โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2020

การเปรียบเทียบไฟล์ ด้วย PowerShell บน Windows 10

รูปภาพ
หลายครั้งที่เราต้องการเปรียบเทียบเนื้อหาของไฟล์ 2 ไฟล์ ว่า เหมือนกันหรือไม่ วิธีที่ง่ายที่สุด ก็คือ เปิดไฟล์มาทั้ง 2 ไฟล์ แล้ว ตรวจดูเหมือนกับดูภาพถ่ายจากหน้าจอ ว่า มีอะไรเปลียนแปลงไปหรือไม่

แต่วิธีนี้ ใช้เวลามาก และอาจจะผิดพลาดได้ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ โปรแกรม PowerShell ซึ่งมีมาใน Windows 10

การเปรียบเทียบไฟล์ ด้วย PowerShell บน Windows 10


เปลี่ยนแป้นพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ เสียก่อน มิฉะนั้น เวลากดปุ่ม A หรือ i จะเปิดโปรแกรม PowerShell  ไม่ได้เปิดโปรแกรม PowerShell โดยกดปุ่ม Windows Logo + X  กดปุ่ม A เพื่อเปิด โปรแกรม PowerShell แบบ Admin หรือ ปุ่ม i เพื่อเปิดแบบธรรมดา จะมีหน้าจอถาม ให้กด Yesหรือคลิกที่ชื่อโปรแกรม เพื่อเปิดแบบธรรมดา หรือเปิดแบบ Admin จะเปิดหน้าจอ Command Prompt ของโปรแกรม  PowerShell  ให้พิมพ์คำสั่ง ตามรูปแบบคือ
if((Get-FileHash "Path to the first file").hash -eq (Get-FileHash "Path to the second file").hash) {"The two compared files are identical"} else {"The two compared files are NOT identical"}โดยเปลี่ยน "Path to the first f…

การนำหน้าจอมือถือขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

รูปภาพ
Windows 10 ตั้งแต่รุ่น Anniversary Update (Version 1607) สามารถแสดงหน้าจอของอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วย Wi-Fi โดยใช้มาตรฐาน Miracast ดังนั้น อุปกรณ์ใด ๆ ที่สนับสนุน Miracast ก็สามารถเชื่อมต่อ นำหน้าจอมาแสดงบน Windows 10 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใด ๆ มาลงคอมพิวเตอร์เลย เพียงแต่ขอให้ อุปกรณ์นั้น ๆ อยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์มาก แล้วแต่ผู้ใช้จะใช้งานอย่างไร เช่น อาจจะควบคุมการแสดง PowerPoint ผ่านมือถือ หรือการสาธิตโปรแกรมบนมือถือ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การแสดงหน้าจอมือถือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะแสดงผ่านโปรแกรม Connect ซึ่งมีอยู่แล้ว ใน Windows 10

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการนำหน้าจอของมือถือ Oppo F11 เพื่อให้แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

หลักการ
เครื่องโน้ตบุ๊คและ มือถือ Oppo F11 ต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันเปิดโปรแกรม Connect บน Windows 10 เพื่อเชื่อมต่อ และแสดงหน้าจอของ Oppo F11ที่ Oppo F11 เปิดใช้งาน การโต้ตอบแบบหลายหน้าจอ วิธีการ

การเปิดโปรแกรม Connect บน Windows 10 หาโปรแกรม Connect โดยพิมพ์ ที่ช่องค้นหา
หรือเลือก โปรแกรม Connect จากเมนู
คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม…

สดมภ์ ทบทวนเรื่องเลขยกกำลัง

รูปภาพ
Documentทบทวนกฎของเลขยกกำลัง

Ruleกฎตัวอย่างZero-Exponent Rule:
เลขที่ยกกำลังด้วยศูนย์ มีค่าเป็น 1a0 = 130 = 1Power Rule:
ยกกำลังตัวเลขที่ยกกำลัง ให้เอากำลังคูณกัน(am)n = amn(55)4 = 520Negative Exponent Rule:
เลขยกกำลังที่ติดลบ เท่ากับเศษ 1 ส่วนของเลขตัวนั้นa-n = 1/an5-2 = 1/52 = 1/25Product Rule:
เลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกัน ให้เอากำลังมาบวกกันam.an = am+nx.x5 = x1+5= x6Quotient Rule:
เลขยกกำลังฐานเหมือนกันหารกัน ให้เอากำลังมาลบกันam/an  =  am-nx5/x2  =  x5-2  =  x3การแก้ปัญหาโจทย์เลขยกกำลัง ด้วยตัวเลขหลายหลัก

หลักการคือ ต้องพยายามทำฐาน หรือ ตัวเลขยกกำลังให้เท่ากัน จึงจะเปรียบเทียบกันได้
วิธีการ คือ หาตัวหารที่มากที่สุด ที่มาหารตัวเลขยกกำลัง หรือ พูดง่าย ๆ ว่า หา ห.ร.ม ของตัวเลขยกำลัง เช่น

จงเปรียบเทียบค่า ระหว่าง 428 และ 621

พิจารณาดูเลขยกกำลัง คือ 28 และ 21 จะเห็นว่ามีตัว ห.ร.ม. (ตัวเลขที่มากที่สุดที่หารทั้งสองตัว ลงตัวพอดี) คือ 7 น่าจะทำเป็นเลขยกกำลัง 7 ได้ โดยอาศัย Power Rule คือ

428 = 4(4x7) = (44)7 = 2567

621 = 6(3x7) = (63)7 = 2167

∴ 428 มากกว่า 621

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำห…