ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรม/ซอฟท์แวร์ทั้งหมดข้างล่างนี้ เป็นซอฟท์แวร์ที่ผมพัฒนาขึ้นเอง ถ้าสนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย บางอย่างเป็น FREEWARE ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย แต่บางอย่างเป็น Shareware ดาวน์โหลดไปใช้ทดลองดูได้

ถ้าต้องการสั่งซื้อ โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม ดูวิธีสั่งซื้อ    คลิกที่นี่


โปรแกรมประเภทดาวน์โหลด

แอปเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก.
จุดเด่น
 • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
 • มีเฉลยและอธิบายอย่างละเอียด เป็นรายข้อ
 • เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรใหม่ ของ สำนักงาน ก.พ.
 • มีชุดข้อสอบให้ลองสอบ มากกว่า 20 ชุด พร้อมตรวจคำตอบและจับเวลาการสอบ
 • มีสรุปเนื้อหา และเทคนิคการสอบ
 • เล่น OFFLINE ได้ ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต
 • ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของผู้ใช้งาน
 • ไม่มีการเรียกใช้โปรแกรมใด ๆ บนมือถือ
 • ไม่ต้อง login
 • ฟรี ไม่มีโฆษณา
 • และอื่น ๆ
Freeware ด่าวน์โหลดที่ Google Play Store

โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม

 - วิเคราะห์แบบสอบถาม แบบ Likert Scale 3-7 ระดับ
 - หาค่า Reliability ของแบบสอบถาม ด้วย Cronbach's alpha
 - ถ้าค่า Reliability น้อยกว่าเกณฑ์ มีตัวเลือกให้ลองปรับปรุงให้ค่า alpha สูงขึ้นได้
 - หาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Mean
 - มีกราฟสรุปทุกข้อคำถาม
 - ใช้กับ Excel 2010 - 2016 บน Windows 10

ถ้าเปิดไฟล์ครั้งแรก หลังจากดาวน์โหลด และคลิก เปิดใช้งานการแก้ไข หรือ Enable Editing แล้วเกิด Error 91 แสดงว่า Folder ในเครื่องคอมของท่าน ที่ดาวน์โหลดไฟล์ไปไว้ ไม่ใช่อยู้่ใน Trust Center ของโปรแกรม Excel ท่านอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ เพราะ Error จะเกิดเพียงครั้งแรกเท่านั้น หรือท่านจะไปกำหนดให้ห้องที่ท่านเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปไว้ ให้เป็นห้องที่เชื่อถือได้ หรือ Trusted Locations ก็ได้

ถ้ามีปัญหาการใช้งานแมโคร อ่านที่นี่
ดูวิดีโอ สาธิตการใช้งาน คลิกที่นี่รุ่น Shareware ฟรี มีฟังก์ชันเหมือนรุ่นใช้งานจริงทุกประการ แต่จำกัดจำนวนแบบสอบถามไว้ ไม่เกิน 10 ฉบับ

ต้องการรุ่นใช้งานจริง  ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
Shareware ดาวน์โหลด Shareware(ฟรี)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (KR-20)

วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ 3-5 ตัวเลือก ฉบับละไม่เกิน 200 ข้อ จำนวน ไม่เกิน 2,000 ฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 (Excel 2010 หรือ สูงกว่า)

ดาวน์โหลดแล้ว นำไปไว้ในห้อง My Documents บนเครื่องของท่าน เพื่อให้สามารถใช้ แมโคร หรือ VBA ได้

ถ้ามีปัญหาการใช้งานแมโคร อ่านที่นี่
Freeware ดาวน์โหลด

โปรแกรมกองทุนหมูบ้าน รุ่น 412 LE

โปรแกรมฟรี สำหรับบริหารจัดการ การฝากเงิน การกู้เงิน การคิดดอกเบี้ย และอื่น ๆ ใช้ร่วมกับ Office 2010 หรือสูงกว่า (ต้องการรุ่นใช้งานจริง ติดต่อ thongjoon@gmail.com หรือ โทร. 0804294812)
 ในกรณีที่ ดาวน์โหลดแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ หรือ มี Error ให้ท่านถอน Office ในเครื่องของท่าน พร้อมทั้งไฟล์งานของท่าน และดาวน์โหลด Access Runtime มาติดตั้ง ท่านจะสามารถใช้โปรแกรมกองทุนหมู่บ้านได้ ดาวน์โหลด Office Runtime ได้ ที่
https://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=10910

