การลบช่องว่างก่อนข้อความ ใน MS Word 2010

วันนี้คัดลอกข้อความจากเว็บ จำนวนเป็นร้อย ๆ บรรทัด เอามาวางไว้ใน Word แต่เมื่อตรวจดูแล้ว พบว่า แต่ละบรรทัด มีการเว้นช่องว่างไว้ จำนน 1 ช่อง และการขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ละบรรทัด เป็นการใช้ line break (↲) ทำให้ข้อความทั้งหมดกลายเป็นบรรทัดเดียวผมต้องการลบช่องว่างหน้าข้อความออก ถ้าจะลบทีละบรรทัดก็น่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกัน เพราะมีหลายบรรทัดมาก


การลบช่องว่างแรกก่อนขึ้นข้อความในแต่ละบรรทัด ไม่มีวิธีการโดยตรงที่สามารถทำได้ในโปรแกรม Word ต้องใช้วิธีการทางอ้อม โดยการจัดกึ่งกลาง และชิดซ้าย ชิดขวา

แต่ปัญหาคือ แต่ละบรรทัด ขึ้นด้วย line break ทำให้โปรแกรม Word คิดว่า เป็นบรรทัดเดียวกันทั้งหมด ต้องเปลี่ยน line break ให้เป็น paragraph break(¶)

การเปลี่ยน line break เป็น paragraph break
 1. กด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้งหมด
 2. บนแถบริบบิ้น ไปที่เมนู แทนที่ (Replace)
 3. ที่ช่องค้นหา พิมพ์ ^l (เครื่องหมาย caret และตัวแอล) สำหรับ line break
 4. ที่ช่อง แทนที่ พิมพ์ ^p (เครื่องหมาย caret และตัว p) สำหรับ paragraph break
 5. กดปุ่ม แทนที่ทั้งหมด โปรแกรมจะรายงานให้ทราบว่า มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเท่าไร
 6. เป็นอันเสร็จ

การตัดช่องว่างก่อนข้อความในบรรทัดแรก

 1. กด Ctrl + A เพื่อเลือกทั้งหมด
 2. กด Ctrl + E เพื่อจัดกลาง
 3. จะเห็นว่า ช่องว่างก่อนข้อความในแต่ละบรรทัดถูกลบไปด้วย
 4. กด Ctrl + L เพื่อจัดชิดซ้ายเหมือนเดิม
 5. เป็นอันเสร็จ ได้ตามต้องการ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.