วิธีสั่งซื้อโปรแกรม

สำหรับโปรแกรมที่เป็น Shareware ทุกโปรแกรม เช่น โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน โปรแกรมธนาคารโรงเรียน เป็นต้น ถ้าต้องการฉบับตัวเต็ม รุ่นใช้งาน แจกฟรี โดยให้ส่งแผ่นดีวีดีที่เขียนได้ ใส่ซอง จ่าหน้าซองถึงตัวเอง ติดแสตมป์ 35 บาท พร้อมทั้งระบุโปรแกรมที่ต้องการ และส่งไปที่
อาจารย์ทองจุล ขันขาว
99 หมู่ 7 ต.วังเย็น
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้าต้องการด่วน สามารถดาวน์โหลดผ่านทางอีเมลได้ โดยมีค่าบริการ ดังนี้ 

 1. สำหรับโปรแกรม วิเคราะห์แบบสอบถาม สามารถโอนเงินผ่านมือถือ หรือตู้ ATM หรือ สั่งผ่าน Paypal (ค่าบริการ 500 บาท) โดยคลิกปุ่ม ซื้อทันที จาก paypal ข้างล่างนี้  


  เมื่อผมได้รับการแจ้งจาก Paypal แล้ว จะส่งโปรแกรมให้ท่าน ทางอีเมล ที่ท่านแจ้งไว้กับ Paypal โดยส่งเป็นลิงค์ให้ดาวน์โหลดได้ทันที
 2. สั่งโปรแกรมทุกโปรแกรม เพื่อให้จัดส่งทางอีเมล โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ช่องทางในการโอนเงิน

  • ผ่านตู้ ATM
  • ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  • โอนผ่านอินเทอร์เน็ต/มือถือ ตามที่ท่านมีบัญชีอยู่กับธนาคาร เช่น K-Mobile Banking PLUS ของธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น  เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงิน โดยระบุ ชื่อโปรแกรมที่ต้องการ วันที่ เวลา และจำนวนเงิน ที่โอน โดยแจ้งไปที่

   
  โปรแกรมจะส่งให้ท่าน โดยการตอบอีเมลของท่าน และมีลิงค์ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม ท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ ทันที

  อัตราค่าบริการ การจัดส่งทางอีเมล

  โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม รุ่นใช้จริง500 บาท
  โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน รุ่นใช้จริง 500 บาท
  โปรแกรมธนาคารโรงเรียน รุ่นใช้จริง 500 บาท

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์