การใช้งาน File Dialog ใน MS Access 2010

MS Access 2010 สามารถสร้างลิงค์ในฟิลด์ เพื่อเรียกเปิดไฟล์ต่าง ๆ จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การสร้างลิงค์ ถ้าจะให้สะดวก ต้องใช้ File Dialog เพื่อค้นหาไฟล์ และนำที่อยู่ของไฟล์มาใส่ไว้ใน Text box เพื่อนำไปเป็นลิงค์อีกทีหนึ่ง ดังภาพ

การเรียกใช้ File Dialog ต่อไปนี้ ไม่ต้องมีการอ้างอิง Reference เรียกใช้งาน Library แต่อย่างใด ซึ่งช่วยตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายอย่าง

วิธีเรียกใช้งาน File Dialog

 1. สร้าง Text box ใช้ชื่อที่โปรแกรมตั้งให้ คือ Text1
 2. สร้างปุ่ม Command button ใช้ชื่อที่ โปรแกรมตั้งให้ คือ Command1 ตั้งชื่อ Label ว่า Browse
 3. ที่ On click ของ Command1พิมพ์โค้ด ดังนี้

  Private Sub Command1_Click()
  Dim f As Object Set f = Application.FileDialog(3) 
  f.AllowMultiSelect = False
  If f.Show Then
        Me.Text1 = f.SelectedItems(1)
  End If
  Set f = Nothing
  End Sub
 4. เมื่อใช้ Form View จะเห็น ดังนี้
 5. เมื่อคลิกปุ่ม Browse จะมี File Dialog ให้สามารถเลือกไฟล์ได้
 6. ถ้าต้องการ กรองเฉพาะไฟล์ที่ต้องการ เช่น เฉพาะไฟล์ doc, docx, xls, xlsx, ไฟล์ทุกประเภท ให้กรอง โดยเขียนต่อจาก f.AllowMultiSelect = False ดังนี้  
  f.Filters.Clear
  f.Filters.Add "Word Document", "*.doc"
  f.Filters.Add "Word Document", "*.docx"
  f.Filters.Add "Excel File", "*.xls"
  f.Filters.Add "Excel File", "*.xlsx"
  f.Filters.Add "All files", "*.*"
  f.FilterIndex = 1
 7. หรืออาจจะปรับโค้ดให้ดูเรียบร้อยขึ้น ดังนี้
 8. เมื่อเปิดใช้งาน File Dialog จะกรองเฉพาะไฟล์ที่ต้องการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.