Youtube ปุ่มเดินหน้า ถอยหลัง

การเลื่อนวิดีโอ Youtube ไปข้างหน้า หรือ ถอยหลัง

สำหรับคอมพิวเตอร์

ในหน้าต่างของ Youtube มีป่มหยุด(pause) และปุ่มเล่น(play) ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน  แต่ถ้าจะให้ Youtube เดินหน้า หรือถอยหลัง หรือ scrubbing จะทำอย่างไร มี shortcut หรือเปล่า


คำตอบง่ายมาก คือ มีปุ่ม Shortcut ซึ่งทำดังนี้

เปลี่ยนแป้นพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน จากนั้น

ถ้าต้องการให้เดินหน้า ให้กดปุ่ม L
ถ้าต้องการให้ถอยหลัง ให้กดปุ่ม J

วิดีโอ จะเดินหน้าหรือถอยหลัง ครั้งละ10 วินาที

ใช้ได้ทั้งขณะที่ วิดีโอกำลังหยุดเล่น หรือ ขณะเล่น ก็ได้

ถ้าต้องการเดินหน้า หรือถอยหลังแบบละเอียด
ให้กดปุ่มหยุดวิดีโอเสียก่อน แล้วจึงกดปุ่ม . (full stip) หรือปุ่ม , (commar) วิดีโอจะเลื่อนไปข้างหน้า หรือถอยหลัง แบบละเอียด

ถ้าต้องการหยุด หรือ เล่น ให้กดปุ่ม K

ทดสอบดู ใช้ได้ทั้ง Chrome และ Firefox เข้าใจว่า Browser อื่น ๆ ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกัน
สำหร้บมือถือ

ให้เปิด วิดีโอ Youtube ในแอปของ Youtube

ถ้าต้องการเดินหน้า ให้แตะที่บริเวณด้านซ้าย 2 ครั้ง ติด ๆ กัน
แต่ถ้าให้ถอยหลัง ให้แตะที่บริเวนด้านขวา 2 ครั้ง ติด ๆ กัน

 วิดีโอ จะเดินหน้าหรือถอยหลัง ประมาณ 10 วินาที

หมายเหตุ
ถ้าเปิด Youtube บน Browser เช่น Chrome หรือ Firefox จะไม่เดินหน้าหรือถอยหลังนะครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์