โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2014

การใช้งาน File Dialog ใน MS Access 2010

รูปภาพ
MS Access 2010 สามารถสร้างลิงค์ในฟิลด์ เพื่อเรียกเปิดไฟล์ต่าง ๆ จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การสร้างลิงค์ ถ้าจะให้สะดวก ต้องใช้ File Dialog เพื่อค้นหาไฟล์ และนำที่อยู่ของไฟล์มาใส่ไว้ใน Text box เพื่อนำไปเป็นลิงค์อีกทีหนึ่ง ดังภาพ

การเรียกใช้ File Dialog ต่อไปนี้ ไม่ต้องมีการอ้างอิง Reference เรียกใช้งาน Library แต่อย่างใด ซึ่งช่วยตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายอย่าง

วิธีเรียกใช้งาน File Dialog

สร้าง Text box ใช้ชื่อที่โปรแกรมตั้งให้ คือ Text1สร้างปุ่ม Command button ใช้ชื่อที่ โปรแกรมตั้งให้ คือ Command1 ตั้งชื่อ Label ว่า Browse ที่ On click ของ Command1พิมพ์โค้ด ดังนี้

Private Sub Command1_Click()
Dim f As Object Set f = Application.FileDialog(3) 
f.AllowMultiSelect = False
If f.Show Then
      Me.Text1 = f.SelectedItems(1)
End If
Set f = Nothing
End Subเมื่อใช้ Form View จะเห็น ดังนี้ เมื่อคลิกปุ่ม Browse จะมี File Dialog ให้สามารถเลือกไฟล์ได้ถ้าต้องการ กรองเฉพาะไฟล์ที่ต้องการ เช่น เฉพาะไฟล์ doc, docx, xls, xlsx, ไฟล์ทุกประเภท ให้กรอง โดยเขียนต่อจาก f.AllowMultiSelect = False ดังนี้  
f.Fil…