บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2014

การแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนที (T-score) ด้วย Excel 2010

รูปภาพ
ทำไมจึงต้องแปลงเป็นคะแนนที ข้อมูลคะแนนดิบที่ได้จากการทดสอบ เป็นคะแนนที่ไม่ค่อยมีความหมายมากนัก เช่น ผู้เรียนสอบได้คะแนนวิชาภาษาไทย 35 คะแนน เราไม่ทราบว่า ผู้เรียนคนอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน ที่เข้าสอบวิชาภาษาไทย ได้คะแนนเท่าไร คะแนนเฉลี่ยของการสอบเป็นอย่างไร ดังนั้น คะแนน 35 คะแนน ไม่สามารถบอกได้ว่า ผู้เรียนคนนี้ เรียนเก่ง หรืออ่อน และโดยเฉพาะ ถ้าเราจะเปรียบเทียบคะแนนระหว่างวิชาภาษาไทย กับวิชาอื่นของผู้เรียนคนนี้ เพื่ออยากรู้ว่า เรียนถนัดวิชาอะไรบ้าง เราก็ไม่สามารถที่จะนำคะแนน 35 ไปเปรียบเทียบกับคะแนนดิบของวิชาอื่น ๆ ได้ เนื่องจาก เราไม่ทราบว่าวิชาเหล่านั้น ผู้เข้าสอบทำข้อสอบได้เป็นอย่างไร ค่าเฉลี่ยของวิชานั้น ๆ เป็นเท่าไร การกระจายของคะแนนเป็นอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอน จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เหมือนกับเป็นคนละหน่วยกัน จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องแปลงคะแนนดิบ ให้เป็นคะแนนที (T-score) เพื่อทำให้คะแนนมีความหมายมากขึ้น และอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ วิดีโอสาธิต การแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนที ทำไ

การแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนที (t-score) ด้วยโปรแกรม PSPP

รูปภาพ
โปรแกรมคำนวณค่าสถิติ ที่ไม่ต้องซื้อ แต่เป็น Freeware ตัวนี้ชื่อ PSPP  ผมทดสอบดูแล้วใช้งานได้ดีมาก PSPP มีลักษณะเช่นเดียวกับโปรแกรม SPSS มีหน้าตาและการใช้งาน ลักษณะเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบน Windows ได้ มีทั้ง 64 bits และ 32 bits ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gnu.org/software/pspp/pspp.html ต่อไปนี้ จะเป็นการใช้โปรแกรม PSPP เพื่อแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนที จากคะแนนดิบของผู้เรียน จำนวน  68 คน หลักการ กำหนดตัวแปร กรอกคะแนนดิบ หาค่าคะแนน z-score แปลงคะแนน z-score เป็น คะแนน t-score วิธีการ เปิดโปรแกรม PSPP คลิกที่แถบ Variable View เพื่อกำหนดตัวแปร กำหนดตัวแปรแรก คือ raw_score (ชื่อตัวแปรห้ามมีวรรค) และกำหนดประเภทเป็น ตัวเลข กลับมาที่หน้า Data View และกรอกคะแนนดิบ ต่อไปนี้ (โปรแกรมสามารถ ถ่ายโอนหรือ import ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ไฟล์ txt ได้) 83 79 77 74 71 70 67 66 65 65 65 65 64 63 63 63 63 63 62 60 60 60 60 59 59 59 58 57 57 56 56 54 54 54 53 53 53 52 51 50 50 50 50 49 48 48 48 48 47 47 47 45 45 45 44 44 43 43 43 40 40 40 40 39 39 38 38 3

การปรับภาพlสแกนให้เข้มขึ้น ด้วย Photoshop CS5

รูปภาพ
วันนี้เห็นใบเสร็จรับเงินซื้อเครื่องซักผ้าจางมากเกือบมองไม่เห็น แต่ยังไม่หมดประกัน ประกันยังอยู่อีกตั้งหลายปี จำเป็นต้องสแกนใบเสร็จเอาไว้ก่อน เผื่อจางจนอ่านไม่เห็น อาจจะมีปัญหาไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ เนื่องจากต้นฉบับจางมาก เวลาสแกนออกมาแล้ว เกือบมองไม่เห็น จึงต้องปรับความเข้าให้มองเห็นให้ชัดขึ้น ต้นฉบับสแกนเป็นภาพสีด้วยความเข้ม 300 dpi คือผลการปรับภาพจากสแกน ให้มองเห็นได้ดีขึ้น ด้วย Photoshop CS5 ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การปรับภาพแบบ Levels ไม่จำเป็นต้องปรับค่าอื่น ๆ ก็ใช้ได้ทันที วิธีการ เปิดโปรแกรม Photoshop และนำภาพเข้า ไปที่่ Image > Adjustments > Level... ปรับให้ภาพมีสีดำเพิ่มมากขึ้น โดยปรับตำแหน่ง ดังภาพ ถ้าต้องการภาพสี อาจจะใช้ Color Balance ก่อน แล้วจึงปรับ Contrast ก็ได้ ดังภาพ