บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2014

การใช้งาน File Dialog ใน MS Access 2010

รูปภาพ
MS Access 2010 สามารถสร้างลิงค์ในฟิลด์ เพื่อเรียกเปิดไฟล์ต่าง ๆ จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การสร้างลิงค์ ถ้าจะให้สะดวก ต้องใช้ File Dialog เพื่อค้นหาไฟล์ และนำที่อยู่ของไฟล์มาใส่ไว้ใน Text box เพื่อนำไปเป็นลิงค์อีกทีหนึ่ง ดังภาพ การเรียกใช้ File Dialog ต่อไปนี้ ไม่ต้องมีการอ้างอิง Reference เรียกใช้งาน Library แต่อย่างใด ซึ่งช่วยตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายอย่าง วิธีเรียกใช้งาน File Dialog สร้าง Text box ใช้ชื่อที่โปรแกรมตั้งให้ คือ Text1 สร้างปุ่ม Command button ใช้ชื่อที่ โปรแกรมตั้งให้ คือ Command1 ตั้งชื่อ Label ว่า Browse ที่ On click ของ Command1พิมพ์โค้ด ดังนี้ Private Sub Command1_Click() Dim f As Object Set f = Application.FileDialog(3)  f.AllowMultiSelect = False If f.Show Then       Me.Text1 = f.SelectedItems(1) End If Set f = Nothing End Sub เมื่อใช้ Form View จะเห็น ดังนี้ เมื่อคลิกปุ่ม Browse จะมี File Dialog ให้สามารถเลือกไฟล์ได้ ถ้าต้องการ กรองเฉพาะไฟล์ที่ต้องการ เช่น เฉพาะไฟล์ doc, docx, xls, xlsx, ไฟล์ทุกประเภท ให้กรอง โดยเขียนต่อจาก f.AllowM