การปรับภาพlสแกนให้เข้มขึ้น ด้วย Photoshop CS5

วันนี้เห็นใบเสร็จรับเงินซื้อเครื่องซักผ้าจางมากเกือบมองไม่เห็น แต่ยังไม่หมดประกัน ประกันยังอยู่อีกตั้งหลายปี จำเป็นต้องสแกนใบเสร็จเอาไว้ก่อน เผื่อจางจนอ่านไม่เห็น อาจจะมีปัญหาไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้

เนื่องจากต้นฉบับจางมาก เวลาสแกนออกมาแล้ว เกือบมองไม่เห็น จึงต้องปรับความเข้าให้มองเห็นให้ชัดขึ้น ต้นฉบับสแกนเป็นภาพสีด้วยความเข้ม 300 dpi

คือผลการปรับภาพจากสแกน ให้มองเห็นได้ดีขึ้น ด้วย Photoshop CS5 ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การปรับภาพแบบ Levels ไม่จำเป็นต้องปรับค่าอื่น ๆ ก็ใช้ได้ทันทีวิธีการ
  1. เปิดโปรแกรม Photoshop และนำภาพเข้า
  2. ไปที่่ Image > Adjustments > Level...
  3. ปรับให้ภาพมีสีดำเพิ่มมากขึ้น โดยปรับตำแหน่ง ดังภาพ
  4. ถ้าต้องการภาพสี อาจจะใช้ Color Balance ก่อน แล้วจึงปรับ Contrast ก็ได้ ดังภาพ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.