การแก้ปัญหาการใช้หัวข้อลำดับเลข หรือ List ใน MS Word

หัวข้อลำดับเลข ใน MS Word ใช้สำหรับเรียงลำดับรายการ เป็นข้อ ๆความจริงการใช้ ลำดับเข หรือ List ในโปรแกรม MS Word มีประโยชน์มาก เพราะทำให้แก้ไข ปรับเปลี่ยน โยกย้าย สลับข้อ ทำได้ง่ายมาก เพราะโปรแกรม จะจัดเรียงลำดับหัวข้อให้ใหม่ โดยท่ี่เราไม่ต้องเสียเวลามาเรียงเอง โดยเฉพาะ ถ้ามีหลายห้วข้อมาก ก็จะเสียเวลามาก

แต่คนทั่วไป มักจะไม่ค่อยใช้กัน เพราะ ปัญหาอย่างหนึ่งคือ ฟอนต์ ในหัวข้อรายการ มักจะเปลี่ยนไป ควบคุมไม่ค่อยได้ เช่น กำลังพิมพ์โดยใช้ TH Sarabun New แต่พอคลิกหัวข้อ  ตัวหนังสือ หรือ ฟอนต์กลายเป็น Angsana เป็นคนละฟอนต์กัน เช่น
สาเหตุเพราะ หัวข้อรายการ ใช้ Style คนละแบบกัน ตัวหนังสือปกติ

วิธีการแก้ไข

 1. คลิกที่ข้อความหลังหัวข้อ 
 2. กดปุ่ม Shift + Ctrl + S จะเกิดหน้าจอ Style
 3. ให้คลิกเลือก ปรับเปลี่ยน จะมีหน้าจอปรับเปลี่ยน Style ให้เปลี่ยนฟอนต์ เป็น TH-Sarabun เพราะเนื้อหา เราพิมพ์ด้วย TH-Sarabun และ เปลี่ยนขนาดของฟอนต์ ให้ตรงกับขนาดที่เราใช้งาน
 4. ควรคลิกเลือกอัปเดตอัตโนมัติ และ เอกสารใหม่ ให้ใช้เทมเพลตนี้ด้วย เพราะจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนอีกเมื่อเริ่มเอกสารใหม่
 5. คลิก รูปแบบ เพื่อไปเปลี่ยนฟอนต์ในรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. ปรับฟอนต์ ให้เป็น TH Sarabun New และกำหนดขนาดให้ถูกต้อง
 7. คลิก ตกลง เพื่อปิดหน้าจอ และกลับมาที่ที่ทำงาน ซึ่งจะเป็นว่า ฟอนต์หลังหัวเปลี่ยนเป็นแบบเดียวกัน ทั้งหมด
 8. เคล็ดลับ คือ กด Shift + Ctrl + S เพื่อเปลี่ยน Style ของตัวหนังสือนั่นเอง 

รายการหลายระดับ
 1.  สิ่งสำคัญคือ ต้องเลือกลักษณะรายการเสียก่อน ก่อนที่จะพิมพ์
 2. ถ้าเป็นหัวข้อย่อย ให้กดปุ่ม tab
 3. ในกรณีที่อยู่ในระดับหัวข้อย่อย และต้องการถอยหลังกลับมาระดับที่สูงขึ้น ให้กด Enter
 4. ในกรณีที่ อยู่ที่ระดับแรก และไม่ต้องการให้มีเลขหัวข้ออีกต่อไป ให้กด Enter จะเป็นการยุติรายการหัวข้อ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.