บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ MS Word

การเปลี่ยนรูปแบบอักษร ข้อความในหัวข้อ ของ Word 2019

รูปภาพ
รำคาญมากที่สุดในการใช้ Word พิมพ์รายการหัวข้อ ปัญหาคือ ตัวอักษรเมื่อเราคลิกเลือกรายการ มันเป็นคนละแบบกับที่ใช้ ดูตัวอย่าง จะเห็นว่า ชื่อคนกับ รายชื่อ มันเป็นอักษรคนละแบบกัน หรือ ไม่ใช่ font ตระกูลเดียวกัน ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนให้เหมือนกัน ทุกครั้งที่กดเลือกใช้หัวข้อรายการ หาอยู่ตั้งนาน มันมีแต่เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรของตัวเลข แต่เราต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรของข้อความ  วิธีการแก้ไข ทำให้แบบตัวอักษรของข้อความ เป็นแบบเดียวกัน สรุปเลย ก็คือ ให้ไปเปลี่ยนที่ สไตล์ > ย่อหน้ารายการ ถ้าจะทำตามแบบละเอียด ก็อ่านต่อไป ข้างล่างนี้ ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยกดปุ่ม Enter ไปที่ หน้าแรก > สไตล์ แล้วคลิกลูกศรมุมล่างขวา เพื่อเปิดหน้าต่างย่อย เลื่อน scroll bar ลงมา จนเจอ ย่อหน้ารายการ คลิก สามเหลี่ยม แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน จะเห็นว่า รูปแบบตัวอักษร เป็นรูปแบบคนละอย่างกับที่ใช้ในข้อความทั่วไป ของผม ข้อความทั่วไปใช้เป็น Sarabun New แต่ในหัวข้อ เป็น Angsana New ให้เปลี่ยนเป็นแบบอักษรที่ต้องการ ในตัวอย่างเปลี่ยนเป็น TH Sarabun New ขนาด 18 ที่ตัวเลือกด้านล่าง กำหนดให้ใช้แบบนี้  โดยเลือก เอกสารใหม่ที่ใช้เท

การแก้ปัญหา Font หลังหัวข้อ ไม่ตรงกับ Font ในย่อหน้า

รูปภาพ
ปัญหา เมื่อเลือกหัวข้อ ข้อความในหัวข้อ ไม่เหมือนกับข้อความใน Paragraph สาเหตุ               เนื่องจากข้อความหลังจากหัวข้อ มี Style ของตัวเอง ไม่เหมือนกับ Style ที่ใช้ใน Paragraph จึงทำให้รูปแบบตัวอักษรไม่เหมือนกัน ถ้าลากดำที่ข้อความหลังหัวข้อ แล้วไปคลิกเลือก Style ที่ใช้ใน paragrahp เลย เช่น Normal จะทำให้หัวข้อหายไปทันที ทั้งนี้เพราะ ข้อความหลังหัวข้อ เขาใช้ Style ที่เรียกว่า List Paragraph ซึ่งเป็นคนละ Style กับข้อความใน paragraph ดังนั้น จึงต้องไปแก้ที่ List Paragraph

การแก้ปัญหาการใช้หัวข้อลำดับเลข หรือ List ใน MS Word

รูปภาพ
หัวข้อลำดับเลข ใน MS Word ใช้สำหรับเรียงลำดับรายการ เป็นข้อ ๆ

การลบช่องว่างก่อนข้อความ ใน MS Word 2010

รูปภาพ
วันนี้คัดลอกข้อความจากเว็บ จำนวนเป็นร้อย ๆ บรรทัด เอามาวางไว้ใน Word แต่เมื่อตรวจดูแล้ว พบว่า แต่ละบรรทัด มีการเว้นช่องว่างไว้ จำนน 1 ช่อง และการขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ละบรรทัด เป็นการใช้ line break (↲) ทำให้ข้อความทั้งหมดกลายเป็นบรรทัดเดียว ผมต้องการลบช่องว่างหน้าข้อความออก ถ้าจะลบทีละบรรทัดก็น่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกัน เพราะมีหลายบรรทัดมาก

การลบสีพื้นหลังใน ms word

รูปภาพ
บางครั้งเมื่อคัดลอกและวางข้อความจากเว็บ มาไว้ที่โปรแกรม Microsoft Word จะมีพื้นหลังติดมาด้วย ทำอย่างไรก็ไม่ยอมออก ไม่รู้จะเอาออกได้อย่างไร ตามภาพ วิธีการ วิธีที่ง่ายที่สุด คือ เลือกทั้งหมด แล้วกด Ctrl + space bar หรือ Ctrl + Q ดังนี้ กด Ctrl+A เพื่อเลือกท้้งหมด ลองกด Ctrl + Space bar ถ้าหากเป็นการใส่เงาที่บางส่วนของ paragraph ในลักษณะการจัดรูปแบบตัวอักษร ก็จะหายไป แต่ถ้าไม่หาย ดังภาพ จากภาพ จะเห็นว่า ตัวอักษรถูกปรับใหม่ให้เป็นแบบ Default แสดงว่า การจัดรูปแบบตัวอักษรถูกยกเลิกไปแล้ว ด้วย Ctrl + Space bar แต่พื้นหลัง หรือ background ยังคงอยู่ ถ้ากด Ctrl + Space bar แล้ว ยังไม่หาย แสดงว่า พื้นหลัง เป็นการจัดรูปแบบของ paragraph หรือ ย่อหน้า ให้กด Ctrl + Q พื้นหล้งจะหายไป ดังภาพ เมื่อเอา highlight ออก โดยคลิกบริเวณนอกสีฟ้า จะได้ข้อความที่ไม่มีพื้นหลัง สามารถปรับอื่น ๆ เช่น ระยะห่างระหว่างย่อหน้า หรือ อื่น ๆ ได้ ตามต้องการ

