สดมภ์ ทบทวนเรื่องเลขยกกำลัง

Document ทบทวนกฎของเลขยกกำลัง

Ruleกฎตัวอย่าง
Zero-Exponent Rule:
เลขที่ยกกำลังด้วยศูนย์ มีค่าเป็น 1
a0 = 130 = 1
Power Rule:
ยกกำลังตัวเลขที่ยกกำลัง ให้เอากำลังคูณกัน
(am)n = amn(55)4 = 520
Negative Exponent Rule:
เลขยกกำลังที่ติดลบ เท่ากับเศษ 1 ส่วนของเลขตัวนั้น
a-n = 1/an 5-2 = 1/52 = 1/25
Product Rule:
เลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกัน ให้เอากำลังมาบวกกัน
am.an = am+nx.x5 = x1+5= x6
Quotient Rule:
เลขยกกำลังฐานเหมือนกันหารกัน ให้เอากำลังมาลบกัน
am/an  =  am-n x5/x2  =  x5-2  =  x3
การแก้ปัญหาโจทย์เลขยกกำลัง ด้วยตัวเลขหลายหลัก

หลักการคือ ต้องพยายามทำฐาน หรือ ตัวเลขยกกำลังให้เท่ากัน จึงจะเปรียบเทียบกันได้
วิธีการ คือ หาตัวหารที่มากที่สุด ที่มาหารตัวเลขยกกำลัง หรือ พูดง่าย ๆ ว่า หา ห.ร.ม ของตัวเลขยกำลัง เช่น

จงเปรียบเทียบค่า ระหว่าง 428 และ 621

พิจารณาดูเลขยกกำลัง คือ 28 และ 21 จะเห็นว่ามีตัว ห.ร.ม. (ตัวเลขที่มากที่สุดที่หารทั้งสองตัว ลงตัวพอดี) คือ 7 น่าจะทำเป็นเลขยกกำลัง 7 ได้ โดยอาศัย Power Rule คือ

428 = 4(4x7) = (44)7 = 2567

621 = 6(3x7) = (63)7 = 2167

∴ 428 มากกว่า 621

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์