โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2019

ทบทวนเรื่อง เลขยกกำลัง

รูปภาพ
เลขยกกำลัง มักจะมีออกในข้อสอบ ก.พ. เรื่องสดมภ์ อยู่เสมอ ถ้ามีการทบทวน ทำความเข้าใจเสียก่อน น่าจะทำให้ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง และใช้เวลาไม่มากนัก

ทบทวนกฎของเลขยกกำลัง

Ruleกฎตัวอย่างZero-Exponent Rule: a0 = 130 = 1Power Rule: (am)n = amn(x5)4 = 520Negative Exponent Rule: a-n = 1/an5-2 = 1/52 = 1/25Product Rule:am.an = am+nx.x5 = x6Quotient Rule:am/an = am-nx5/x2 = x3

การแก้ปัญหาโจทย์เลขยกกำลัง ด้วยตัวเลขหลายหลัก

หลักการคือ ต้องพยายามทำฐาน หรือ ตัวเลขยกกำลังให้เท่ากัน จึงจะเปรียบเทียบกันได้
วิธีการ คือ หาตัวหารที่มากที่สุด ที่มาหารตัวเลขยกกำลัง หรือ พูดง่าย ๆ ว่า หา ห.ร.ม ของตัวเลขยกำลัง เช่น

จงเปรียบเทียบค่า ระหว่าง 428 และ 621

พิจารณาดูเลขยกกำลัง คือ 28 และ 21 จะเห็นว่ามีตัว ห.ร.ม. (ตัวเลขที่มากที่สุดที่หารทั้งสองตัว ลงตัวพอดี) คือ 7 น่าจะทำเป็นเลขยกกำลัง 7 ได้ โดยอาศัย Power Rule คือ

428 = 4(4x7) = (44)7 = 2567

621 = 6(3x7) = (63)7 = 2167

∴ 428 มากกว่า 621

ตัวอย่างข้อสอบ สดมภ์

สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.b+cd+aa=590, b=4180, c=3225, d=2315

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ P…