การนำหน้าจอมือถือขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

Windows 10 ตั้งแต่รุ่น Anniversary Update (Version 1607) สามารถแสดงหน้าจอของอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วย Wi-Fi โดยใช้มาตรฐาน Miracast ดังนั้น อุปกรณ์ใด ๆ ที่สนับสนุน Miracast ก็สามารถเชื่อมต่อ นำหน้าจอมาแสดงบน Windows 10 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใด ๆ มาลงคอมพิวเตอร์เลย เพียงแต่ขอให้ อุปกรณ์นั้น ๆ อยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์มาก แล้วแต่ผู้ใช้จะใช้งานอย่างไร เช่น อาจจะควบคุมการแสดง PowerPoint ผ่านมือถือ หรือการสาธิตโปรแกรมบนมือถือ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การแสดงหน้าจอมือถือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะแสดงผ่านโปรแกรม Connect ซึ่งมีอยู่แล้ว ใน Windows 10

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการนำหน้าจอของมือถือ Oppo F11 เพื่อให้แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

หลักการ
 1. เครื่องโน้ตบุ๊คและ มือถือ Oppo F11 ต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
 2. เปิดโปรแกรม Connect บน Windows 10 เพื่อเชื่อมต่อ และแสดงหน้าจอของ Oppo F11
 3. ที่ Oppo F11 เปิดใช้งาน การโต้ตอบแบบหลายหน้าจอ
วิธีการ

การเปิดโปรแกรม Connect บน Windows 10, 11
 1. หาโปรแกรม Connect โดยพิมพ์ ที่ช่องค้นหา
 2. คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม Connect 
 3. จะสังเกตเห็น icon ที่แถบ Taskbar และหน้าจอขนาดย่อของ Connect บอกชื่อโน้ตบุ๊ค และบอกว่า พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สาย (is ready for you to connect wirelessly)


 4. เมื่อเปิดโปรแกรม Connect จะทำให้อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Oppo F11 สามารถตรวจพบ และเชื่อมต่อกันได้

การเปิดใช้งาน การโต้ตอบแบบหลายหน้าจอ ของ Oppo F11
 1. ไปที่ การตั้งค่า เลือกการเชื่อมต่อและการแชร์


 2. เลือกการแคสต์หน้าจอ 


 3. เลื่อนเปิดการแคสต์หน้าจอ


 4. จะเห็น Oppo F11 ค้นหาอุปกรณ์ และจะแสดงชื่อ โน้ตบุ๊ค ให้เห็น ในรายการ อุปกรณ์ที่ใช้ได้ ให้แตะที่ชื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ หน้าจอมือถือเข้ากับหน้าจอคอมพิวเตอร์

 5. หน้าจอมือถือ ก็จะแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง Connect ดังภาพ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.