การตัดช่องว่างเว้นวรรคระหว่างคำ ใน MS Word 2010

รูปภาพ
สภาพปัญหา  เวลาคนไทยพิมพ์ภาษาอังกฤษ บางทีเว้นวรรคระหว่างคำ มากกว่า 1 วรรค ซึ่งไม่ถูกต้อง ทำให้เสียเวลาต้องมาแก้ไขลบวรรคออก ซึ่งต้องใช้เวลามาก ดังภาพ หลักการแก้ไข ใช้ Regular Expressions ค้นหาและแทนที่ โดยการค้นหาเว้นวรรคหลังคำแต่ละคำ ถ้ามีตั้งแต่ 2 วรรคขึ้นไป ก็ให้แทนที่ด้วยเว้นวรรค จำนวน 1 วรรค วิธีการ เปิดไฟล์ MS Word ที่มีข้อความที่ต้องแก้ไข ไปที่แถบ Replace หรือ แทนที่ ที่ช่อง ค้นหา ให้พิมพ์ ( ){2,} และช่อง แทนที่ ให้พิมพ์ \1 และคลิกปุ่ม เพิ่มเติม เลือก ใช้ Wildcard กดปุ่ม แทนที่ทั้งหมด จะเกิดหน้าจอ รายงานให้ทราบว่า พบและแทนที่ตามคำสั่งทั้งหมด กี่ตัว คลิกปุ่ม OK และปุ่ม ปิด Close จะได้ข้อความที่แก้ไขแล้ว ดังภาพ ถ้าต้องการยกเลิก ให้กด Ctrl+z จะคืนค่าให้เหมือนเดิม ดูวิธีการใช้ Regular Expression สำหรับการค้นหา และแทนที่ได้ ที่ https://support.office.com/en-us/article/Find-and-replace-text-by-using-regular-expressions-Advanced-eeaa03b0-e9f3-4921-b1e8-85b0ad1c427f#__toc282774574

การสร้าง popup ที่มี Scroll bar ใน Word ด้วย vba

รูปภาพ
บางครั้งเราต้องการใช้ฟอร์มในโปรแกรม MS Word เพื่อแสดงข้อความบางอย่าง โดยให้แสดงเมื่อมีการกดปุ่ม ในกรณีของผม ผมใช้ Word สร้างเป็นบทเรียนปฏิสัมพันธ์ โดยกำหนดให้มีการฟังเสียงภาษาอังกฤษ และเมื่อกดปุ่มดู Script ก็จะมีหน้าจอใหม่ เป็น Popup เพื่อแสดงข้อความ พร้อมทั้งมี Scroll bar ให้สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ วิธีการ มี 2 ขั้นตอนคือ 1. การสร้างฟอร์มใหม่ที่มี Scroll bar 2. การสร้างปุ่ม เรียกใช้งานฟอร์มที่สร้างขึ้น การสร้างฟอร์มใหม่ที่มี Scroll bar  เปิดใช้งานเมนู นักพัฒนา หรือ Developer tab ดูวิธีการที่  http://www.thongjoon.com/2015/04/media-player-word2010.html พิมพ์ข้อความตามต้องการ กดปุ่ม Alt + F11 เพื่อเปิดหน้าจอเขียนโค้ด ไปที่  Insert > UserForm ปรับขนาดของฟอร์มให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้เมาส์ลากที่มุมขอบของฟอร์ม เลือกเครื่องมือ กล่องข้อความ หรือ Textbox ในกล่องเครื่องมือ  กำหนด Property ของฟอร์ม ให้สามารถทำงานอย่างอื่นได้ ในขณะที่ฟอร์มเปิดอยู่ โดยกำหนด showModal ให้เป็น False ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำงานอื่นได้ ในขณะที่เปิดฟอร์มนี้ค้างไว้ ถ้า showModal มีค่าเป็น

การฝัง Media Player ใน Word2010 เพื่อเล่นไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ เป็นต้น

รูปภาพ
บางครั้งมีความต้องการที่จะส่งไฟล์ word ให้ผู้อื่น พร้อมทั้งมีไฟล์เสียงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเล่นไฟล์ดังกล่าวได้ด้วย โดยการฝัง หรือ embed โปรแกรม Windows Media Player ลงในไฟล์ MS Word 2010 ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องส่งไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอไปด้วยพร้อมกับไฟล์ Word ด้วยนะครับ ในกรณีที่ ท่านต้องการใช้ไฟล์จากเว็บ พบว่า Server บางแห่ง เช่น Google Drive ไม่อนุญาตให้ท่าน นำที่อยู่ (URL) มาวางใน Media Player หรือ ไม่สามารถ Embed ได้ ในกรณีนี้ ให้ท่านใช้วิธี Link โดยใช้ URL จากเว็บได้ หลักการ เปิดใช้เมนู นักพัฒนา่ หรือDeveloper เพื่อแทรก Windows Media Player Object พร้อมทั้งเลือกไฟล์เสียง หรือ ไฟล์วิดีโอที่ต้องการ และกำหนดไม่ให้เล่นโดยอัตโนมัติ (auto start) ถ้าต้องการส่งไฟล์ไปให้ผู้อื่น ต้องใช้ VBA เพื่อระบุที่อยู่ของไฟล์เสียง หรือไฟล์วิดีโอที่จะให้เล่น วิธีการ การเปิดเมนู นักพัฒนา หรือ Developer เปิดไฟล์ MS Word 2010 แล้วไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง เลือก เมนู นักพัฒนา เมื่อกลับมาจะเห็นเมนู นักพัฒนาที่บนเมนู การแทรก Windo