การแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนที (t-score) ด้วยโปรแกรม PSPP

โปรแกรมคำนวณค่าสถิติ ที่ไม่ต้องซื้อ แต่เป็น Freeware ตัวนี้ชื่อ PSPP ผมทดสอบดูแล้วใช้งานได้ดีมาก

PSPP มีลักษณะเช่นเดียวกับโปรแกรม SPSS มีหน้าตาและการใช้งาน ลักษณะเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบน Windows ได้ มีทั้ง 64 bits และ 32 bits ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gnu.org/software/pspp/pspp.html

ต่อไปนี้ จะเป็นการใช้โปรแกรม PSPP เพื่อแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนที จากคะแนนดิบของผู้เรียน จำนวน  68 คนหลักการ

 1. กำหนดตัวแปร
 2. กรอกคะแนนดิบ
 3. หาค่าคะแนน z-score
 4. แปลงคะแนน z-score เป็น คะแนน t-score
วิธีการ
 1. เปิดโปรแกรม PSPP คลิกที่แถบ Variable View เพื่อกำหนดตัวแปร
 2. กำหนดตัวแปรแรก คือ raw_score (ชื่อตัวแปรห้ามมีวรรค) และกำหนดประเภทเป็น ตัวเลข
 3. กลับมาที่หน้า Data View และกรอกคะแนนดิบ ต่อไปนี้ (โปรแกรมสามารถ ถ่ายโอนหรือ import ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ไฟล์ txt ได้)

  83 79 77 74 71 70 67 66 65 65 65 65 64 63 63 63 63 63 62 60 60 60 60 59 59 59 58 57 57 56 56 54 54 54 53 53 53 52 51 50 50 50 50 49 48 48 48 48 47 47 47 45 45 45 44 44 43 43 43 40 40 40 40 39 39 38 38 38


 4. โดยกรอกทั้งหมด จำนวน 68 คน (หรือจะกรอกสัก 20 คน ก็ได้เป็นการทดสอบ)
 5. ไปที่เมนู Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive...
 6. คลิกปุ่มสามเหลี่มเพื่อส่งตัวแปร raw_score ไปยังในกรอบ Variables เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณค่า Z-score และคลิกเครื่องหมายถูกในกรอบ Save Z-score of selected variables as new variables เพื่อให้พิมพ์ผลคะแนน Z-score เป็นตัวแปร เพื่อจะให้อยู่คู่กับคะแนนดิบ ในหน้า Data View
 7. กดปุ่ม OK โปรแกรมจะเปิดหน้า Output และแสดงผลการคำนวณ
 8. ส่วน คะแนน Z-score จะอยู่หน้า Variable View ตามที่เรากำหนด
 9. การแปลงคะแนนซี (Z-score) เป็น คะแนนที (T-score) ใช้สูตร คือ
                                      T-score = 50 + (Z-score *10)
 10. คลิกที่เมนู Transform > Compute... 
 11. กำหนดชื่อตัวแปร และคลิกส่งตัวแปร Z-score พร้อมทั้งเขียนสูตรเพิ่ม ดังภาพ
 12. กดปุ่ม OK โปรแกรมจะเปิดหน้า Output เพื่อแสดงผล
   
 13. คะแนน T-score จะอยู่หน้า Variable View คู่กับคะแนนที
 14. บันทึกไฟล์ จะได้ไฟล์นามสกุล sav เหมือนกับ SPSS ส่วนหน้า Output สามารถบันทึก ส่งออกเป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ เช่น pdf, txt, ps (post script), html หรือ csv ก็ได้

ครั้งต่อไป จะเป็นการใช้ Excel เพื่อหาคะแนนที (T-score) โดยใช้สูตรของ Excel 2010

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.