ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีสั่งซื้อโปรแกรม

สำหรับโปรแกรมที่เป็น Shareware ทุกโปรแกรม เช่น โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน โปรแกรมธนาคารโรงเรียน เป็นต้น ถ้าต้องการฉบับตัวเต็ม รุ่นใช้งาน แจกฟรี โดยให้ส่งแผ่นดีวีดีที่เขียนได้ ใส่ซอง จ่าหน้าซองถึงตัวเอง ติดแสตมป์ 35 บาท พร้อมทั้งระบุโปรแกรมที่ต้องการ และส่งไปที่
อาจารย์ทองจุล ขันขาว
99 หมู่ 7 ต.วังเย็น
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้าต้องการด่วน สามารถดาวน์โหลดผ่านทางอีเมลได้ โดยมีค่าบริการ ดังนี้ 

 1. สำหรับโปรแกรม วิเคราะห์แบบสอบถาม สามารถสั่งผ่าน Paypal (ค่าบริการ 500 บาท) โดยคลิกปุ่ม ซื้อทันที จาก paypal ข้างล่างนี้  


  เมื่อผมได้รับการแจ้งจาก Paypal แล้ว จะส่งโปรแกรมให้ท่าน ทางอีเมล ที่ท่านแจ้งไว้กับ Paypal โดยส่งเป็นลิงค์ให้ดาวน์โหลดได้ทันที
 2. สั่งโปรแกรมทุกโปรแกรม เพื่อให้จัดส่งทางอีเมล โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ช่องทางในการโอนเงิน

  • ผ่านตู้ ATM
  • ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  • โอนผ่านอินเทอร์เน็ต/มือถือ ตามที่ท่านมีบัญชีอยู่กับธนาคาร เช่น K-Mobile Banking PLUS ของธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น

  โดยโอนเงินเข้าบัญชี นายทองจุล ขันขาว ธนาคารกรุงไทย สาขาโพธาราม บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 708-0-27385-4

  เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงิน โดยระบุ ชื่อโปรแกรมที่ต้องการ วันที่ เวลา และจำนวนเงิน ที่โอน โดยแจ้งไปที่
  • ทางอีเมล ที่ thongjoon@gmail.com
  • และแจ้งการโอนเงินทางโทรศัพท์ หมายเลข 080-429-4812
   
  โปรแกรมจะส่งให้ท่าน โดยการตอบอีเมลของท่าน และมีลิงค์ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม ท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ ทันที

  อัตราค่าบริการ การจัดส่งทางอีเมล

  โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม รุ่นใช้จริง500 บาท
  โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน รุ่นใช้จริง 500 บาท
  โปรแกรมธนาคารโรงเรียน รุ่นใช้จริง 500 บาท

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …