บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2018

Excel VBA การใช้ vlookup ข้าม Sheet

รูปภาพ
โดยปกติ ถ้าเราใช้สูตร Vlookup ก็สามารถข้าม Sheet ได้ โดยการอ้างอิง ชื่อ Sheet!ข้อมูล แต่ถ้าจะใช้ VBA มีหลักการ ดังนี้ ใช้สูตร FormulaR1C1 แทนการใช้ WorksheetFunction เพื่อให้สะดวก ในการเปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ สำหรับ lookup_value ให้ Excel หาจำนวนข้อมูล เพื่อการกำหนดขอบเขต  ตัวอย่าง ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะสร้างปุ่ม เพื่อเรียกข้อมูลจากอีก Sheet มาวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ วิธีการ เปิดโปรแกรม Excel ที่ Sheet1  พิมพ์ข้อมูล และสร้างปุ่ม ดังภาพ ที่ Shhet2 พิมพ์ข้อมูล ดังภาพ เขียน VBA code ที่ปุ่ม ดังนี้ Sub Button1_Click() Dim lLastRow As Long With Sheets("Sheet1") lLastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row With .Range("B2:B" & lLastRow) .FormulaR1C1 = "=Vlookup(RC1,'Sheet2'!R1C4:R5C5,2,FALSE)" End With End With End Sub หมายเหตุ ค่า RC1 จะเปลี่ยนไปตามการวนรอบ เช่น เป็น R2C1, R3C1, R4C1 ...  เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ค่า ที่นำมาเป็นเงื่อนไขการค้นหา หรือ lookup_value เปลี่ยนไปโดยอัตโ

บทความสั้น สอบ ก.พ. ภาค ก.

รูปภาพ
บทความสั้น สอบ ก.พ. ภาค ก. ดูเหมือนจะไม่ยาก แต่ถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีก่อนล่วงหน้า อาจจะเสียโอกาสได้ ลองหาคำตอบดู ถ้ามีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไป ก็ Comment มาได้ นะครับ ถ้ามีเวลา อย่าลืมดูหลักการจับใจความสำคัญ ด้วย อ่านหลักการจับใจความ  คลิกที่นี่ ขอให้โชคดีทุกคน คำสั่ง: ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด ข้อ 1. ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ มีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ จากบทความข้างต้น ใจความสำคัญคือข้อใด 1. ความสมบูรณ์ของชีวิต 2. พื้นฐานความเข้าใจชีวิตมนุษย์ 3. ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ 4. ความเป็นมนุษย์กับความเข้าใจธรรมชาติ dummy text ใจความของบทความนี้อยู่ที่ประโยคแรก ซึ่งจะสังเกตได้ว่า มีคำว่า "คือ" เพื่อขยายข้อความในประโยคแรก ความสมบูรณ์ของชีวิต = ความเข้าใจธรรมชาติ + ความเข้าใจมนุษย์ (มนุษย์-มนุษย์, มนุษย์-ธรรมชาติ) คำตอบคือ ข้

แก้วมังกร ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

รูปภาพ
แก้วมังกร นอกจากดอกจะสวย ผลสีแดง คล้ายเกล็ดมังกรแล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง ที่น่าสนใจมากทีเดียว   Dr. Jose Axe  ใช้สโลแกนว่า อาหารเป็นยา (Food is medicine.) บอกถึง คุณค่าของ แก้วมังกร หรือ Dragon fruit ไว้อย่างน่าสนใจว่า เพิ่มพลังให้แก่ภูมิค้มกัน ของร่างกาย เพราะมี ฟลาวานอย (flavonoids) และอุดมไปด้วยวิตามินซี อีกทั้งแก้วมังกร ยังเป็นตัวต้านทานอนุมูลอิสระ ในระดับต้น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมี วิตามิน B1 B2 และ B3 มี แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก โปรตีน ไนอาซิน และ ใยอาหาร ซึ่ง ทั้งหมดนี้ จะช่วยเพิ่มพลังให้แก่ภูมิคุ้มกัน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าภูมิคุ้มกันดี ก็จะห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วย วารสาร Journal of Food Science รายงานการวิจัยว่า โพลิฟินอล และฟลาวานอย ที่สกัดได้จากเนื้อและเปลือกแก้วมังกรชนิดเนื้อสีขาวและสีแดง ยังช่วยสะกัดเซลมะเร็งได้หลายชนิด  ช่วยระบบย่อยอาหาร แก้วมังกรมีใยอาหาร ที่จะช่วยให้ระบบลำไส้ทำงาน ไม่ทำให้ท้องผูก ป้องกันการเกิดระคายเคืองในลำไส้ แก้วมังกรสด มีใยอาหาร  1 กรัม ต่อเนื้อแก้วมังกร 100 กรัม แต่ถ้าตากแห้ง จะมีใยอาหาร 10 กรัม ต่อเนื้อ 100 กรัม ซึ

เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย บทความสั้น

รูปภาพ
ข้อสอบ บทความสั้น เป็นการอ่านบทความที่โจทย์ให้มาประมาณไม่เกิน 3-4 บรรทัด แล้วตอบคำถามที่โจทย์กำหนดให้ คำถามส่วนใหญ่ มักจะถามเกี่ยวกับ ใจความสำคัญ จุดประสงค์ของผู้เขียน หรือให้ตีความ แปลความ ขยายความ ความสอดคล้อง เป็นต้น ลักษณะคำถามของบทความสั้น ให้สรุปใจความสำคัญ เช่น ข้อใดคือใจความสำคัญของบทความ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร เป็นต้น ให้ตีความบทความสั้น เช่น ข้อใดตีความได้ถูกต้อง ข้อใดสอดคล้องกับบทความ ข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับข้อใด เป็นต้น