การหาชื่อปุ่ม ของ Excel

ใน MS Excel เราสามารถสร้างปุ่ม เพื่อคลิก และสั่งให้ทำอะไรได้ ตามต้องการ นอกจากนี้ เรายังสามารถกำหนดชื่อให้แสดงบนปุ่มได้

ปัญหาคือ ชื่อจริงของปุ่ม เมื่อสร้างแล้ว จะหาได้ค่อนข้างยาก


วิธีการหาชื่อของปุ่มนี้

  1. คลิกขวาที่ปุ่ม เพื่อเลือกปุ่ม
  2. ไปที่ Formulas > Define Names
  3. คลิก ที่ Define Names จะเห็นมีหน้าจอเกิดขึ้น และจะเห็นชื่อ ปุ่มนี้ อยู่ด้านล่าง
  4. กดปุ่ม Cancel เพื่อกลับที่เดิม
สามารถใช้ชื่อปุ่ม เช่น กำหนดให้เห็น หรือไม่เห็น หรือ อื่น ๆ ได้ เช่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์