บทความสั้น สอบ ก.พ. ภาค ก.


บทความสั้น สอบ ก.พ. ภาค ก. ดูเหมือนจะไม่ยาก แต่ถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีก่อนล่วงหน้า อาจจะเสียโอกาสได้ ลองหาคำตอบดู ถ้ามีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไป ก็ Comment มาได้ นะครับ

ถ้ามีเวลา อย่าลืมดูหลักการจับใจความสำคัญ ด้วย อ่านหลักการจับใจความ คลิกที่นี่

ขอให้โชคดีทุกคน


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด


ข้อ 1.
ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ มีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ

จากบทความข้างต้น ใจความสำคัญคือข้อใด

ข้อ 2.
ความเครียดทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัว กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติ เกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขาอ่อนแรง ความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็ว

จากบทความข้างต้น ใจความสำคัญคือข้อใด
ข้อ 3.
โดยทั่วไปผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ เกษตรกรมักใช้สารกำจัดศัตรูพืช หากไม่มีความรอบคอบในการใช้ จะทำให้เกิดสารตกค้าง ทำให้มีปัญหาต่อสุขภาพ ฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทาน จึงควรล้างผักด้วยน้ำหลาย ๆ ครั้ง เพราะจะช่วยกำจัดสารตกค้างไปได้บ้าง บางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้ แต่อาจทำให้วิตามินลดลง

จากบทความข้างต้น ใจความสำคัญคือข้อใด
ข้อ 4.
การรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัย ในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น เรามาอยู่วัด มานุ่งขาวห่มขาว ไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่านั้น แต่เราต้องนึกว่า ศีลนั้นคือความมีระเบียบ มีวินัย เราเดินอย่างมีระเบียบมีวินัย นั่งอย่างมีระเบียบ กินอย่างมีระเบียบ ทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบนั่นเป็นคนที่มีศีล ถ้าเราไม่มีระเบียบ ก็ไม่มีศีล

จากบทความข้างต้น ใจความสำคัญคือข้อใด
ข้อ 5.
การเดิน การว่ายน้ำ การฝึกโยคะ การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการหายใจลึก ๆ ล้วนมีส่วนทำให้สุขภาพแข็งแรง

จากบทความข้างต้น ใจความสำคัญคือข้อใด
ข้อ 6.
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การสร้างงานอาชีพให้มีฐานะพอมีพอกิน เพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า เศรษฐกิจพอเพียง ต้องช่วยตัวเองไม่ฟุ่มเฟือย อยู่อย่างธรรมดา อยู่อย่างมีเหตุมีผล ถ้าเราดำเนินชีวิตเช่นนี้ ก็คงมีเงินเหลือเก็บ

จากบทความข้างต้น ใจความสำคัญคือข้อใด
ข้อ 7.
การสนองคุณชาตินั้น หาได้จำกัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ชาติก็พอ จึงมีการกำหนดเพียงเป็นกรอบกว้าง ๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง กลับเข้ามาทำงานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจำนวนปี ที่ไปเล่าเรียนมา

สาเหตุสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด
ข้อ 8.
การให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ เป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศในที่สุด

ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
ข้อ 9.
อาหารนม จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตแปรรูป และการจำหน่ายที่ถูกสุขลักษณะ เพราะจุลินทรีย์ ที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ หรือนำเชื้อโรคมาสู่คนได้ ทำนองเดียวกัน จุลินทรีย์บางอย่าง ก็มีประโยชน์ สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้ได้ สี กลิ่น หรือรสชาติ ที่ตลาดต้องการได้ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ ร่างกายได้

ข้อใดสรุปถูกต้อง
ข้อ 10.
ในภาษาไทย มีคำว่า "บัณฑิตย์" อีกคำหนึ่งแปลว่าความเป็นบัณฑิต คำนี้ไม่ค่อยใช้โดด ๆ ในภาษาไทย แต่มักจะใช้กับคำอื่น ๆ ในรูปของคำสมาส มีความหมายเกี่ยวข้องกับสถานที่ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน เนติบัณฑิตยสถาน เป็นต้น

ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร
ข้อ 11.
กองทัพบกได้ปรับปรุงกำลังรบ ให้มีความคล่องตัว ในการเคลื่อนที่ เข้าหาพื้นที่ที่เกิดปัญหา ปรับลดกำลังคนลง ตามภัยคุกคาม ที่เปลี่ยนไป ตลอดจน เพิ่มระบบอาวุธ ให้มีความทันสมัย และคล่องตัวมากขึ้น ตามนโยบาย "จิ๋วแต่แจ๋ว"

ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร
ข้อ 12.
การทำธุรกิจร้านอาหารที่ประสบผลสำเร็จนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือการทำอาหาร เพียงอย่างเดียว

ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
ข้อ 13.
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำแสดงวุฒิการศึกษาไม่ใช้เป็นคำนำหน้านาม หรือนำหน้าชื่อ ทำนองเดียวกับคำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
ข้อ 14.
ผู้สูงอายุ เด็กอายุ 6-13 ปี และสตรีวัยทำงาน ต้องการปริมาณอาหาร 1,600 kcal ต่อวัน ส่วนวัยรุ่น และชายวัยทำงาน ต้องการปริมาณอาหาร วันละ 2,000 kcal

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
ข้อ 15.
ตัวยาที่กรมการแพทย์ ฯ นำไปทดลองนั้น ก็เป็นเพียงการวิจัยในหลอดทดลอง ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง แต่เมื่อไปอยู่ในตัวคนแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ข้อใดตีความได้ถูกต้อง<br />
ข้อ 16.
ตัวยาที่กรมการแพทย์ ฯ นำไปทดลองนั้น ก็เป็นเพียงการวิจัยในหลอดทดลอง ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง แต่เมื่อไปอยู่ในตัวคนแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ข้อใด แสดงทัศนะของผู้พูดได้ใกล้เคียงที่สุด<br />
ข้อ 17.
ประตูสามยอด เป็นประตูกำแพงเมือง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง มียอดทั้งสามช่อง นับตั้งแต่นั้น ชาวบ้านก็พากันเรียกประตูดังกล่าวว่า "ประตูสามยอด"

ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
ข้อ 18.
หากความพึงพอใจของคุณ มาจากการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น คุณจะไม่สามารถมีความสุข เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงได้เลย เมื่อไหร่ก็ตามที่คนฉลาดทางอารมณ์ รู้สึกดีกับสิ่งที่ได้ทำ พวกเขาจะไม่ยอมให้ความคิดเห็น หรือ ความสำเร็จของใครอื่น มาพรากความสุขส่วนตัว ของพวกเขาไปโดยเด็ดขาด

ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความนี้
ข้อ 19.
การสะกดคำได้ถูกต้อง เป็นเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่ง ของผู้ได้รับการศึกษาอย่างดีแล้ว ผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้ว ไม่ควรเขียนสะกดคำผิด เพราะหากไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจคำใด ก็สามารถเปิดพจนานุกรมดูได้ คนที่เขียนผิดน่าจะเป็นคนที่มีการศึกษาน้อย หรือคนที่มักง่ายเท่านั้น

ข้อใดมีความหมายสอดคล้อง กับข้อความข้างต้น มากที่สุด
ข้อ 20.
การสะกดคำได้ถูกต้อง เป็นเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่ง ของผู้ได้รับการศึกษาอย่างดีแล้ว ผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้ว ไม่ควรเขียนสะกดคำผิด เพราะหากไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจคำใด ก็สามารถเปิดพจนานุกรมดูได้ คนที่เขียนผิดน่าจะเป็นคนที่มีการศึกษาน้อย หรือคนที่มักง่ายเท่านั้น

ข้อใดเป็นทรรศนะของผู้เขียนบทความนี้
ข้อ 21.
ขวานที่ไม่มีด้ามนำไปใช้ย่อมไร้พลัง คนไทยไม่เคยแบ่งข้าง รวมกันเป็นหนึ่ง คนไทย แขก จีน ฝรั่ง ที่อยู่เมืองไทย ล้วนอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัว ลูกเอยหลานเอย มาสร้างฝันวันใหม่ ให้ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

ข้อใดแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่สุดของข้อความต่อไปนี้
ข้อ 22.
มนุษย์เอ๋ย เมื่อเจ้าอยู่ เจ้าก็ก่อกรรมร่วมกัน แม้เมื่อตายจากไป ผลพวงของเวรกรรมที่ทำไว้ ก็ชักพาให้พวกเจ้า ต้องติดตามไปชดใช้กรรมกัน ในภพชาติใหม่ และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ไม่มีวันจบสิ้น

ผู้เขียนข้อความนี้มีความรู้สึก ต่อมนุษย์ อย่างไร
ข้อ 23.
ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษา นิยมใช้วิธีเลือกผู้แทน ไปออกความเห็นในสภา แต่ประเทศที่เจริญ ที่พลเมืองมีการศึกษานั้น ยังนิยมให้ประชาชน แสดงประชามติ ตัดสินใจในปัญหาสำคัญ

ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
ข้อ 24.
กรมการค้าภายในเชื่อว่า การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี้ คงจะไม่กระทบกระเทือน ประชาชนผู้บริโภคมากนัก เพราะปริมาณน้ำมันพืช ที่มีอยู่ในสต็อกขณะนี้ ยังมีพอเพียงกับความต้องการในประเทศ

ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
ข้อ 25.
การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ 2 อย่างเป็นสำคัญ คือ สามารถในการใช้ความรู้อย่างหนึ่ง และสามารถ ในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้ง 2 ประการนี้ต้องทำควบคู่กันไป

สาระสำคัญของข้อความนี้คือ อะไร
ข้อ 26.
การที่มนุษย์มีสมองใหญ่จึงรับรู้ได้มาก คิดได้มาก และเกิดกิเลส มากกว่าสัตว์ เมื่อมนุษย์ถ่ายทอดประสบการณ์มากขึ้น ก็จะแยกกันประกอบงานต่าง ๆ ทำให้เกิดอาชีพต่าง ๆ แต่ละคน กลายเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องพึ่งพาผู้อื่น จึงต้องรวมกันอยู่เป็นสังคมใหญ่ เกิดชั้นวรรณะต่าง ๆ ต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เมื่อเกิดระบบเงินตรา ทำให้มนุษย์เกิดความโลภมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด

จากบทความข้างต้น ใจความสำคัญคือข้อใดความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์