เนื่องจากเป็นไฟล์ exe เวลาดาวน์โหลด หน้าจอจะเตือนว่าเป็นอันตราย แต่ไม่เป็นไรนะครับ ไฟล์นี้เชื่อถือได้ ให้เลือก เก็บไว้ และดาวน์โหลดใช้งานได้ นะครับ
ผมทำเป็นไฟล์ exe เพื่อให้สะดวกในการติดตั้งโปรแกรมครับ

ดูวิธีการดาวน์โหลดที่ https://youtu.be/bP-Ag4VkOfc
Freeware ดาวน์โหลด รุ่น 412 LE 

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน รุ่น 312 LE

โปรแกรมฟรี สำหรับบริหารจัดการ การฝากเงิน การคิดดอกเบี้ย และอื่น ๆ ใช้กับ Windows7/10 และ Microsoft Access 2010 หรือสูงกว่า (ต้องการรุ่นใช้งานจริง ติดต่อ thongjoon@gmail.com หรือ โทร. 0804294812)
 ในกรณีที่ ดาวน์โหลดแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกใช้งาน ให้ท่านถอน Office ในเครื่องของท่าน พร้อมทั้งไฟล์งานของท่าน และดาวน์โหลด Access Runtime มาติดตั้งในเครื่องของท่าน ที่

https://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=10910


เนื่องจากเป็นไฟล์ exe เวลาดาวน์โหลด หน้าจอจะเตือนว่าเป็นอันตราย แต่ไม่เป็นไรนะครับ ไฟล์นี้เชื่อถือได้ ให้เลือก เก็บไว้ และดาวน์โหลดใช้งานได้ นะครับ
ผมทำเป็นไฟล์ exe เพื่อให้สะดวกในการติดตั้งโปรแกรมครับ

ดูวิธีการดาวน์โหลดที่ https://youtu.be/bP-Ag4VkOfc
Freeware ดาวน์โหลด รุ่น 312LE 

แผ่นงาน Excel จัดพนักงานทำงาน Part-time

จัดพนักงานทำงานเป็นกะ เป็นช่วงเวลา หรือ shift แผ่นงานคำนวณเงินค่าจ้างทำงานให้เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปข้อมูลที่จำเป็น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีพนักงานทำงานเปลี่ยนเวรกัน และให้ค่าจ้างรายชั่วโมง (Excel 2010 หรือ สูงกว่า)
Freeware ดาวน์โหลด

แผ่นงาน Excel คุมงบประมาณโครงการ หลายโครงการ

สำหรับเก็บข้อมูลการเบิก-จ่ายงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการ แผ่นงานคำนวณยอดใช้จริง กันไว้เบิก เหลือจริง ให้โดยอัตโนมัติ โดยมียอดสรุปทุกโครงการว่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้นร้อยละเท่าไรของงบประมาณที่ได้รับ
Freeware ดาวน์โหลด
แผ่นงาน Excel แบบบันทึกคะแนน (8 เกรด)
บันทึกคะแนนและตัดเกรดรายมาตรฐาน 8 เกรด สำหรับคุณครูที่ต้องตัดเกรดให้นักเรียนในความดูแล
Freeware ดาวน์โหลด
แผ่นงาน Excel คำนวณวันเกษียณอายุ
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ เช่น คำนวณอายุตัว อายุการทำงาน วันเกษียณ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการซ่อนไม่แสดงผลจากสูตรถ้ายังไม่ได้กรอกข้อมูลอีกด้วย แผ่นงานใช้ได้ทั้ง Excel 2003 และ 2010
Freeware ดาวน์โหลด

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์