บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2019

Youtube ปุ่มเดินหน้า ถอยหลัง

รูปภาพ
การเลื่อนวิดีโอ Youtube ไปข้างหน้า หรือ ถอยหลัง สำหรับคอมพิวเตอร์ ในหน้าต่างของ Youtube มีป่มหยุด(pause) และปุ่มเล่น(play) ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน  แต่ถ้าจะให้ Youtube เดินหน้า หรือถอยหลัง หรือ scrubbing จะทำอย่างไร มี shortcut หรือเปล่า คำตอบง่ายมาก คือ มีปุ่ม Shortcut ซึ่งทำดังนี้ เปลี่ยนแป้นพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน จากนั้น ถ้าต้องการให้เดินหน้า ให้กดปุ่ม L ถ้าต้องการให้ถอยหลัง ให้กดปุ่ม J วิดีโอ จะเดินหน้าหรือถอยหลัง ครั้งละ10 วินาที ใช้ได้ทั้งขณะที่ วิดีโอกำลังหยุดเล่น หรือ ขณะเล่น ก็ได้ ถ้าต้องการเดินหน้า หรือถอยหลังแบบละเอียด ให้กดปุ่มหยุดวิดีโอเสียก่อน แล้วจึงกดปุ่ม . (full stip) หรือปุ่ม , (commar) วิดีโอจะเลื่อนไปข้างหน้า หรือถอยหลัง แบบละเอียด ถ้าต้องการหยุด หรือ เล่น ให้กดปุ่ม K ทดสอบดู ใช้ได้ทั้ง Chrome และ Firefox เข้าใจว่า Browser อื่น ๆ ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกัน สำหร้บมือถือ ให้เปิด วิดีโอ Youtube ในแอปของ Youtube ถ้าต้องการเดินหน้า ให้แตะที่บริเวณด้านซ้าย 2 ครั้ง ติด ๆ กัน แต่ถ้าให้ถอยหลัง ให้แตะที่บริเวนด้านขวา 2 ครั้ง ติด ๆ กัน