลง เพื่อปิดหน้าจอ และกลับมาที่ที่ทำงาน ซึ่งจะเป็นว่า ฟอนต์หลังหัวเปลี่ยนเป็นแบบเดียวกัน ทั้งหมด
 8. เคล็ดลับ คือ กด Shift + Ctrl + S เพื่อเปลี่ยน Style ของตัวหนังสือนั่นเอง 

รายการหลายระดับ
 1.  สิ่งสำคัญคือ ต้องเลือกลักษณะรายการเสียก่อน ก่อนที่จะพิมพ์
 2. ถ้าเป็นหัวข้อย่อย ให้กดปุ่ม tab
 3. ในกรณีที่อยู่ในระดับหัวข้อย่อย และต้องการถอยหลังกลับมาระดับที่สูงขึ้น ให้กด Enter
 4. ในกรณีที่ อยู่ที่ระดับแรก และไม่ต้องการให้มีเลขหัวข้ออีกต่อไป ให้กด Enter จะเป็นการยุติรายการหัวข้อ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …