บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2018

การหาชื่อปุ่ม ของ Excel

รูปภาพ
ใน MS Excel เราสามารถสร้างปุ่ม เพื่อคลิก และสั่งให้ทำอะไรได้ ตามต้องการ นอกจากนี้ เรายังสามารถกำหนดชื่อให้แสดงบนปุ่มได้ ปัญหาคือ ชื่อจริงของปุ่ม เมื่อสร้างแล้ว จะหาได้ค่อนข้างยาก

MS Access VBA คลิกแล้วเปลี่ยนภาพ และ การวนภาพ

รูปภาพ
วันนี้ ผมใช้โปรแกรม MS Access มาทำเป็นเกมสื่อการสอน ภาษาอังกฤษ โดยใช้ VBA  ในเกมนี้ เป็นการจับคู่ภาพและคำภาษาอังกฤษ