บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2019

แบบฝึก แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง สดมภ์

แบบฝึกหัด แนวข้อสอบเรื่องสดมภ์ แนวข้อสอบสดมภ์ คำชี้แจง ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่ มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่ ให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่สดมภ์ ก. และ อีกปริมาณอยู่สดมภ์ ข. แล้วเปรียบเทียบ 2 สดมภ์นี้ โดยมีสดมภ์ ค. เป็นข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตอบโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ ตอบ 1 หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข. ตอบ 2 หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข. ตอบ 3 หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข. ตอบ 4 หากไม่สามารถสรุปได้ว่า ค่าในสดมภ์ใดมีค่ามากกว่ากัน ข้อ 1. สดมภ์ ก. สดมภ์ ข. สดมภ์ ค. x 3 6 4x+3y = 11 -2x+6y = 2     1. ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข. 2. ค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข. 3. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข. 4. สรุปไม่ได้   dummy text วิธีคิ